Hulp bij uw aanvraag

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo? Dan kan het nuttig zijn om vooraf hulp te krijgen. Platform Talent voor Technologie, Topsectoren en DUS-I zelf bieden deze hulp aan zodat uw aanvraag meer kans van slagen heeft.

Eerst registreren

Wilt u graag ondersteuning en informatie ontvangen? Vul dan eerst het registratieformulier in. Zo krijgen we een beter beeld van uw plan, waardoor we u beter kunnen helpen.

Passende hulp kiezen

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u op verschillende manieren hulp en informatie krijgen. We hebben de partijen en kenmerken voor u op een rij gezet:

1. Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie ondersteunt in de ontwikkelfase van de publiek-private samenwerking. U kunt bijvoorbeeld een brainstormsessie aanvragen en een sterkte-zwakteanalyse laten uitvoeren.

2. Topsectoren

Via Topsectoren kunt u ondersteuning aanvragen bij de topsector waarop uw aanvraag betrekking heeft. Dit kan erg nuttig zijn in de ontwikkelfase van uw plan.

3. Hulp van DUS-I: voorschouw

U kunt ook ondersteuning van DUS-I krijgen. We geven dan in een gesprek feedback op uw conceptaanvraag en de begroting. Uw aanvraag wordt hierdoor kwalitatief beter en de beoordelingscommissie heeft minder vragen tijdens het beoordelingsgesprek.

Wilt u graag ondersteuning vanuit DUS-I? Volg dan dit stappenplan:

Stap 1: Vraag een gesprek aan

Stuur een e-mail naar regionaalinvesteringsfonds@minvws.nl en leg uit dat u graag hulp van ons wilt bij uw aanvraag. Doe dit uiterlijk 2 weken voor het sluiten van de aanvraagronde.

Stap 2: E-mail uw conceptaanvraag en begroting

E-mail uiterlijk een week voor het feedbackgesprek uw conceptaanvraag inclusief de begroting. We werken met vaste momenten voor de gesprekken en het inleveren van de documenten. Zo hebben we voldoende tijd om uw plan te behandelen en heeft u voldoende tijd om uw plan aan te passen.

Per dag is er een beperkt aantal momenten beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat er op uw voorkeursdatum geen ruimte meer is. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe groter de kans op een gesprek op uw voorkeursdatum.

Datum gesprek en indienen concept
Datum feedbackgesprek Uiterlijke datum indienen concept

16 mei 2023 (ochtend of middag)

16 mei 2023

 17 mei 2023 (ochtend of middag)

10 mei 2023

22 mei 2023 (ochtend of middag)

15 mei 2023

23 mei 2023  (ochtend of middag)

16 mei 2023

25 mei 2023 (ochtend of middag)

17 mei 2023

1 juni 2023 (ochtend of middag)

25 mei 2023

2 juni 2023 (ochtend of middag)

26 mei 2023

5 juni 2023 (ochtend of middag)

29 mei 2023

6 juni 2023 (ochtend of middag)

30 mei 2023

7 juni 2023 (ochtend of middag)

31 mei 2023

13 juni 2023 (ochtend of middag)

6 juni 2023

14 juni 2023 (ochtend of middag)

7 juni 2023

Stap 3: Feedbackgesprek

Het feedbackgesprek vindt plaats via Webex of telefonisch. We raden aan om in ieder geval met iemand van de onderwijsinstelling en iemand die de begroting heeft opgezet deel te nemen aan het gesprek.

Tijdens het gesprek laten we weten wat er goed is aan uw plan en wat er beter kan. Uiteraard is er ook tijd voor specifieke vragen van uw kant.

Let op! U kunt geen rechten ontlenen aan de hulp en feedback die u krijgt. De uitkomst van het feedbackgesprek is dus geen garantie dat uw aanvraag wordt toegewezen.

Meer hulp bij uw aanvraag