Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

De regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) maakt laagdrempelige en gratis toegang tot testen op soa mogelijk. Dit is bedoeld voor personen met een verhoogd risico op soa.

Ook kunnen jongeren onder 25 jaar hulp krijgen bij seksualiteits­vraagstukken. De zorg wordt aangeboden bij de Centra Seksuele Gezondheid van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD).

Acht coördinerende GGD’en kunnen hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen:

  • Groningen (regio Noord)
  • Amsterdam (regio Noord Holland/Flevoland)
  • Regio Utrecht (regio Utrecht)
  • Gelderland Zuid (regio Oost)
  • Haagland (regio Zuid Holland noord)
  • Rotterdam-Rijnmond (regio Zuid Holland zuid)
  • Hart voor Brabant (regio Zeeland en Brabant)
  • Zuid Limburg (regio Limburg)

De bedragen per regio worden elk jaar geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de arbeidskosten (OVA).

De zorg moet voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitsprofiel aanvullende seksuele gezondheidszorg.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor de ASG wordt verstuurd door DUS-I, waar u ook de specifieke uitkering aanvraagt. De inhoudelijke beoordeling van de aanvraag en coördinatie wordt door het RIVM gedaan.

De aanvraag moet ieder jaar vóór 1 oktober worden ingediend. DUS-I neemt alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn. In uitzonderingsgevallen kan in overleg uitstel verleend worden.

Verantwoorden

Voor 1 juni moet de subsidie van het vorige jaar verantwoord worden. De financiële verantwoording volgt met de SiSa-verantwoording van de gemeente.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. U kunt ook contact opnemen met het RIVM.