Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen voor 2024

Subsidie aanvragen voor het jaar 2024 kan tot uiterlijk 3 oktober 2023. Een complete aanvraag tot subsidieverlening 2024 bestaat uit:

De subsidie voor abortushulpverlening is staatssteun. Staatssteun kan worden gerechtvaardigd door abortusklinieken te belasten met een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Bent u een instelling die nog niet eerder op grond van deze subsidieregeling subsidie heeft ontvangen? Dan moet u een volledig ingevuld en eenzijdig ondertekende DAEB-overeenkomst meesturen bij uw aanvraag.

Tarieven aanvraagformulier subsidieverlening 2024

In het aanvraagformulier zijn geïndexeerde tarieven opgenomen voor het jaar 2024. Deze tarieven zijn onder voorbehoud en worden in oktober/november 2023 definitief gepubliceerd in de Staatscourant. Na ontvangst van een complete aanvraag en verlening van de subsidie, kunnen de tarieven in de subsidieverlening indien nodig geactualiseerd zijn volgens de tarieven in de Staatscourant.

Herziene aanvraag voor anticonceptieconsult vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt de subsidieregeling abortusklinieken gewijzigd.

In het consult dat onderdeel is van de integrale bekostiging van een zwangerschapsafbreking is vaak onvoldoende tijd voor een gesprek over anticonceptie. Hiervoor wordt de regeling tijdelijk uitgebreid met een extra subsidiabele activiteit speciaal voor het anticonceptieconsult.

Abortusklinieken kunnen subsidie aanvragen voor een anticonceptieconsult. U kunt voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 een herziene aanvraag indienen.

Voor subsidiejaar 2024 kunt u deze activiteit meenemen in de reguliere aanvraag van 2024.

Op basis van de evaluatie van de regeling, uitgevoerd door het RIVM, zal besloten worden of deze subsidiabele activiteit na 2024 structureel onderdeel wordt van de subsidieregeling.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar vwssubsidies@minvws.nl onder vermelding van het subsidienummer dat hoort bij de subsidieverlening 2023.

Verantwoorden subsidie

Uw accountant moet vanaf 2021 gebruikmaken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten volgens artikel 24 lid 3 sub b van de subsidieregeling.

Indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling is mogelijk tot 22 weken na afloop van de subsidieperiode. Heeft u vragen over het indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling 2022? Neem contact met ons op.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.