Impuls open leermateriaal

Met de subsidie Impuls open leermateriaal (IOL) bundelen scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal.

De subsidieregeling heeft als doel de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in de kwaliteit van open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen.

Op dit moment kunt u geen subsidie aanvragen. Een volgende aanvraagronde is in voorbereiding en vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2024. Wij werken deze pagina bij zodra meer informatie bekend is. De huidige informatie op deze pagina gaat over de eerste aanvraagronde.

Voor wie

Zowel bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen konden subsidie aanvragen.

Bekostigde onderwijsinstellingen in het

  • primair en/of voortgezet onderwijs, of
  • in het mbo, ho of universitair onderwijs

konden deze subsidie aanvragen. Het bevoegd gezag vroeg de subsidie aan. De aanvrager treedt als penvoerder op in een netwerk van scholen in het primair en/of voortgezet onderwijs.

De volgende niet-bekostigde onderwijsinstellingen konden deze subsidie aanvragen:   

  • een vakvereniging aangesloten bij het Platform Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) of het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO), of
  • een (profiel)onderwijsorganisatie die is aangesloten bij het Profielenberaad.

Wordt het project door meerdere partijen uitgevoerd? Dan treedt een van deze partijen op als penvoerder. De aanvraag moest wel door alle deelnemende partijen getekend worden.

Projectperiode

De subsidie was beschikbaar voor de schooljaren 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027. U bepaalde zelf of u subsidie aanvroeg voor een project van 1, 2 of 3 jaar. Uw activiteitenplan en begroting moesten aansluiten op de gekozen projectperiode.

Activiteiten waar u subsidie voor kon aanvragen

U kon subsidie aanvragen voor:

  • Activiteit A: Duurzame implementatie en borging van open leermateriaal in het funderend onderwijs; en/of
  • Activiteit B: Het (door)ontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren.

Elke aanvrager is verplicht ook een bijdrage te leveren aan activiteiten binnen het netwerk van Impuls open leermateriaal. De activiteiten zijn gericht op kennisdeling en professionalisering tussen alle deelnemende scholen en andere organisaties van het programma Impuls Open Leermateriaal. Er vindt een startgesprek plaats met het programmabureau IOL van maximaal 2 uur, en er is elk kwartaal een voortgangsgesprek. U ontvangt hiervoor jaarlijks €5.000 aanvullende subsidie (activiteit C).

Activiteiten A en B worden door de aanvrager uitgevoerd. Het programmabureau geeft ondersteuning gericht op advies en begeleiding bij de uitvoering van deze activiteiten, het delen van (tussen)opbrengsten op verschillende manieren, leren van elkaar en samenwerken met deelnemers aan andere pilots en input leveren voor evaluaties, informatie op openleermateriaal.nl en voor andere programmaonderdelen.

U kon geen subsidie aanvragen als u niet eerst heeft deelgenomen aan een informatiebijeenkomst en/of een verkennend gesprek heeft gevoerd met het programmabureau. U mocht geen subsidie aanvragen voor activiteiten waarvoor u (eerder) subsidie heeft gekregen uit het programma Impuls open leermateriaal.

Hoogte subsidie en budget

De hoogte van de subsidie in de eerste ronde was afhankelijk van uw keuze voor de activiteiten en de projectperiode. De subsidie bedroeg maximaal €135.000 voor activiteiten A, B en C bij een looptijd van 3 schooljaren.

Hoogte subsidie per activiteit en projectperiode
Maximale subsidie activiteit A Maximale subsidie activiteit B Maximale subsidie acitviteit C Maximale subsidie activiteit A + B + C
1 schooljaar €30.000 €30.000 €5.000 €65.000
2 schooljaren €50.000 €50.000 €10.000 €110.000
3 schooljaren €60.000 €60.000 €15.000 €135.000

In de eerste ronde was in totaal een budget van €3.375.000 beschikbaar.

Beoordeling van uw aanvraag

Een onafhankelijke commissie beoordeelde de subsidieaanvragen. De commissie scoorde op 4 criteria:

  1. De kwaliteit van de aanvraag
  2. Het netwerk en organisatie van het project
  3. Duurzaamheid en waarde van beoogde resultaten
  4. Ambities rondom open leermateriaal

Bij gelijke kwaliteit van aanvragen werd ook gekeken naar een zo evenredig mogelijke verdeling tussen projecten in het primair- en voortgezet onderwijs en de activiteiten A en B.

Betaling en verantwoording

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en op de website van Impuls open leermateriaal.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Voor overige begeleiding van uw project kunt u contact opnemen met het programmabureau via info@openleermateriaal.nl.