Organisatie

DUS-I bestaat uit de algemeen directeur, de afdeling Kwaliteit & Bestuurszaken, de Divisie Uitvoering en de Divisie Bedrijfsvoering. De algemeen directeur en de divisiedirecteuren vormen samen het Centraal Management Team (CMT). Binnen de divisies zijn afdelingshoofden aangesteld.

Organogram DUS-I

Algemeen directeur

Aryan van Driel

Kwaliteit & Bestuurszaken

Joyce Friedrichs - Afdelingshoofd

 • Juridische & bestuurlijke zaken
 • Programmamanagement
 • Procesadvies
 • Data- & informatiemanagement
 • Programma Subsidiebeheer

Divisie Uitvoering

Marieke Jansen - Divisiedirecteur
Rogier Klappe - Plaatsvervangend divisiedirecteur

 • Regieteam nieuwe regelingen

Curatieve Zorg en Langdurige Zorg
Paul van Hecking Colenbrander - Afdelingshoofd

Secretaris-Generaal en plaatsvervangend Secretaris-Generaal
Laura van der Weij - Afdelingshoofd

Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs en Wetenschap
Lisette van Weeren - Afdelingshoofd

Primair Onderwijs, Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning
Elvira Wieland - Afdelingshoofd

Directoraat-generaal Volksgezondheid
John Vink - Afdelingshoofd

Voortgezet Onderwijs, Maatschappelijke diensttijd en Emancipatie
Jeroen Kraaijeveld - Afdelingshoofd

Kaderregeling
Pieter Jan Halk - Afdelingshoofd

Interne Controle
Thijs ten Brink - Waarnemend afdelingshoofd

Divisie Bedrijfsvoering

Sjollie van Laar-Broekema - Divisiedirecteur

Informatievoorziening
Bart den Hengst - Afdelingshoofd

Control en Facilitair
Bianca Tijssen-Laemers - Afdelingshoofd

 • Financiën en Facilitair
 • Algemene ondersteuning

Human Resources, Communicatie en Klantcontact
Daniël Scheper - Afdelingshoofd

 • Human Resources
 • Communicatie
 • Klantcontactcentrum