Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid moeten helpen voorkomen en verminderen. Voor deze activiteiten was ook in 2019 subsidie beschikbaar.

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen of maatschappelijke organisaties konden subsidie aanvragen voor het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid.

Aanvragen was mogelijk tot en met maandag 30 september 2019.

Subsidie vaststellen

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld. Gebruik voor 2018 en 2019 deze documenten:

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt ook een scan mailen aan ocwsubsidies@minvws.nl

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en  succesverhalen.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met DUS-I.