Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie subsidie?

Alleen abortusklinieken met een WAZ-vergunning konden subsidie krijgen. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen;
  • de zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt;
  • de zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Wijzigingen regeling abortusklinieken per 2021

Aanvraag subsidieverlening 2021

De subsidieregeling abortusklinieken is per 1 januari 2021 gewijzigd op de volgende punten:

  • De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn uitgebreid;
  • definities zijn toegevoegd of aangescherpt;
  • de tarieven van activiteiten zijn op basis van een kostenonderzoek aangepast;
  • de documenten die u aan moet leveren bij het verantwoorden van de subsidie zijn gewijzigd;
  • er is een slotbepaling opgenomen over het opbouwen van een egalisatiereserve.

Alle wijzigingen vindt u in de volgende publicaties van de Staatscourant:

  • Regeling van de minister voor Medische Zorg van 18 augustus 2020 (wijziging van de regeling).
  • Regeling van de minister voor Medische Zorg van 28 oktober 2020 (wijziging van het tarief en de definitie van langdurige anticonceptie).

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor het jaar 2021 kon tot en met 2 oktober 2020. Deze termijn is inmiddels verstreken en aanvragen is daarom niet meer mogelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.

Zie ook de volledige subsidieregeling abortusklinieken, geldend van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.