Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Coronavirus

De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus hebben grote gevolgen voor DUS-I en voor onze klanten.

Er is  voor iedere subsidieregeling van DUS-I onderzocht of datums, termijnen en/of voorwaarden moeten worden aangepast. Dit geldt ook voor RIF.  In de week van 6 april vindt u meer informatie op deze pagina.

Over het Regionaal Investeringsfonds

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 108 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 231 miljoen euro geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2018

Subsidie aanvragen 2020

Van 1 juni tot en met 30 juni 2020 kan een pps een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022.

Zie ook:

Projecten tweede ronde RIF 2019

Zeven samenwerkingsverbanden van mbo-scholen bedrijven en regionale overheden gericht op sport, circulariteit, techniek, bouw, infrastructuur en onderwijs krijgen in totaal € 7,3 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Alle projecten uit 2019 staan op de landkaart. Daarnaast vindt u er uitgebreide beschrijvingen van de projecten. Ook kunt u er een overzicht van alle toegekende projecten tussen 2014 en 2018 bekijken.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.

U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u enkele keren per jaar informatie over het Regionaal Investeringsfonds mbo en RIF-projecten.