Organisatie DUS-I: Kwaliteit & Bestuurszaken

Vergroot afbeelding
Afdelingshoofd Joyce Friedrichs

De stafafdeling Kwaliteit en Bestuurszaken ontwikkelt beleid en kaders voor het primair proces, is verantwoordelijk voor de inrichting van efficiënte en geharmoniseerde processen, stuurt programma’s aan ter verbetering of vernieuwing van de dienstverlening, adviseert over juridische zaken en zorgt voor een goed bestuurlijk proces voor de directeur en het centraal management. De afdeling werkt daarnaast in de breedte van de organisatie aan data- & informatiemanagement en het vergroten van de kwaliteit van het subsidiebeheer.