LLO-professionalisering opleiders

De subsidieregeling LLO-professionalisering opleiders is bedoeld voor een publieke opleider of een samenwerkingsverband met een klein of groot project dat is gericht op het professionaliseren van de interne of externe LLO-organisatie van de aanvrager.

Klein project

Kleine projecten (tussen €50.000 en €125.000) zijn gericht op de visie- en strategievorming voor LLO en op de inventarisatie van de professionaliseringsopgaven om een LLO-organisatie te vormen. Om dit doel te bereiken kunt u subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • Het analyseren van competentieknelpunten in de regio of sector waar de aanvrager zich op richt.
 • Het ontwikkelen van een visie en strategie gericht op LLO in relatie tot die competentieknelpunten.
 • Het formuleren van de eisen voor de benodigde LLO-organisatie.
 • Het inventariseren van de professionaliseringsopgaven om de beoogde LLO-organisatie te kunnen ontwikkelen.

Beoordelingskader voor kleine projecten

In de regeling staat een beoordelingskader met 3 criteria die hieronder kort zijn uitgewerkt. Uw aanvraag wordt aan de hand van deze criteria beoordeeld. In de regeling vindt u de minimumvereisten.

Criterium 1: Impact (weging 30%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • wat de ambitie van de aanvrager is voor LLO;
 • op welke regio of sector de aanvrager zich met LLO richt en hoe de arbeidsmarkt hierbinnen eruit ziet;
 • een beschrijving van de organisatie van de aanvrager en de mate waarin LLO verankerd is in strategie, beleid en uitvoering;
 • wat de beoogde interne of externe LLO-organisatie is om de ambitie van de aanvrager waar te maken.

Criterium 2: Kwaliteit (weging 60%)

De volgende onderdelen zijn duidelijk onderbouwd:

 • Inhoud: Er wordt beschreven hoe de aanvrager de competentieknelpunten in de regio of sector gaat analyseren, hoe een visie en strategie tot stand gaat komen en hoe vervolgens de beoogde LLO-organisatie en de professionaliseringsopgaven in kaart worden gebracht;
 • Samenwerking: De samenwerking met interne en externe stakeholders is helder beschreven. Als er sprake is van een samenwerkingsverband wordt de samenstelling toegelicht;
 • Projectorganisatie: Er is inzichtelijk gemaakt hoe de projectuitvoering georganiseerd gaat worden, waardoor een succesvolle uitvoering mogelijk is;
 • Begroting: De begroting bevat een overzicht van de kosten van de activiteiten, voorzien van een toelichting.

Criterium 3: Verankering (weging 10%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • hoe de visie en strategie bestuurlijk verankerd gaan worden binnen de organisatie van de aanvrager;
 • hoe de uitkomsten van de analyse gebruikt gaan worden om de interne of externe LLO-organisatie vorm te gaan geven;
 • hoe het externe werkveld binnen de regio of sector waar de aanvrager zich op richt betrokken blijft na afloop van het project.

Groot project

Bij grote projecten (tussen €125.000 en €2.000.000) kunt u voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

 • Activiteiten gericht op de verbetering van de onderwijslogistiek en bedrijfsvoering door logistieke en administratieve processen en systemen te verbeteren.
 • Activiteiten gericht op de ontwikkeling van  medewerkers door deskundigheidsbevordering onder docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel of door het aanstellen van personeel met de benodigde capaciteit en expertise.
 • Activiteiten gericht op de ontwikkeling van de organisatiecapaciteit en dienstverlening door het afstemmen en optimaliseren van de visie, strategie, besturing, beleid, de uitvoering en bedrijfsvoering in lijn met de beoogde LLO-organisatie.

Beoordelingskader voor grote projecten

In de regeling staat een beoordelingskader met 3 criteria die hieronder kort zijn uitgewerkt. Uw aanvraag wordt aan de hand van deze criteria beoordeeld. In de regeling vindt u de minimumvereisten.

Criterium 1: Impact (weging 30%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • wat de ambitie, visie en strategie voor LLO is van de aanvrager;
 • hoe de aanvrager werkenden, werkzoekenden en werkgevers in de regio of sector gaat bereiken;
 • op basis van een analyse wat de professionaliseringsopgaven zijn om de beoogde interne of externe LLO-organisatie te bereiken;
 • naast een overzicht is er ook een ordening aangegeven in de professionaliseringsopgaven op basis van de impact of bijdrage aan het bereiken van de ambitie en doelstellingen.

Criterium 2: Kwaliteit (weging 60%)

De volgende onderdelen zijn duidelijk onderbouwd:

 • Inhoud: Er is duidelijk beschreven en onderbouwd voor welke LLO-professionaliseringsopgave is gekozen;
 • Samenwerking: Er is een gedragen samenwerking met relevante partners;
 • Projectorganisatie: Er is inzichtelijk gemaakt hoe het professionaliseringstraject georganiseerd gaat worden, waardoor een succesvolle uitvoering mogelijk is;
 • Begroting: De begroting bevat een overzicht van de kosten van de activiteiten en is voorzien van een toelichting.

Criterium 3: Verankering (weging 10%)

Er is duidelijk onderbouwd:

 • hoe de projectresultaten van het professionaliseringstraject duurzaam verankerd worden op het strategische, tactische en operationele niveau van de organisatie die de aanvrager vertegenwoordigt;
 • hoe het externe werkveld binnen de regio of sector waar de aanvrager zich op richt betrokken blijft na afloop van het project;
 • hoe de aanvrager ook na afloop van het project vorm blijft geven aan LLO en de LLO-organisatie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.