Tel mee met Taal

De subsidie Tel mee met Taal 2021-2024 is bedoeld voor het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, reken- en digitale vaardigheden) bij volwassenen, en hiermee het voorkomen van achterstanden bij kinderen. U kon deze subsidie voor het jaar 2022 aanvragen vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022.

Tel mee met Taal heeft drie verschillende richtingen:

 1. Laaggeletterde werknemers: met deze subsidie kunnen werkgevers hun (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aanbieden.
 2. Laaggeletterde ouders: deze subsidie is voor activiteiten die een educatief thuismilieu en partnerschap tussen ouders en school bevorderen en (digitale) geletterdheid van ouders verbeteren.
 3. Praktijkgerichte experimenten: dit is subsidie voor praktijkgerichte experimenten om laaggeletterde personen beter te kunnen bereiken, zodat ze naar cursussen voor taal-, reken- of digitale vaardigheden gaan.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als school, werkgever, bibliotheek of andere organisatie die (digitale) laaggeletterdheid wil verminderen of voorkomen.

Belangrijke voorwaarden

 1. Niveau lager dan 2F of Basisniveau 2
  U kunt alleen subsidie aanvragen voor werknemers/ouders in (Caribisch) Nederland met een referentieniveau lager dan 2F. Voor digitale vaardigheden moet het niveau lager zijn dan Basisniveau 2.
 2. Actuele niveautoets vooraf verplicht
  Deelnemers moeten vóór de start van de activiteiten een toets doen om het niveau te bepalen.
  • De toets moet gevalideerd zijn. Hier vindt u een overzicht met gevalideerde toetsen.
  • Als een schriftelijke of digitale toets niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de cursist helemaal geen Nederlands beheerst of digitale vaardigheden bezit, kunnen deelnemers ook een mondelinge toets doen.
  • Let op: bij een mondelinge toets heeft u een gespreksverslag, ondertekend door een bevoegd docent, nodig bij het verantwoorden van de subsidie.
 3. Ondersteuning van gemeente nodig bij ouders en experimenten
  Ten minste één gemeente moet de aanvragen voor laaggeletterde ouders en experimenten ondersteunen. U kunt zelf met de gemeente(n) afspreken wat deze ondersteuning precies inhoudt. De gemeente kan alleen akkoord zijn met het plan, maar kan bijvoorbeeld ook faciliteiten, capaciteit of financiële ondersteuning bieden.

 4. Activiteiten binnen 18 maanden afronden
  Heeft u subsidie ontvangen? Dan moeten de activiteiten binnen 18 maanden na ontvangst van de verleningsbrief zijn afgerond.

Meer weten? Alle voorwaarden vindt u in de regeling.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Daarnaast is er altijd sprake van een eigen bijdrage. De subsidie vergoedt namelijk maximaal 67% van de kosten voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 80% voor experimenten.

Budget 2022:
Jaar Werknemers Ouders Experimenten
2022 € 2.9 mln € 1.3 mln € 625.000

Wat als het budget op is?

Als het budget voor laaggeletterde werknemers en ouders wordt overschreden, dan komt er een loting na het sluiten van de aanvraagperiode. Zijn er meer aanvragen voor experimenten dan dat hier budget voor is? Dan bepaalt een onafhankelijke commissie vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden welke aanvragen kans maken op subsidie.

Lees meer hier over de lotingsprocedure.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2022. 

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of wijzigt er iets in de organisatie van uw project? Dan moet u hiervan schriftelijk melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Vergeet niet het kenmerk van uw aanvraag te noemen.
 3. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Meer informatie over het verantwoorden van TmmT 2022 vindt u in de regeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Meer informatie

In 2021 is de regeling gewijzigd. Het overzicht van de wijzigingen vindt u in de Staatscourant. Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Op de website van Tel mee met Taal leest u meer. Ook vindt u hier voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Vragen?

Heeft u vragen? Bekijk dan de:

U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen.