Virtuele internationale samenwerkingsprojecten

Met de subsidie Virtuele internationale samenwerkingsprojecten kunnen hogescholen en universiteiten Nederlandse studenten de kans geven om vanuit Nederland internationale ervaring op te doen. Een vorm waarbij fysieke, financiële, culturele of andere bezwaren minder of geen belemmering vormen voor deelname.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kon van 1 september tot en met 30 september 2021. Van 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 is er weer een nieuwe aanvraagronde en kunt u subsidie aanvragen.

Tijdens een virtueel internationaal samenwerkingsproject werken Nederlandse studenten samen met buitenlandse studenten. Ze verbinden lokale vraagstukken aan een internationaal perspectief. Zo werken de studenten aan hun interculturele competenties en taal- en digitale vaardigheden.

Voor wie

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen (HBO en WO) komen in aanmerking voor deze subsidie. Alleen het instellingsbestuur van deze scholen kan de aanvraag indienen. 

De subsidie is bedoeld voor het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen. In de vrijgekomen tijd ontwerpen, ontwikkelen en implementeren of herzien zij een virtueel internationaal samenwerkingsproject. 

Belangrijke voorwaarden

Subsidie dekt alleen kosten voor vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen

Docenten of onderwijskundigen kunnen worden vrijgeroosterd voor:

  • het in onderlinge samenwerking ontwikkelen of herzien van het virtueel internationaal samenwerkingsproject;
  • benodigde afstemming met een hogeronderwijsinstelling in het buitenland;
  • en coördinatie van het project.

Het instellingsbestuur kan daarnaast voorzien in het vrijroosteren van personen met een aanvullende expertise. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie hierover.

Binnen 6 maanden na besluit starten

Wordt uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan moet u binnen 6 maanden na dit besluit met het virtuele internationale samenwerkingsproject starten. 

Binnen 18 maanden na besluit afronden

De activiteiten moet u uiterlijk binnen 18 maanden na het besluit tot subsidieverstrekking afronden. 

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Goed om te weten

Om docenten en onderwijskundigen te ondersteunen krijgen de docenten en onderwijskundigen de mogelijkheid om advies en training in te schakelen. Meer informatie hierover staat in de veelgestelde vragen.

Beschikbare subsidie

In totaal is er een budget beschikbaar van € 1.050.000 voor 2021. Per subsidieaanvraag ontvangt u een vast bedrag van € 15.000.

Daarna wordt jaarlijks de hoogte van het subsidiebudget bekendgemaakt. Hierover informeren we u dan ook op deze pagina.

Beoordeling van uw aanvraag

We rangschikken alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen er meer aanvragen binnen dan dat hier budget voor is? Dan behandelen we eerst alle eerste aanvragen van instellingsbesturen.

Een tweede aanvraag van een instelling maakt dus kans op subsidie, nadat alle eerste aanvragen van instellingsbesturen zijn behandeld. Zo ook de derde, vierde, en opeenvolgende aanvraag, totdat het subsidiebudget van de aanvraagperiode op is.

Uitbetaling

Binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode hoort u of u subsidie ontvangt. Dat is uiterlijk op 30 december 2021. We betalen de subsidie in één keer uit en maken het bedrag over naar het bevoegd gezag van het instellingsbestuur.

Verantwoorden subsidie

Heeft u subsidie voor virtuele internationale samenwerkingsprojecten ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden. De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving, met model G onderdeel 1.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via vis@minvws.nl. Overige contactgegevens vindt u op onze contactpagina.