Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Via de regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) kunnen coördinerende gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) een specifieke uitkering aanvragen voor soa-zorg en seksualiteitshulpverlening. De uitkering is bedoeld voor de uitvoering van aanvullende seksuele gezondheidszorg en de coördinatie daarvan in de regio waarbinnen de coördinerende GGD werkzaam is.

Vanaf 1 augustus 2024 wordt de PrEP-zorg onderdeel van de aanvullende seksuele gezondheidszorg. Daarom worden de ASG-regeling en de PrEP-regeling vanaf dat moment samengevoegd en structureel verlengd in een nieuwe ASG-regeling.

Acht coördinerende GGD’en voeren de activiteiten uit in het kader van soa-zorg aan hoogrisicogroepen en seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar (ook wel Sense genoemd), en de activiteiten in het kader van de PrEP-zorg De uitvoering van de activiteiten gebeurt binnen de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s). Dit zijn specifiek daarvoor ingerichte afdelingen binnen de GGD’en.

De coördinerende GGD’en kunnen hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen:

  • Groningen (regio Noord)
  • Amsterdam (regio Noord-Holland en Flevoland)
  • Regio Utrecht (regio Utrecht)
  • Gelderland-Zuid (regio Oost)
  • Haaglanden (regio Noordelijk Zuid Holland)
  • Rotterdam-Rijnmond (regio Zuidelijk Zuid Holland)
  • Hart voor Brabant (regio Zeeland en Noord-Brabant)
  • Zuid-Limburg (regio Limburg)

De zorg moet voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitsprofiel aanvullende seksuele gezondheidszorg.

Bedragen

Sinds 2023 kunnen de maximale bedragen geïndexeerd worden op basis van de prijsontwikkeling, naast de indexatie voor de loonontwikkeling zoals al langer gebeurt. Voor 2024 zijn de bedragen opnieuw geïndexeerd:

Maximale bedragen
Kalenderjaar 2024 1 augustus 2024 tot en met 31 december 2024
Specifieke uitkering voor activiteiten in het kader van soa-zorg, seksualiteitshulpverlening en de coördinatie daarvan Specifieke uitkering voor het periodiek uitvoeren of laten uitvoeren van diagnostiek voor PrEP-zorg Specifieke uitkering voor activiteiten in het kader van PrEP-zorg en de coördinatie daarvan
GGD Amsterdam €14.537.685 €689.811 €354.576
GGD Gelderland-Zuid €5.663.097 €231.897 €140.470
GGD Groningen €2.306.362 €98.714 €65.407
GGD Haaglanden €3.674.035 €156.039 €79.373
GGD Rotterdam-Rijnmond €5.043.864 €266.868 €144.020
GGD Hart voor Brabant €4.710.902 €219.097 €128.103
GGD Zuid-Limburg €2.545.824 €112.739 €65.540
GGD Regio Utrecht €1.805.590 €135.669 €69.843

Aanvragen

DUS-I verstuurt het aanvraagformulier voor de ASG waarmee u ook de specifieke uitkering aanvraagt. Het RIVM doet de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag en coördinatie.

U moet de specifieke uitkering ieder jaar vóór 1 oktober aanvragen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn. In uitzonderingsgevallen kunt u in overleg uitstel krijgen.

Verantwoorden

U moet de subsidie van het vorige jaar vóór 1 juni verantwoorden. De financiële verantwoording volgt met de SiSa-verantwoording van de gemeente.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact op met het RIVM.