Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) maakt laagdrempelige en gratis toegang tot testen op soa mogelijk. Dit is bedoeld voor personen met een verhoogd risico op soa.

Ook kunnen jongeren onder 25 jaar hulp krijgen bij seksualiteits­vraagstukken. De zorg wordt aangeboden bij de Centra Seksuele Gezondheid van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD).

Acht coördinerende GGD’en kunnen subsidie aanvragen:

  • Groningen (regio Noord)
  • Amsterdam (regio Noord Holland/Flevoland)
  • Regio Utrecht
  • Gelderland Zuid (regio Oost)
  • Haagland (regio Zuid Holland noord)
  • Rotterdam-Rijnmond (regio Zuid Holland zuid)
  • Hart voor Brabant (regio Zeeland en Brabant)
  • Zuid Limburg (regio Limburg)

De subsidiebedragen per regio worden elk jaar herzien.

De zorg moet voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitsprofiel aanvullende seksuele gezondheidszorg.

Subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier wordt verstuurd door DUS-I, waar u ook de subsidie aanvraagt. De inhoudelijke afhandeling wordt door het RIVM gedaan.

De subsidie moet ieder jaar vóór 1 oktober worden aangevraagd. DUS-I neemt alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn.

Verantwoorden

Voor 1 mei moet de subsidie van het vorige jaar verantwoord worden. De financiële verantwoording volgt met de SiSa-verantwoording van de gemeente.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. U kunt ook contact opnemen met het RIVM.