LLO-katalysator

De LLO-Katalysator is een meerjarig programma waarmee onderwijsinstellingen van middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten samen met het bedrijfsleven een stevige impuls geven aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. In 2023 start de LLO-Katalysator met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie.

Binnen de LLO-Katalysator komen 2 subsidieregelingen met als doel de samenwerking tussen onderwijs en werkgevers te bevorderen. De LLO-Katalysator bestaat uit 4 bouwstenen. De subsidieregelingen zijn gericht op de bouwstenen ‘Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities’ en ‘Professionaliseren van onderwijsaanbieders voor LLO’. Voor elke bouwsteen wordt het mogelijk om een kleine of een grote aanvraag te doen. Meer informatie over de regelingen volgt in de loop van dit jaar.

Voor wie

Alleen publieke onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger onderwijs kunnen later dit jaar deze subsidie aanvragen. Bij de bouwsteen ‘Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities’ gaat het om publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven. De onderwijsinstelling is de penvoerder.

Werkbijeenkomst

Op 17 maart 2023 is in Woerden een werkbijeenkomst voor potentiële aanvragers. Meer informatie vindt u op de website van de LLO-Katalysator.

Subsidie aanvragen

U kunt nog geen subsidie aanvragen. Dit kan naar verwachting vanaf eind september 2023. Zodra meer bekend is, plaatsen wij informatie hierover op deze website.

Meer informatie

De regelingen zijn nog niet gepubliceerd. Dit gebeurt naar verwachting in de zomer van 2023. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Heeft u vragen? Bekijk dan de website van de LLO-Katalysator of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.