Tel mee met Taal

De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) van werknemers en ouders.

In het kort

 • Met de subsidie Tel mee met Taal kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken of andere organisaties de basisvaardigheden van werknemers en ouders verbeteren.
 • De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Daarnaast is er altijd sprake van een eigen bijdrage. De subsidie vergoedt namelijk maximaal 67% van de kosten voor laaggeletterde werknemers en ouders. Het maximumbedrag per cursist is €1.500 voor werknemers en €600 voor ouders.
 • U kunt deze subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2023.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling en op de website van Tel mee met Taal.
 • Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden over werknemers en ouders of neem contact met ons op.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als school, werkgever, bibliotheek of andere organisatie die de basisvaardigheden van werknemers en ouders wil verbeteren. In de handleiding staat beschreven hoe u het aanvraagformulier kunt invullen.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Werknemers: met deze subsidie kunnen werkgevers hun werknemers scholing aanbieden gericht op de verbetering van de basisvaardigheden. Twijfelt u of uw opleidingstraject voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.
 2. Ouders: deze subsidie is voor activiteiten die een educatief thuismilieu en partnerschap tussen ouders en school bevorderen en (digitale) geletterdheid van ouders verbeteren.

In 2023 kunt u geen subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten.

Belangrijke voorwaarden

 1. Niveau lager dan 2F of Basisniveau 2
  U kunt alleen subsidie aanvragen voor werknemers/ouders in (Caribisch) Nederland met een referentieniveau lager dan 2F. Voor digitale vaardigheden moet het niveau lager zijn dan Basisniveau 2.
 2. Actuele niveautoets vooraf verplicht
  Deelnemers moeten vóór de start van de activiteiten een toets doen om het niveau te bepalen.
  • De toets moet gevalideerd zijn. Hier vindt u een overzicht met gevalideerde toetsen.
  • Als een schriftelijke of digitale toets niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de cursist helemaal geen Nederlands beheerst of digitale vaardigheden bezit, kunnen deelnemers ook een mondelinge toets doen.
  • Let op: bij een mondelinge toets heeft u een gespreksverslag, ondertekend door een bevoegd docent, nodig bij het verantwoorden van de subsidie.
 3. Ondersteuning van gemeente nodig bij ouders
  Ten minste één gemeente moet de aanvragen voor laaggeletterde ouders ondersteunen. U kunt zelf met de gemeente(n) afspreken wat deze ondersteuning precies inhoudt. De gemeente kan alleen akkoord zijn met het plan, maar kan bijvoorbeeld ook faciliteiten, capaciteit of financiële ondersteuning bieden.

 4. Activiteiten binnen 18 maanden afronden
  Heeft u subsidie ontvangen? Dan moeten de activiteiten binnen 18 maanden na ontvangst van de verleningsbrief zijn afgerond.

Meer weten? Alle voorwaarden vindt u in de regeling.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Daarnaast is er altijd sprake van een eigen bijdrage. De subsidie vergoedt namelijk maximaal 67% van de kosten voor laaggeletterde werknemers en ouders. Het maximumbedrag per cursist is €1.500 voor werknemers en €600 voor ouders.

Het budget in 2023 is €3,35 miljoen voor werknemers en €1,75 miljoen voor ouders.

Wat als het budget op is?

Wordt het budget voor werknemers en ouders overschreden? Dan verdelen we het budget door te loten. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Een notaris voert de loting uit na het sluiten van de aanvraagperiode. Daarna toetst DUS-I de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Online vragenuur in januari

Denkt u erover om subsidie aan te vragen via deze regeling en heeft u vragen? Het Expertisepunt Basisvaardigheden en DUS-I organiseren in januari twee keer een online vragenuur van 15.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag 17 januari voor de subsidie voor werknemers en op donderdag 19 januari voor de subsidie voor ouders.

Lees verder...

Goed om te weten

Als ondertekenaar van de aanvraag bent u verantwoordelijk voor de rechten en plichten verbonden aan de subsidie. Maak goede afspraken met de opleider waar u een overeenkomst mee aangaat. Heeft u een conflict met uw intermediair of opleider en heeft u vragen over uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2023. 

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of wijzigt er iets in de organisatie van uw project? Dan moet u hiervan schriftelijk melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Vergeet niet het kenmerk van uw aanvraag te noemen.
 3. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Meer informatie over het verantwoorden van de subsidie in 2023 vindt u in de regeling.

Meer informatie

In 2021 is de regeling gewijzigd. Het overzicht van de wijzigingen vindt u in de Staatscourant. Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling.

Op de website van Tel mee met Taal leest u meer. Ook vindt u hier voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden over werknemers en ouders of neem contact met ons op.