Registratie en ondersteuning

Registratie

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo en wilt u daarbij ondersteuning en informatie ontvangen? Registreer dan met het onderstaande registratieformulier uw voorgenomen aanvraag.

Ondersteuning

Na registratie kunt u op verschillende manieren vrijblijvende ondersteuning krijgen.

  • Ontwikkelfase: u vraagt ondersteuning aan het PBT voor de ontwikkeling van een succesvolle publiek-private samenwerking. U kunt een brainstormsessie aanvragen en u kunt een sterkte-zwakteanalyse laten uitvoeren.
  • Ontwikkelfase: u vraagt ondersteuning aan bij de topsector waarop uw aanvraag betrekking heeft. Zie investeringsfondsmbo.nl en hcatopsectoren.nl voor meer informatie over de topsectoren en de contactpersonen.
  • Aanvraagfase: bekijk initiatieven uit topsectoren op hcatopsectoren.nl.
  • U kunt uw uitgewerkte conceptaanvraag inclusief conceptbegroting mailen. DUS-I geeft feedback op uw concept-aanvraag en -begroting op basis van de criteria uit het beoordelingskader.
  • ‘Let op: U kunt gebruik maken van een spreekuur waarin u uw conceptaanvraag bespreekt met een inhoudelijk en financieel adviseur van DUS-I. Dit kan op 12 juni of 19 juni 2019. Het tijdstip volgt op een later moment. In het gesprek wijzen we u op de onderdelen van uw aanvraag die nog aandacht behoeven. We zullen hierbij zowel financieel als inhoudelijk op uw aanvraag ingaan. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Hulpmiddelen bij uw aanvraag