Over ons

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidies. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS. Zo draagt DUS-I bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen.

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen

Missie

DUS-I verleent subsidies in het sociale domein, voornamelijk aan instellingen en in beperkte mate aan burgers. De dienst is een expertisecentrum op het gebied van subsidiebeheer en vormt de dienstverlenende schakel tussen de aanvragers en de verantwoordelijke beleidsdirecties die subsidie als instrument inzetten. Met dit instrument streven de directies naar het realiseren van beleidsdoelen om daarmee maatschappelijk effect te hebben.

Visie

De kerntaak van DUS-I is het verlenen van subsidies en het verwerken van wijzigings- en vaststellingsverzoeken. De dienst werkt in opdracht van de beleidsdirecties en is verantwoordelijk voor een beheerste uitvoering – oftewel tijdig en rechtmatig. DUS-I beschikt over de systemen en processen die dat mogelijk maken.

DUS-I voert zowel eenvoudige als complexe subsidieregelingen uit. Als onderdeel van de kerntaak toetst de dienst nieuwe of aangepaste regelingen, om zo te kunnen bepalen hoe uitvoerbaar en handhaafbaar deze zijn. DUS-I handelt volgens de geldende wet- en regelgeving en draagt bij aan goed uitvoerbare subsidieregelingen.

In de eerste plaats richt de dienst zich op het uitvoeren van subsidieregelingen voor de ministeries OCW en VWS. DUS-I is voor aanvragers het gezicht van de Rijksoverheid, zowel bij de digitale dienstverlening als in persoonlijk contact. Wanneer de uitvoering door DUS-I volledig ondersteund is met nieuwe informatievoorziening, kan DUS-I eventuele, andere opdrachtgevers binnen het sociale domein gaan bedienen.

Strategie

De koers voor DUS-I is gericht op het opbouwen van meer expertise en verdere professionalisering van de subsidie-uitvoering. DUS-I ontwikkelt daarnaast een aantal optionele diensten, zoals verkenning en intake, het begeleiden van een subsidieaanvraag, het ondersteunen van de inhoudelijke beoordeling, monitoring, evaluatie en het delen van kennis. DUS-I zal haar organisatorische en bestuurlijke positie de komende jaren verder vormgeven om meer zelfvoorzienend te zijn. Een voorbeeld hiervan is het verhelderen van de relatie tussen beleid en uitvoering, zoals het doorrekenen van alle taken op 100% offertebasis.

DUS-I zorgt voor de uitvoering van het subsidieproces conform de geldende wet- en regelgeving en rapporteert daarover periodiek aan de opdrachtgevers. Omdat DUS-I een uitvoeringsorganisatie is die nauw samenwerkt met deze opdrachtgevers, is hun ‘nabijheid’ een leidend principe voor de inrichting van de organisatie.

Tegelijkertijd is de strategie van DUS-I erop gericht het subsidiebeheer zoveel mogelijk digitaal te ondersteunen. Dat wil zeggen dat de stappen uit het Raamwerk Uitvoering Subsidies, zoals in de producten- en dienstencatalogus is beschreven, worden ondersteund met moderne en digitale informatievoorziening.

DUS-I is in 2019 begonnen met het inrichten van een flexibele organisatie die nodig is om de huidige groei op te vangen. Bovendien werkt het aan een verdere professionalisering die het mogelijk maakt alle diensten te leveren en blijven leveren.

Foto klaslokaal
©-