304 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

VIPP Babyconnect bijlage 1 bij activiteitenplan - overzicht deelnemende VSV's

Gebruik deze bijlage bij het activiteitenplan bij uw subsidieaanvraag VIPP Babyconnect.

Publicatie | 27-06-2019

Samenwerkingsovereenkomst regionaal partnerschap

Vul het model in en print het. Scan de ondertekende overeenkomst en upload deze bij uw subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Van dit ...

Publicatie | 27-06-2019

Monitorverslag RIF 2018

Deze monitorrapportage is de derde uitgave in een jaarlijkse serie rapportages over de stand van zaken rond de subsidieregeling ...

Publicatie | 20-06-2019

Vragen en antwoorden Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht)

Antwoorden op veelgestelde vragen bij de subsidieregeling.

Publicatie | 19-06-2019

Adviezen voor verbetering activiteitenplan - Begaafde leerlingen po en vo

Een overzicht van veel voorkomende adviezen van de beoordelingscommissie per criterium van het beoordelingskader en bijbehorende ...

Publicatie | 19-06-2019

Ondertekenblad Vrijroosteren leraren

Vul (per ondertekenaar) het document digitaal in, print en onderteken het en stuur een scan of foto mee bij uw subsidieaanvraag.

Publicatie | 11-06-2019

Begroting Vrijroosteren leraren

Gebruik dit format bij uw subsidieaanvraag Vrijroosteren leraren.

Publicatie | 11-06-2019

Activiteitenplan Vrijroosteren leraren

Gebruik dit format bij uw subsidieaanvraag Vrijroosteren leraren.

Publicatie | 11-06-2019

Controleverklaring plus Rapport van feitelijke bevindingen Eerstelijnscentra 2019

Publicatie | 05-06-2019

Vragen en antwoorden Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Antwoorden op veelgestelde vragen bij de subsidieregeling.

Publicatie | 01-06-2019