Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie subsidie?

Alleen abortusklinieken met een WAZ-vergunning konden subsidie krijgen. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen;
  • de zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt;
  • de zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidieregeling abortusklinieken per 2021

De subsidieregeling abortusklinieken is per 1 januari 2021 gewijzigd. Alle wijzigingen kunt u terugvinden in de volledige subsidieregeling abortusklinieken, geldend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Subsidie aanvragen 2021

Subsidie aanvragen voor het jaar 2021 kon tot en met 2 oktober 2020. Deze termijn is inmiddels verstreken en aanvragen is daarom niet meer mogelijk.

Verantwoorden subsidie 2021

Door de wijziging van de subsidieregeling abortusklinieken per 2021 is ook de manier van verantwoorden veranderd. In artikel 24 van de regeling kunt u lezen welke documenten aangeleverd moeten worden voor een complete aanvraag tot subsidievaststelling. Uw accountant moet vanaf subsidiejaar 2021 gebruikmaken van het accountantsprotocol.

Verantwoorden subsidie 2020

De verantwoording over subsidiejaar 2020 moet u uiterlijk op 3 juni 2021 indienen. Op dit moment wordt het accountantsprotocol van d.d. 30 april 2020 gecontroleerd en is het formulier 'aanvraag tot subsidievaststelling 2020' nog in ontwikkeling. Zodra deze documenten gereed zijn, dan kunt u deze terugvinden op deze webpagina.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.