Stand van de Uitvoering 2023

In de Stand van de Uitvoering vraagt DUS-I aandacht voor de knelpunten in onze dienstverlening aan instellingen en burgers. Dit document delen we met de Eerste en Tweede Kamer. We doen dit om de signalen bespreekbaar te maken en samen met politiek en beleid te werken aan oplossingen.

Deze video duurt 1 minuut en 30 seconden

Beeldtekst: Logo Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Beeldtekst: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Muziek speelt

DUS-I is verantwoordelijk voor meer dan honderd subsidieregelingen. Subsidies voor onderwijsinstellingen, zorginstanties, sportorganisaties, gemeenten en (steeds vaker) burgers. We proberen dat zo goed en soepel mogelijk te doen.

Beeldtekst: DUS-I

Maar het subsidielandschap groeit. Door ambitieuze beleidsagenda's volgen regelingen elkaar in hoog tempo op. Onze aanvragers worstelen hiermee. Schooldirecteuren hebben bijna een dagtaak aan het aanvragen, administreren, monitoren en verantwoorden van subsidies. Gemeenten raken het overzicht kwijt in de hoeveelheid specifieke uitkeringen. Niet alleen de hoeveelheid documenten zorgt voor druk. Ook alle afstemming daaromheen. Dat moet beter. We moeten samenwerken aan eenvoudige en toegankelijke subsidieregelingen, in goede samenhang met elkaar. Een goede regeling start bij de leefwereld van de ontvanger. En voor een goede uitvoering is voldoende voorbereidingstijd en capaciteit nodig zodat we de standaard en kwaliteit kunnen bieden die van ons verwacht wordt. Bijvoorbeeld door het automatisch voorinvullen van al bekende gegevens bij de overheid, eenvoudige en duidelijke procedures en de zekerheid dat persoonlijk contact altijd mogelijk is.

Beeld: de Ridderzaal, ministerie van OCW, ministerie van VWS en DUS-I

Zo werken we samen aan betere publieke dienstverlening en voorkomen we dat we instellingen en burgers overvragen. Meer weten? Ga naar DUS-I.nl

Beeldtekst: Logo Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Beeldtekst: Stand van de Uitvoering www.DUS-I.nl
Muziek stopt

Samenwerken aan betere dienstverlening

Onze knelpunten beschrijven we aan de hand van 4 thema’s. Onze belangrijkste oproepen aan politici en beleidsmakers:

  1. Laten we samenwerken aan vereenvoudigde en toegankelijke subsidieregelingen, die in goede samenhang zijn. Een goede regeling start bij de leefwereld van de ontvanger.
  2. Niet alles kan tegelijkertijd. Neem voldoende voorbereidingstijd voor nieuwe regelingen en betrek DUS-I – zoals in het Beleidskompas staat – al in een vroeg stadium, zodat we kunnen adviseren over haalbaarheid, uitvoerbaarheid en aansluiting op de behoeften van instellingen en burgers.
  3. Help ons meer ruimte te vinden om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Met de juiste (wettelijke) grondslag en samenwerking tussen overheidsinstanties hoeven aanvragers hun gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren.
  4. Creëer voldoende voorwaarden om onze bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken: met de juiste mensen, voldoende middelen en passende technologie.

Gezamenlijke actieagenda

Op alle 4 de onderwerpen heeft DUS-I het afgelopen jaar stappen gezet. Het vraagt onze blijvende aandacht, maar ook die van onze opdrachtgevers en andere publieke dienstverleners. In onze Stand van de Uitvoering beschrijven we daarom niet alleen aan wat DUS-I doet, maar ook aan wát wij nog meer nodig hebben, van zowel politiek als beleid, om verdere voortgang op deze thema’s mogelijk te maken. Dit is ons gezamenlijke actieagenda.