Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Projecten tweede ronde RIF 2020

In de tweede ronde van 2020 is aan 11 projecten subsidie verleend.

Uitgebreide omschrijvingen van deze projecten, en van alle projecten uit vorige jaren, staan op de projectenpagina. Zie ook de infographic met alle feiten en cijfers.

Over het Regionaal Investeringsfonds

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 163 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 151 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 311 miljoen euro geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2018

Subsidie aanvragen 2021

Van 1 januari tot en met 31 januari 2021 kon u een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.

U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u enkele keren per jaar informatie over het Regionaal Investeringsfonds mbo en RIF-projecten.