Hulp bij uw aanvraag

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo? Dan kan het nuttig zijn om vooraf hulp te krijgen. Platform Talent voor Technologie, Topsectoren en DUS-I zelf bieden deze hulp aan zodat uw aanvraag meer kans van slagen heeft.

Eerst registreren

Wilt u graag ondersteuning en informatie ontvangen? Vul dan eerst het registratieformulier in. Zo krijgen we een beter beeld van uw plan, waardoor we u beter kunnen helpen.

Passende hulp kiezen

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u op verschillende manieren hulp en informatie krijgen. We hebben de partijen en kenmerken voor u op een rij gezet:

1. Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie ondersteunt in de ontwikkelfase van de publiek-private samenwerking. U kunt bijvoorbeeld een brainstormsessie aanvragen en een sterkte-zwakteanalyse laten uitvoeren.

2. Topsectoren

Via Topsectoren kunt u ondersteuning aanvragen bij de topsector waarop uw aanvraag betrekking heeft. Dit kan erg nuttig zijn in de ontwikkelfase van uw plan.

3. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB kan u adviseren bij het inzetten van praktijkleren binnen uw samenwerkingsverband, het in kaart brengen van leermogelijkheden bij bedrijven en het ontwikkelen van kwalificatieproducten (certificaten, keuzedelen, kwalificaties) en feiten en cijfers over het mbo en arbeidsmarkt.

4. Stichting Practoraten.nl

Stichting Practoraten.nl heeft zich als opdracht gesteld om practoraten via een sterk netwerk aan elkaar te binden, de kwaliteit van practoraten te monitoren en te vergroten en om practoraten en de ‘beweging’ van practoraten te ondersteunen op basis van de behoefte uit het beroepsonderwijs.

Doel van een practoraat is een bijdrage te leveren aan de lerende innovatiecultuur in het mbo en het opleiden voor innovatief vakmanschap. Practoraten vormen de plek (de innovatieve tussenruimte), waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en bedrijfsleven kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen gericht op verduurzaming van het curriculumaanbod in en buiten de mbo-instelling.

De instelling van een practoraat maakt het voor een mbo-instelling mogelijk haar eigen onderzoeksagenda te ontwikkelen en het onderzoek zelf ter hand nemen. De uitdaging is om het onderzoek en onderzoekend werken te vervlechten in de werkpraktijken van docenten, studenten en beroepenveld.

Om de meerwaarde van een practoraat te bepalen heeft de Stichting Practoraten.nl een handreiking opgesteld waarmee een practoraat zich kan positioneren en ontwikkelambities benoemen. De Stichting heeft ook het initiatief genomen om naast de handreiking de aangesloten practoraten te ondersteunen en verder te bekwamen in het opzetten, uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Voor vragen over deze ondersteuning kunnen geïnteresseerden terecht op www.practoraten.nl en/of mailen naar info@practoraten.nl

5. Hulp van DUS-I: voorschouw

U kunt ook ondersteuning van DUS-I krijgen. We geven dan in een gesprek feedback op uw conceptaanvraag en de begroting. Uw aanvraag wordt hierdoor kwalitatief beter en de beoordelingscommissie heeft minder vragen tijdens het beoordelingsgesprek.

Wilt u graag ondersteuning vanuit DUS-I? Volg dan dit stappenplan:

Stap 1: Vraag een gesprek aan

Vul het bovenstaande registratieformulier in.

Stap 2: E-mail uw conceptaanvraag en begroting

E-mail uiterlijk een week voor het feedbackgesprek uw conceptaanvraag inclusief de begroting. We werken met vaste momenten voor de gesprekken, tot uiterlijk twee weken voor het sluiten van de aanvraagperiode, en het inleveren van de documenten. Zo hebben we voldoende tijd om uw plan te behandelen en heeft u voldoende tijd om uw plan aan te passen.

Stap 3: Feedbackgesprek

Het feedbackgesprek vindt plaats via Teams of telefonisch. We raden aan om in ieder geval met iemand van de onderwijsinstelling en iemand die de begroting heeft opgezet deel te nemen aan het gesprek.

Tijdens het gesprek laten we weten wat er goed is aan uw plan en wat er beter kan. Uiteraard is er ook tijd voor specifieke vragen van uw kant.

Let op! U kunt geen rechten ontlenen aan de hulp en feedback die u krijgt. De uitkomst van het feedbackgesprek is dus geen garantie dat uw aanvraag wordt toegewezen.

Meer hulp bij uw aanvraag