Aardbevingsbestendige zorg

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving.

Zorggebouwen krijgen speciale aandacht bij de versterkingsopgave. Dit komt omdat er kwetsbare mensen in het gebouw wonen of tijdelijk logeren, namelijk ouderen, gehandicapten en bewoners met psychische problemen. Een andere reden is dat in deze gebouwen veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving. Nationaal Coördinator Groningen werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, de provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van toekomstbestendige en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.

Zorgaanbieders en woningcorporaties die zijn aangesloten bij het Groninger Zorgakkoord kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er is subsidie voor de voorbereiding van nieuwbouw, het afstoten van bestaande panden en het realiseren van nieuwbouw. Ook is er subsidie beschikbaar voor het inrichten van de projectorganisatie.

Voorwaarden

Bij een aanvraag moet u verschillende documenten uploaden.

Voorbereiding nieuwbouw

 • Het visie- en haalbaarheidsdocument.
 • Het positieve advies van de toetsgroep op het visie- en haalbaarheidsdocument.

Afstoten van bestaande panden

 • De verklaring voor de subsidie voor het afstoten van bestaande panden binnen het aardbevingsgebied Groningen.
 • Het officiële taxatierapport van de af te stoten locatie die mede is ondertekend door het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Het positieve advies van de toetsgroep over het definitief ontwerp van de te realiseren nieuwbouw, of het positieve advies van de Nationaal Coördinator Groningen.

Realiseren nieuwbouw

 • Het definitieve ontwerp van de te realiseren nieuwbouw.
 • Het positieve advies van de toetsgroep over het definitieve ontwerp van de te realiseren nieuwbouw.
 • Een afschrift van het document waarin de prijsvorming is vastgelegd:
 • Bij het realiseren van nieuwbouw gelden in elk geval deze voorwaarden:
  • In principe binnen 5 jaar na verlening gerealiseerd, tenzij
  • Volgens NEN-norm voor aardbevingsbestendig bouwen gebouwd.

Zie voor alle voorwaarden artikel 4.6 van de regeling.

Inrichten van de projectorganisatie

Zie voor alle voorwaarden de regeling en de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Subsidie aanvragen

De zorginstellingen en woningcorporaties die subsidie kunnen aanvragen hebben van DUS-I een e-mail ontvangen met daarin een link naar het online aanvraagformulier. De projectorganisatie kan de subsidie aanvragen via het online aanvraagformulier via het bestaande subsidienummer onder 'Mijn subsidies' in het Subsidieplatform.

Subsidie verantwoorden

Heeft u een subsidie Voorbereiding nieuwbouw ontvangen? Dan moet u deze na afloop van de subsidieperiode verantwoorden met een verklaring waarin u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. Vergeet niet om ook het positief advies van de toetsgroep over het definitief ontwerp van de te realiseren nieuwbouw mee te sturen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Zie ook het Groninger Zorgakkoord.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.