Verantwoording

Als uw instelling een subsidie uit het Regionaal investeringsfonds mbo krijgt dan moet u rapporteren over de voortgang. Hieronder vindt u de wijze van verantwoorden voor de projecten die zijn gestart in de periodes van 2014 tot 2018 en 2019 tot en met 2022 (RIF-2).

Verantwoording RIF 2014-2018

Voortgangsrapportage

Een voortgangsrapportage moet inzicht geven in de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. Het doel hiervan is zorgen dat de middelen juist worden besteed. Daarnaast kan de rapportage leiden tot gerichte ondersteuning. De voortgangsrapportages moeten jaarlijks uiterlijk 13, 25 en 37 maanden na de startdatum worden ingediend. De startdatum staat in de beschikking die u heeft gehad.

U ontvangt van ons een mail met daarin een link naar het rapportageformulier. Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Na het indienen van de voortgangsrapportage wordt er binnen acht weken een reactie naar het bestuur en de contactpersoon gestuurd. In de reactie zijn aandachtspunten opgenomen voor de volgende tussenrapportage en/of een verwijzing naar de meldingsplicht.

Bekijk een voorbeeld van het rapportageformulier. Let op: u kunt met dit formulier geen gegevens opslaan of versturen. U kunt ook alvast gegevens verzamelen om deze later in het online formulier te gebruiken.

Eindrapportage

Twee maanden nadat de looptijd van uw project verstreken is moet u een eindrapportage indienen. Deze is vergelijkbaar met een voortgangsrapportage. Het grootste verschil is een uitgebreidere bevraging op duurzaamheid en dat er gerapporteerd wordt op doelstellingen niveau in plaats van activiteiten niveau.

U ontvangt van ons een mail met daarin een link naar het rapportageformulier. Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Na het indienen van de eindrapportage wordt er binnen acht weken een reactie naar het bestuur en de contactpersoon gestuurd. De subsidie wordt aan de hand van de eindrapportage nog niet vastgesteld. Dit gebeurt pas na ontvangst van de jaarrekening met controleverklaring van de accountant.

Voorbeeld van het eindrapportage formulier. U kunt ook alvast gegevens verzamelen om deze later in het online formulier te gebruiken.

Verantwoording RIF 2019-2022 (RIF-2)

Voortgangsrapportage tussentijdse beoordeling

Projecten die zijn gestart in de periode van 2019 tot en met 2022 leveren eenmalig een voortgangsrapportage in. Dit gebeurt halverwege de uitvoeringsperiode van een project. In de beschikking staat wanneer de helft van de uitvoeringsperiode is. Hiervoor is een procesbeschrijving gemaakt.

U ontvangt van ons een mail met daarin een link naar het online formulier. Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. In het formulier moet u de voortgangsrapportage meesturen. Gebruik daarvoor het format.

Eindrapportage

Twee maanden nadat de looptijd van uw project verstreken is moet u een eindrapportage indienen. Deze is vergelijkbaar met een voortgangsrapportage. Het grootste verschil is een uitgebreidere bevraging op duurzaamheid en dat er gerapporteerd wordt op doelstellingen niveau in plaats van activiteiten niveau.

U ontvangt van ons een mail met daarin een link naar het rapportageformulier. Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Na het indienen van de eindrapportage wordt er binnen acht weken een reactie naar het bestuur en de contactpersoon gestuurd. De subsidie wordt aan de hand van de eindrapportage nog niet vastgesteld. Dit gebeurt pas na ontvangst van de jaarrekening met controleverklaring van de accountant.