Verantwoording

Als uw instelling een subsidie uit het Regionaal investeringsfonds mbo krijgt dan moet u jaarlijks rapporteren over de voortgang.

Voortgangsrapportage

Een voortgangsrapportage moet inzicht geven in de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. Het doel hiervan is zorgen dat de middelen juist worden besteed. Daarnaast kan de rapportage leiden tot gerichte ondersteuning.

U ontvangt van ons een mail met daarin een link naar het rapportageformulier. Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Na het indienen van de voortgangsrapportage wordt er binnen acht weken een reactie naar het bestuur en de contactpersoon gestuurd. In de reactie zijn aandachtspunten opgenomen voor de volgende tussenrapportage en/of een verwijzing naar de meldingsplicht.

Bekijk een voorbeeld van het rapportageformulier. Let op: u kunt met dit formulier geen gegevens opslaan of versturen.

U kunt ook alvast gegevens verzamelen om deze later in het online formulier te gebruiken.

Eindrapportage

Een maand nadat de looptijd van uw project verstreken is moet u een eindrapportage indienen. Deze is vergelijkbaar met een voortgangsrapportage. Het grootste verschil is een uitgebreidere bevraging op duurzaamheid en dat er gerapporteerd wordt op doelstellingen niveau in plaats van activiteiten niveau.

U ontvangt van ons een mail met daarin een link naar het rapportageformulier. Het is mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan. Na het indienen van de eindrapportage wordt er binnen acht weken een reactie naar het bestuur en de contactpersoon gestuurd. De subsidie wordt aan de hand van de eindrapportage nog niet vastgesteld. Dit gebeurt pas na ontvangst van de jaarrekening met controleverklaring van de accountant.

Voorbeeld van het eindrapportage formulier

U kunt ook alvast gegevens verzamelen om deze later in het online formulier te gebruiken.

Inleverdata rapportage

  • Projecten gestart in 2014: elk jaar uiterlijk op 1 december.
  • Projecten gestart tussen 2015 en 2018: jaarlijks uiterlijk 13, 25 en 37 maanden na de startdatum. De data staan in de beschikking die u heeft gehad.
  • Projecten gestart vanaf 2019: halverwege het project.