305 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Machtigingsformulier medewerker of intermediair

Met dit formulier machtigt u een werknemer of intermediair om namens uw organisatie op te treden bij de subsidieaanvraag Tel mee ...

Formulier | 28-05-2019

Machtigingsformulier penvoerder

Met dit formulier machtigt u een penvoerder om namens u op te treden bij de subsidieaanvraag Tel mee met Taal voor ...

Formulier | 28-05-2019

Verklaring de-minimissteun

Print het document, en stuur een scan van de ingevulde en ondertekende verklaring mee bij uw subsidieaanvraag VIPP OPEN.

Publicatie | 27-05-2019

Instroomcriteria activiteiten en resultaten bij modules

In deze bijlage (behorend bij artikel 14 uit de regeling VIPP OPEN) vindt u meer informatie over de instroomcriteria, ...

Publicatie | 27-05-2019

Aanvraagformulier VIPP OPEN

Dit formulier graag alleen digitaal invullen, opslaan, printen, ondertekenen en een gescand exemplaar mailen. De verwerking van ...

Publicatie | 27-05-2019

Model DAEB Overeenkomst

Print en onderteken de overeenkomst, en stuur een scan mee bij uw subsidieaanvraag VIPP OPEN.

Publicatie | 27-05-2019

Samenwerkingsovereenkomst Gelijke kansen in het onderwijs

Gebruik dit format voor een samenwerkingsovereenkomst bij de subsidieaanvraag Gelijke kansen in het onderwijs.

Publicatie | 24-05-2019

Verklaring cofinanciering Gelijke kansen in het onderwijs

Gebruik dit format voor een verklaring cofinanciering bij de subsidieaanvraag Gelijke kansen in het onderwijs.

Publicatie | 24-05-2019

Tel mee met Taal - Voorwaarden Taalakkoord

Voorwaarden aan het regionaal of lokaal taalakkoord dat u nodig heeft bij uw subsidieaanvraag Tel mee met Taal voor ...

Publicatie | 24-05-2019

Tel mee met Taal - Spreadsheet voor werkgevers met meer dan 6 trajecten

Dit document is voor werkgever met meer dan 6 trajecten bij de subsidieaanvraag Tel mee met Taal.

Publicatie | 23-05-2019