Virtuele internationale samenwerkingsprojecten

Met de subsidie Virtuele internationale samenwerkingsprojecten kunnen hogescholen en universiteiten Nederlandse studenten de kans geven om vanuit Nederland internationale ervaring op te doen. Een vorm waarbij fysieke, financiële, culturele of andere bezwaren minder of geen belemmering vormen voor deelname.

Tijdens een virtueel internationaal samenwerkingsproject werken Nederlandse studenten en buitenlandse studenten op afstand samen om tot een eindproduct te komen. Ze verbinden lokale vraagstukken aan een internationaal perspectief. Zo werken de studenten aan hun interculturele competenties en taal- en digitale vaardigheden.

Informatiesessie

Op donderdag 2 juni 2022 van 17:00-19:00 uur is er een online informatiesessie. Tijdens deze sessie kunt u vragen stellen over het hoe, wat en waarom van een project en over het indienen van een subsidieaanvraag. De informatiesessie wordt verzorgd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in samenwerking met DUS-I, het Centraal informatie- en coördinatiepunt en Dialogic.

Subsidie aanvragen

De eerste aanvraagronde was van 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022.

In september 2022 is er een tweede aanvraagronde. U kunt dan subsidie aanvragen van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022.

Resultaten eerste aanvraagronde 2021

De resultaten van de eerste aanvraagronde in 2021 vindt u in de infographic (download als pdf).

Voor wie

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen (HBO en WO) komen in aanmerking voor deze subsidie. Alleen het instellingsbestuur van deze scholen kan de aanvraag indienen. 

De subsidie is bedoeld voor het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen. In de vrijgekomen tijd ontwerpen, ontwikkelen en implementeren of herzien zij een virtueel internationaal samenwerkingsproject. 

Belangrijke voorwaarden

Subsidie dekt alleen kosten voor het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen

Docenten of onderwijskundigen kunnen worden vrijgeroosterd voor:

  • het in onderlinge samenwerking ontwikkelen of herzien van het virtueel internationaal samenwerkingsproject;
  • benodigde afstemming met een hogeronderwijsinstelling in het buitenland;
  • en coördinatie van het project.

Het instellingsbestuur kan daarnaast voorzien in het vrijroosteren van personen met een aanvullende expertise. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie hierover.

Binnen 6 maanden na besluit starten

Wordt uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan moet u binnen 6 maanden na dit besluit met het virtuele internationale samenwerkingsproject starten. 

Binnen 18 maanden na besluit afronden

De activiteiten moet u uiterlijk binnen 18 maanden na het besluit tot subsidieverstrekking afronden. 

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Goed om te weten

Om docenten en onderwijskundigen te ondersteunen krijgen de docenten en onderwijskundigen de mogelijkheid om advies en training in te schakelen. Meer informatie hierover staat in de veelgestelde vragen.

Beschikbare subsidie

In totaal is er in 2022 een budget beschikbaar van €2.100.000. Voor zowel de eerste als de tweede aanvraagronde  is er een budget beschikbaar van €1.050.000. Per subsidieaanvraag ontvangt u een vast bedrag van €15.000.

Wanneer het budget voor de eerste aanvraagperiode door subsidietoewijzingen niet wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het subsidieplafond voor de tweede aanvraagperiode van 2022.

Beoordeling van uw aanvraag

We rangschikken alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen er meer aanvragen binnen dan dat hier budget voor is? Dan behandelen we eerst alle eerste aanvragen van instellingsbesturen.

Een tweede aanvraag van een instelling maakt dus kans op subsidie, nadat alle eerste aanvragen van instellingsbesturen zijn behandeld. Zo ook de derde, vierde, en opeenvolgende aanvraag, totdat het subsidiebudget van de aanvraagperiode op is.

Uitbetaling

Binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode hoort u of u subsidie ontvangt. Voor de eerste aanvraagperiode in 2022 is dat uiterlijk op 31 mei 2022. We betalen de subsidie in één keer uit en maken het bedrag over naar het bevoegd gezag van het instellingsbestuur.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de projectperiode.

Hoe maakt u een melding?

  1. Stuur een e-mail naar vis@minvws.nl, onder vermelding van het referentienummer, en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
  2. Als het nodig is vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Verantwoorden subsidie

Heeft u subsidie voor virtuele internationale samenwerkingsprojecten ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden. De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving, met model G onderdeel 1.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via vis@minvws.nl. Overige contactgegevens vindt u op onze contactpagina.