Verbinding po-vo-samenwerkingsverklaring

Bij een aanvraag voor een subsidie voor verbinding po-vo treedt een bevoegd gezag van één van de betrokken scholen op als penvoerder van de coalitie. Alle andere bevoegde gezagen die deelnemen aan de coalitie moeten deze verklaring invullen.