MDT Data sharing agreement 2023

Met een Data Sharing Agreement wordt geregeld dat alle partijen binnen een samenwerkingsverband toestemming geven om gegevens te gebruiken voor beleidsonderzoek en subsidiedoeleinden, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze overeenkomst kan worden aangeleverd tot uiterlijk 3 maanden na de startdatum van het project.