Machtigingsformulier voor aanvraag OCW

Met dit formulier machtigt het bevoegd gezag of een directeur van een school / onderwijsinstelling een persoon of een organisatie om subsidie aan te vragen.

Vul het formulier digitaal in en onderteken een geprint exemplaar. Voeg een scan of foto toe bij de aanvraag.