Aardbevingsbestendige zorg

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving.

Zorggebouwen krijgen speciale aandacht bij de versterkingsopgave. Dit komt omdat er kwetsbare mensen in het gebouw wonen of tijdelijk logeren, namelijk ouderen, gehandicapten en bewoners met psychische problemen. Een andere reden is dat in deze gebouwen veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving. Nationaal Coördinator Groningen werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, de provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van toekomstbestendige en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.

Zorgaanbieders en woningcorporaties die zijn aangesloten bij het Groninger Zorgakkoord kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er is subsidie voor de voorbereiding van nieuwbouw, het afstoten van bestaande panden en het realiseren van nieuwbouw. Ook is er subsidie beschikbaar voor het inrichten van de projectorganisatie.

Voorwaarden

Bij de aanvraag moeten verschillende documenten geüpload worden. Deze moeten zijn goedgekeurd door de toetsgroep.

Voorbereiding nieuwbouw
Visie- en haalbaarheidsdocument.

Afstoten van bestaande panden
Definitief ontwerp nieuwbouw.

Realiseren nieuwbouw
Definitief ontwerp nieuwbouw.

Inrichten van de projectorganisatie
Activiteitenplan en begroting.

Bij het realiseren van nieuwbouw gelden in elk geval deze voorwaarden:

  • Binnen 5 jaar na verlening gerealiseerd
  • Volgens NEN-norm voor aardbevingsbestendig bouwen gebouwd

Zie voor alle voorwaarden artikel 4.6 van de regeling.

Subsidie aanvragen

De zorginstellingen en woningcorporaties die subsidie kunnen aanvragen hebben van DUS-I een e-mail ontvangen met daarin een link naar het online aanvraagformulier. Zij kunnen tot en met 31 maart 2025 subsidie aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de subsidieregeling en de wijziging (pdf). Zie ook het Groninger Zorgakkoord.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.