Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen voor 2023

Subsidie aanvragen voor het jaar 2023 kon tot uiterlijk 3 oktober 2022.

Subsidie verantwoorden

Uw accountant moet vanaf subsidiejaar 2021 gebruikmaken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten volgens artikel 24 lid 3 sub b van de subsidieregeling.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling. Heeft u vragen over de regeling of het aanvragen van subsidie? Neem dan contact met ons op. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.