Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidieregeling abortusklinieken per 2021

De subsidieregeling abortusklinieken is per 1 januari 2021 gewijzigd. Alle wijzigingen staan in de subsidieregeling abortusklinieken, geldend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Aanvragen subsidie 2022

U kunt voor het jaar 2022 subsidie aanvragen tot 19 oktober 2021. Een complete aanvraag bestaat uit:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidieverlening 2022 (origineel ondertekend door het bestuur) met een KvK-uittreksel.
  • Een overzicht van het aantal te verrichten activiteiten (zie artikel 4 van subsidieregeling voor meer info).
  • Heeft u nog niet eerder de subsidie Abortusklinieken ontvangen? Lever dan ook een volledig ingevuld en eenzijdig ondertekende DAEB overeenkomst aan bij uw aanvraag. 

Tarieven in het aanvraagformulier subsidieverlening 2022

De tarieven die op het aanvraagformulier staan, zijn onder voorbehoud. Medio oktober 2021 worden de tarieven definitief gepubliceerd in de Staatscourant. Na ontvangst van een complete aanvraag en verlening van de subsidie, kunnen de tarieven dus aangepast zijn.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tarieven uit het aanvraagformulier.

Verantwoorden subsidie 2021

Door de wijziging van de subsidieregeling abortusklinieken per 2021 is ook de manier van verantwoorden veranderd. In artikel 24 van de regeling kunt u lezen welke documenten aangeleverd moeten worden voor een complete aanvraag tot subsidievaststelling.

Uw accountant moet vanaf subsidiejaar 2021 gebruik maken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten conform Subsidieregeling abortusklinieken artikel 24 lid 3 sub b.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.