Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen voor 2023

Subsidie aanvragen voor het jaar 2023 kan tot uiterlijk 3 oktober 2022. Een complete aanvraag tot subsidieverlening 2022 bestaat uit:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidieverlening 2023 (origineel ondertekend door het bestuur) conform het KvK-uittreksel;
  • Een overzicht van het aantal te verrichten activiteiten, bedoeld in artikel 4 van de subsidieregeling Abortusklinieken.

De subsidie voor abortushulpverlening is staatssteun. Staatssteun kan worden gerechtvaardigd door abortusklinieken te belasten met een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Heeft uw instelling nog niet eerder op grond van deze subsidieregeling subsidie ontvangen? Stuur dan een volledig ingevulde en eenzijdig ondertekende DAEB-overeenkomst mee bij uw aanvraag.

Tarieven in het aanvraagformulier subsidieverlening 2023

In het aanvraagformulier zijn geïndexeerde tarieven opgenomen voor het jaar 2023. Deze tarieven zijn onder voorbehoud en worden in oktober 2022 definitief gepubliceerd in de Staatscourant. Na ontvangst van een complete aanvraag en verlening van de subsidie kunnen de tarieven in de subsidieverlening indien nodig geactualiseerd zijn conform de tarieven uit de Staatscourant.

Subsidie verantwoorden

Uw accountant moet vanaf subsidiejaar 2021 gebruikmaken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten volgens artikel 24 lid 3 sub b van de subsidieregeling.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling. Heeft u vragen over de regeling of het aanvragen van subsidie? Neem dan contact met ons op.