Over ons

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidies. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van meer dan honderd regelingen van de ministeries van OCW en VWS.

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen

Missie

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Dit doen wij door in het sociaal domein subsidies te verlenen aan instellingen en incidenteel ook aan burgers.

Visie

De overheid zet subsidie in zodat mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. DUS-I is dé dienstverlenende schakel tussen subsidieaanvragers en de ministeries van OCW en VWS. Als expertisecentrum en uitvoerder van de subsidies dragen we bij aan een gezond en slim Nederland.

Strategie

We zijn een wendbare organisatie die snel en slagvaardig handelt. Onze klanten staan centraal. We weten wat er leeft en speelt, en stellen ons handelen daarop in. We zijn ons bewust van onze specifieke expertise. Deze zetten wij in om samen met collega’s van de ministeries regelingen van a tot z te realiseren, of ze nu eenvoudig of complex zijn. Ook geven we graag inzicht in het effect en het bereik van elke regeling.

Kernwaarden

Wendbaar

DUS-I kan snel inspelen op veranderende omstandigheden. Onze medewerkers zijn flexibel inzetbaar en oplossingsgericht. Zij worden ondersteund door een modern ICT-platform. Dit stelt ons in staat snel en eenvoudig nieuwe regelingen in te richten.

Verbindend

DUS-I onderhoudt nauw contact met haar opdrachtgevers. We zoeken elkaar op en maken gebruik van elkaars expertise. We realiseren subsidieregelingen in co-creatie met onze opdrachtgevers. Van aanvraag tot verantwoording staan we voortdurend in contact met onze klanten. Zo verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening.

Professioneel

DUS-I is een expertisecentrum. We zijn een lerende organisatie met actuele kennis op het gebied van subsidies. We zijn betrouwbaar en toegankelijk voor onze klanten. We investeren in onze medewerkers, efficiënte processen en moderne technologie.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid / Arenda Oomen Fotografie