Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid moeten helpen voorkomen en verminderen. Voor deze activiteiten is ook in 2019 subsidie beschikbaar.

Nieuwe subsidieronde 2019

Voor wie

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen of maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid. Ook als u al eerder subsidie hebt ontvangen kunt u deze ronde subsidie aanvragen.

Nieuw in deze subsidieronde

  • Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.
  • Samenwerkingsverbanden kunnen alleen subsidie aanvragen voor activiteiten voor mensen met Nederlands als moedertaal (NT1).
  • Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers die bij hen in dienst zijn.
  • De subsidie is bedoeld voor mensen met een taalniveau lager dan 2F. In voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F. Dit geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau moet dus altijd in beeld worden gebracht. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Taalmeter 2F.
    Bij vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Hoogte subsidie

Maximale subsidiebedragen
Maximaal bedrag per cursist Maximaal bedrag per aanvraag Vergoeding tot
Trajecten ouders € 600 € 1 miljoen 80%
Overige activiteiten ouders nvt € 200.000 80%
Opleidingstrajecten werknemers € 1.500 € 200.000 67%
Activiteiten samenwerkings-verbanden nvt € 200.000 67%

Stand subsidieaanvragen per 24-7-2019

Het subsidieplafond is inmiddels bereikt. U kunt echter nog wel een aanvraag indienen. Het komt namelijk voor dat een subsidie niet, of niet in zijn geheel, wordt toegekend. Het beschikbare budget wordt dan op volgorde van binnenkomst verstrekt aan andere aanvragers.

Daarnaast start in 2020 een nieuwe subsidieronde. Zodra hier meer over bekend is wordt dat gepubliceerd op de website van Tel mee met Taal en in de nieuwsbrief.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tot en met maandag 30 september 2019.

Subsidie vaststellen

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld. Gebruik voor 2018 en 2019 deze documenten:

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt ook een scan mailen aan ocwsubsidies@minvws.nl

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en  succesverhalen.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met DUS-I.