LLO-Katalysator

De LLO-Katalysator is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen van middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten samen met het bedrijfsleven een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO).

Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. In 2023 start de LLO-Katalysator met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie.

U kon in de eerste ronde subsidie aanvragen van 2 tot en met 16 oktober 2023.

Twee subsidieregelingen

Binnen de LLO-Katalysator komen 2 subsidieregelingen met als doel de samenwerking tussen onderwijs en werkgevers te bevorderen.

  1. De subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie richt zich op regio’s die samen met relevante partners werken aan nieuwe vormen van leren en ontwikkelen, waardoor mensen duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.
  2. De subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders heeft als doel publieke onderwijsinstellingen beter in staat te stellen vraaggericht en op maat LLO-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren. Door deze professionaliseringslag is de publieke onderwijsinstelling beter in staat om LLO-oplossingen aan te bieden, passend bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Voor wie

Alleen publieke onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo kunnen deze subsidies aanvragen. Bij de subsidieregeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie gaat het om publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven.

De onderwijsinstelling is de penvoerder. De publieke onderwijsinstelling mag per regeling slechts één keer per aanvraagronde penvoerder zijn. Wel is het mogelijk dat de publieke onderwijsinstelling meerdere keren als deelnemende partner bij aanvragen betrokken is.

Hoogte subsidie en budget

Voor beide regelingen kunt u voor een klein of een groot project subsidie aanvragen. U kunt starten met een klein project en het project vervolgens verder uitwerken naar een groot project. Voor de regeling LLO-oplossingen energie- en grondstoffentransitie is de maximale projectduur voor een groot project 4 jaar en voor een klein project 2 jaar. Voor de regeling LLO-Professionalisering Opleiders is dit 2 jaar en 1 jaar.

  • De subsidie voor een klein project is voor beide regelingen minimaal €50.000 en minder dan €125.000.
  • De subsidie voor een groot project is voor beide regelingen minimaal €125.000 en maximaal €2 miljoen.

In de eerste aanvraagronde is een budget van €16 miljoen beschikbaar: €1,4 miljoen voor kleine projecten en €14,6 miljoen voor grote projecten.

Subsidie aanvragen

U kon in de eerste ronde subsidie aanvragen van 2 tot en met 16 oktober 2023. In deze ronde hebben we 43 aanvragen ontvangen.

De startdatum van de toegekende projecten uit de eerste aanvraagronde is 1 februari 2024. Het is mogelijk om uiterlijk 3 maanden na toekenning te starten met het project. Dit betekent dat de projecten uit de eerste aanvraagronde uiterlijk 1 mei 2024 van start moeten gaan.

Er zijn 3 aanvraagrondes voor beide regelingen:

  • Eerste aanvraagronde: 2 oktober tot en met 16 oktober 2023
  • Tweede aanvraagronde: 1 april tot en met 15 april 2024
  • Derde aanvraagronde: 30 september tot en met 14 oktober 2024

Voor de regeling LLO-professionalisering opleiders is er nog een extra aanvraagronde:

  • Vierde aanvraagronde: 31 maart tot en met 14 april 2025

Welke documenten stuurt u mee met uw aanvraag?

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

Voor een klein project hebben het visiedocument en activiteitenplan gezamenlijk maximaal 3.200 woorden. Dit komt neer op ongeveer 5 opgemaakte pagina's op A4-formaat. Bij een groot project hebben het visiedocument en activiteitenplan gezamenlijk maximaal 6.400 woorden. Dit komt neer op ongeveer 10 opgemaakte pagina's op A4-formaat.

Voor beide aanvraagcategorieën geldt dat de activiteitenplanning niet meetelt voor het aantal woorden. U kunt gebruikmaken van afbeeldingen, diagrammen en tabellen wanneer dit de inhoud ondersteunt en de leesbaarheid vergroot. Een eventueel titelblad of inhoudsopgave telt niet mee voor het aantal woorden. U mag geen extra documenten of bijlagen meesturen met uw aanvraag.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regelingen:

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.