Organisatie DUS-I: Divisie Bedrijfsvoering

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Herman Zonderland
Sjollie van Laar-Broekema

Divisiedirecteur

Sjollie van Laar-Broekema

Informatievoorziening

Afdelingshoofd: Bart den Hengst

De afdeling Informatievoorziening zorgt ervoor dat aanvragers, onze collega’s van DUS-I en de beleidsdirecties optimaal gebruik kunnen maken van onze online subsidiesystemen. We zorgen ervoor dat de subsidiesystemen worden aangepast en verbeterd in lijn met de wensen vanuit de organisatie. Wij zorgen ervoor dat nieuwe releases zorgvuldig getest worden en dat de organisatie met de nieuwe functionaliteit goed aan de slag kan.

Control en Facilitair

Afdelingshoofd: Bianca Tijssen-Laemers

De afdeling Control en Facilitair is verantwoordelijk voor alle financiële zaken met betrekking tot de apparaatskosten, de planning-en-controlcyclus, inkoopzaken, tijdschrijven en contract- en leveranciersmanagment. Ook verzorgt de afdeling alle facilitaire zaken zoals huisvesting en het hybride werken. Daarnaast valt het team Algemene ondersteuning onder deze afdeling.

Human Resources, Communicatie en Klantcontact

Afdelingshoofd: Daniël Scheper

Human Resources is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het personeelsbeleid. Communicatie zorgt voor heldere en begrijpelijke informatie voor de klanten, opdrachtgevers en medewerkers van DUS-I. Het Klantcontactcentrum beantwoordt alle vragen in de eerste lijn die binnenkomen via de telefoon, e-mail en de website.