Werken bij DUS-I

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen werkt aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Bijvoorbeeld door het steunen van amateursportorganisaties, het verminderen van 'laagtaalvaardigheid' en het stimuleren van de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen.

We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

Nieuwsgierig wat onze medewerkers vinden van het werken bij DUS-I? Twee collega's vertellen over hun werkervaringen.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Traineeships en stages

Als direct onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen ook trainees en stagiaires bij DUS-I terecht. Bijvoorbeeld via het Rijkstraineeprogramma bij VWS, waar trainees gedurende 2 jaar ervaring opdoen met het werken bij de overheid. In een combinatie van werken en leren, ontwikkelen zij zich tot een breed inzetbare medewerker.

Lees meer over traineeships, stages en afstudeermogelijkheden op Werkenvoornederland.nl.

Contact

Meer weten over werken bij DUS-I? Neem dan contact met ons op.

Sollicitatieprocedure

Sollicitanten hebben recht op een transparante en eerlijke procedure. Bij DUS-I kunnen zij rekenen op:

  • een eerlijke kans op benoeming;
  • voldoende en relevante informatie;
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens;
  • gelijke behandeling;
  • een doelmatige procedure;
  • een serieuze behandeling van eventuele klachten.

Is de keuze op u gevallen? Dan vindt vervolgens een arbeidsvoorwaardengesprek plaats met de HRM-adviseur.

Arbeidsvoorwaarden

Wilt u meer weten over de arbeidsvoorwaarden bij de Rijksoverheid? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

Ontwikkeling

Werken bij DUS-I betekent veel aandacht en ruimte voor eigen ontwikkeling. Wij investeren in onze medewerkers en we geven ze de ruimte om zich te ontplooien. Op deze manier zorgen we voor gemotiveerde en gedreven professionals. Onze medewerkers zijn immers het kapitaal van DUS-I. Als onderdeel van het ministerie van VWS is ons personeelsbeleid gericht op het verwezenlijken van ambities, ontwikkeling en mobiliteit. Bovendien kunnen jonge VWS-ambtenaren via de jongerenvereniging Jong VWS een organisatiebreed netwerk opbouwen, en kennis en ervaringen uitwisselen.