Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg

Via de regeling Tijdelijke* Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) kunnen coördinerende gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en) een specifieke uitkering aanvragen voor soa-zorg en seksualiteitshulpverlening. De uitkering is bedoeld voor de uitvoering van aanvullende seksuele gezondheidszorg en de coördinatie daarvan in de regio waarbinnen de coördinerende GGD werkzaam is.

* ‘Tijdelijke’ is aan de naam van de regeling toegevoegd om onderscheid te maken tussen deze regeling en de voorgenomen nieuwe regeling Specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg, waar ook PrEP-zorg onderdeel van uitmaakt. Zodra de voorgenomen samenvoeging van de tijdelijke ASG-regeling en de PrEP-regeling in de nieuwe ASG-regeling is gepubliceerd, maken wij dit op deze pagina bekend.

Deze uitkering is bedoeld voor activiteiten in het kader van soa-zorg aan hoogrisicogroepen en seksualiteitshulpverlening aan jongeren onder de 25 jaar (ook wel Sense genoemd). Deze activiteiten vallen onder de noemer ‘aanvullende seksuele gezondheidszorg’. De uitvoering van de activiteiten gebeurt binnen de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s). Dit zijn specifiek daarvoor ingerichte afdelingen binnen de GGD’en.

Acht coördinerende GGD’en kunnen hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen:

 • Groningen (regio Noord)
 • Amsterdam (regio Noord-Holland en Flevoland)
 • Regio Utrecht (regio Utrecht)
 • Gelderland-Zuid (regio Oost)
 • Haaglanden (regio Noordelijk Zuid Holland)
 • Rotterdam-Rijnmond (regio Zuidelijk Zuid Holland)
 • Hart voor Brabant (regio Zeeland en Noord-Brabant)
 • Zuid-Limburg (regio Limburg)

De zorg moet voldoen aan de eisen uit het Kwaliteitsprofiel aanvullende seksuele gezondheidszorg.

Bedragen

Sinds 2023 kunnen de maximale bedragen geïndexeerd worden op basis van de prijsontwikkeling, naast de indexatie voor de loonontwikkeling zoals al langer gebeurt. Voor 2024 zijn de bedragen opnieuw geïndexeerd:

 • GGD Groningen: €2.306.362
 • GGD Amsterdam: €14.537.685
 • GGD Regio Utrecht: €1.805.590
 • GGD Gelderland-Zuid: €5.663.097
 • GGD Haaglanden: €3.674.035
 • GGD Rotterdam-Rijnmond: €5.043.864
 • GGD Hart voor Brabant: €4.710.902
 • GGD Zuid-Limburg: €2.545.824

Aanvragen

DUS-I verstuurt het aanvraagformulier voor de ASG waarmee u ook de specifieke uitkering aanvraagt. Het RIVM doet de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag en coördinatie.

U moet de specifieke uitkering ieder jaar vóór 1 oktober aanvragen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn. In uitzonderingsgevallen kunt u in overleg uitstel krijgen.

Verantwoorden

U moet de subsidie van het vorige jaar vóór 1 juni verantwoorden. De financiële verantwoording volgt met de SiSa-verantwoording van de gemeente.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact op met het RIVM.