Virtuele internationale samenwerkingsprojecten

Met de subsidie Virtuele internationale samenwerkingsprojecten kunnen hogescholen en universiteiten Nederlandse studenten de kans geven om vanuit Nederland internationale ervaring op te doen. Een vorm waarbij fysieke, financiële, culturele of andere bezwaren minder of geen belemmering vormen voor deelname.

Tijdens een virtueel internationaal samenwerkingsproject werken Nederlandse studenten en buitenlandse studenten op afstand samen om tot een eindproduct te komen. Ze verbinden lokale vraagstukken aan een internationaal perspectief. Zo werken de studenten aan hun interculturele competenties en taal- en digitale vaardigheden.

Voor wie

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen (hbo en wo) komen in aanmerking voor deze subsidie. Alleen het instellingsbestuur van deze scholen kan de aanvraag indienen. 

De subsidie is bedoeld voor het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen. In de vrijgekomen tijd ontwerpen, ontwikkelen en implementeren of herzien zij een virtueel internationaal samenwerkingsproject. 

Belangrijke voorwaarden

Subsidie dekt alleen kosten voor het vrijroosteren van docenten en onderwijskundigen

Met deze subsidie kunnen docenten of onderwijskundigen worden vrijgeroosterd voor:

  • het in onderlinge samenwerking ontwikkelen of herzien van het virtuele internationale samenwerkingsproject;
  • benodigde afstemming met een hogeronderwijsinstelling in het buitenland;
  • en coördinatie van het project.

Het instellingsbestuur kan daarnaast voorzien in het vrijroosteren van personen met een aanvullende expertise. Bekijk de vragen en antwoorden voor meer informatie hierover.

Binnen 6 maanden na besluit starten

Wordt uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan moet u binnen 6 maanden na dit besluit starten met het ontwerpen en ontwikkelen van het virtuele internationale samenwerkingsproject.

Binnen 18 maanden na besluit afronden

De activiteiten moet u uiterlijk binnen 18 maanden na het besluit tot subsidieverstrekking afronden. 

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Goed om te weten

Om docenten en onderwijskundigen te ondersteunen krijgen de docenten en onderwijskundigen de mogelijkheid om advies en training in te schakelen. Meer informatie hierover staat in de vragen en antwoorden.

Beschikbare subsidie

In 2023 is een budget van in totaal €3.300.000 beschikbaar. In de eerste aanvraagronde van 2023 kan er voor €1.650.000 subsidie worden aangevraagd. Per aanvraag ontvangt u een vast bedrag van €15.000.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 september om 12.00 uur tot en met 30 september 2023 kunt u weer subsidie aanvragen voor een nieuw of gewijzigd project. 

Beoordeling van uw aanvraag

We rangschikken alle aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen er meer aanvragen binnen dan er budget voor is? Dan behandelen we eerst alle eerste aanvragen van instellingsbesturen.

Een tweede aanvraag van een instelling maakt dus kans op subsidie nadat alle eerste aanvragen van instellingsbesturen zijn behandeld. Zo ook de derde, vierde, en opeenvolgende aanvraag, totdat het subsidiebudget van de aanvraagperiode op is.

Besluit en uitbetaling

Binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode hoort u of u subsidie ontvangt. We betalen de subsidie in één keer uit en maken het bedrag over naar het bevoegd gezag van het instellingsbestuur.

Resultaten

De resultaten van de eerste aanvraagronde in februari 2023 vindt u op de resultatenpagina en in de infographic (download als pdf).

Er zijn ook infographics met de resultaten van de eerste en tweede aanvraagronde van 2022.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de projectperiode.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie voor virtuele internationale samenwerkingsprojecten ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden. De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving, met model G onderdeel 1. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de financiële afdeling van uw onderwijsinstelling.

Alle stappen in een overzicht

In onderstaande tijdlijnen vindt u per ronde alle stappen van het subsidieproces.

Ronde 1 (februari)

Het subsidieproces

Ronde 2 (september)

Het subsidieproces

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.