Verantwoording Regionaal Investeringsfonds

Krijgt uw instelling een subsidie uit het Regionaal investeringsfonds mbo, dan moet u jaarlijks verslag uitbrengen aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) over de voortgang.

Voortgangsverslag

Uw verplichte voortgangsverslag moet DUS-I inzicht geven in de inhoudelijke en financiële voortgang van de samenwerking/het project. Het doel hiervan is zorgen dat de middelen juist worden besteed. Daarnaast kan uw verslag ook leiden tot gerichte ondersteuning.

Wat moet u doen?

Bekijk een voorbeeld van de tussenrapportage.

Let op: Dit voorbeeldformulier is niet geschikt om de rapportage gegevens te verzenden. De contactpersonen van de toegekende projecten ontvangen uiterlijk één maand voorafgaand aan het rapportagemoment een attenderingsmail met een link naar het invulbare formulier waarin eveneens al bekende informatie bij DUS-I is opgenomen.

Inleverdata

  • Projecten gestart in 2014: Projecten uit de eerste ronde (2014) moeten hun verslag indienen iedere 1ste van december, te beginnen 1 december 2015.
  • Projecten gestart vanaf 2015: Voor projecten uit de tweede en volgende rondes is de uiterste inleverdatum van het voortgangsverslag afhankelijk van de startdatum van het project. Jaarlijks uiterlijk 13, 25 en 37 maanden na de startdatum van het project moet DUS-I de verslagen hebben. Dit staat in de beschikking die u heeft gehad.