Toelichting kostenoverzicht vaststelling BOSA 2019

Lees deze toelichting zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie die u nodig heeft bij het invullen van het kostenoverzicht. Het kostenoverzicht heeft u nodig bij uw subsidievaststelling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2019.