Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Nieuwe ronde voor werkgevers opent 1 juni

Voor laaggeletterde werknemers was dit jaar eenmalig extra geld beschikbaar, waardoor er in totaal voor 8,8 miljoen euro kon worden aangevraagd. Veel organisaties maakten hiervan gebruik, maar er is nog ruim 4 miljoen euro over. Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 kan op deze pagina subsidie worden aangevraagd voor werkgevers.

Bij uw aanvraag moet u het Activiteitenplan werkgevers volledig ingevuld meesturen. Een ander document wordt niet in behandeling genomen. Zie ook de handleiding bij het aanvraagformulier.

Subsidie aanvragen

De volgende aanvraagperiode voor werkgevers loopt van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

Drie stromingen

De subsidieregeling bestaat uit drie stromen:

  • Laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, of subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. Meer informatie op telmeemettaal.nl

Hoogte subsidie

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

Budget

  • Laaggeletterde werknemers: € 8.8 miljoen
  • Laaggeletterde ouders: € 1.3 miljoen
  • Experimenten: € 625.000

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, dan wordt onder de aanvragen geloot.

Loting

Ouders en werknemers

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt via een loting bepaald welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Experimenten

De aanvragen voor experimenten worden in principe beoordeeld op kwaliteit. Het Expertisepunt Basisvaardigheden zorgt voor een beoordelingscommissie van onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Op basis van die rangschikking worden de subsidie toegekend, tot het budget is uitgeput.

Als het beschikbare subsidiebudget meer dan drie keer wordt overvraagd, dan wordt er eerst geloot en daarna pas beoordeeld. Dit wordt gedaan om tijd en kosten te besparen.

Subsidie verantwoorden

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Meer informatie

Zie voor meer informatie de subsidieregeling (also available in English).

Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met DUS-I.

Tijdlijn