Aanvragen (registeren)

Registratie

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo en wilt u daarbij ondersteuning en informatie ontvangen? Registreer dan met het onderstaande registratieformulier uw voorgenomen aanvraag.

Ondersteuning

Na registratie kunt u op verschillende manieren vrijblijvende ondersteuning krijgen.

  • Ontwikkelfase: u vraagt ondersteuning aan het PTvT voor de ontwikkeling van een succesvolle publiek-private samenwerking. U kunt een brainstormsessie aanvragen en u kunt een sterkte-zwakteanalyse laten uitvoeren.
  • Ontwikkelfase: u vraagt ondersteuning aan bij de topsector waarop uw aanvraag betrekking heeft. Zie investeringsfondsmbo.nl en hcatopsectoren.nl voor meer informatie over de topsectoren en de contactpersonen.
  • Aanvraagfase: bekijk initiatieven uit topsectoren op hcatopsectoren.nl.
  • U kunt uw uitgewerkte conceptaanvraag inclusief conceptbegroting mailen. DUS-I geeft feedback op uw concept-aanvraag en -begroting op basis van de criteria uit het beoordelingskader.

Hulpmiddelen bij uw aanvraag