DUS-I neemt besluiten op aanvragen voor subsidie, tegemoetkomingen en specifieke uitkeringen. Dit doen we in opdracht van de ministeries van OCW en VWS

Heeft u vragen over een besluit? Benader uw contactpersoon bij DUS-I of het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op de brief staat. Ook als u het niet eens bent met een besluit, kunt u uw contactpersoon of het Klantcontactcentrum benaderen. Vaak komen we via rechtstreeks contact snel tot een goede oplossing.

Bezwaar maken

Bezwaar maken is de formeel juridische optie als u het oneens bent met een besluit. Op deze pagina vindt u de eisen voor een bezwaarschrift, en de adressen voor het indienen van een bezwaar tegen een besluit van de ministeries van VWS en OCW. U kunt alleen bezwaar maken als u belang heeft bij het besluit.

Eisen aan bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan het besluit staat. Wees op tijd, anders kan uw bezwaar niet worden behandeld.

Zet in het bezwaarschrift uw naam en adres, de datum en het kenmerk van de brief. Dit kenmerk staat in de rechterkantlijn. Geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet uw handtekening niet, anders is het bezwaar niet geldig.

Wie behandelt uw bezwaarschrift?

Besluit van OCW

Als u bezwaar maakt tegen een besluit van het ministerie van OCW, stuurt u uw bezwaarschrift naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt uw bezwaar bij DUO digitaal of schriftelijk indienen.

Besluit van VWS

Als u bezwaar maakt tegen een besluit van het ministerie van VWS, e-mailt u uw bezwaarschrift naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl. Of per post naar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Meer informatie vindt u op Bezwaarschriften bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In beroep of hoger beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Wat u hiervoor moet doen, leest u onderaan de beslissing over het bezwaar. Tegen een beslissing van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.