Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Regionaal investeringsfonds mbo PROMO monitorverslag

Aantrekkelijk en eigentijds middelbaar beroepsonderwijs

Waarin studenten worden voorbereid op beroepen met een hoog innovatief karakter.

Dat vraagt om nauwe samenwerking met bedrijven. 

Daarom heeft het ministerie van OCW in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo in het leven geroepen. 

Een flinke impuls voor nieuwe partnerships

Waaraan ook ondernemers en regionale overheden hun steentje bijdragen.

Inmiddels zijn al ruim 160 samenwerkingsverbanden ontstaan.

En daar kunnen we natuurlijk veel van leren.

Welke projecten zijn allemaal van de grond gekomen? 

Wat vertellen die projecten ons?

En hoe kunnen we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven nog krachtiger maken?

Al deze bevindingen vindt u terug in het vierde monitorverslag Regionaal investeringsfonds mbo.

Meer weten? Bekijk het verslag dan op www.dus-i.nl/rif

Monitorverslag 2020

De vierde monitorrapportage over het Regionaal investeringsfonds mbo gaat in op de gerealiseerde opbrengsten van de afgesloten publiek-private samenwerkingen (pps’en) uit de eerste regeling (RIF-1) en de plannen van de pps’en die sinds 2019 zijn gestart (RIF-2).

Projecten eerste ronde RIF 2021

In de eerste ronde van 2021 is aan 10 projecten subsidie verleend.

Uitgebreide omschrijvingen van deze projecten, en van alle projecten uit vorige jaren, staan op de projectenpagina. Zie ook de infographic met alle feiten en cijfers.

Over het Regionaal Investeringsfonds

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 163 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 151 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 311 miljoen euro geïnvesteerd.

Lees ook: Monitorverslag RIF 2020

Subsidie aanvragen 2022

Van 1 januari tot en met 31 januari 2022 kunt u een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022. Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.

U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u enkele keren per jaar informatie over het Regionaal Investeringsfonds mbo en RIF-projecten.