Andere erkende doorstroomtoetsen po

Alle leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs moeten verplicht een doorstroomtoets maken. Scholen kunnen kiezen voor afname van één van de toegestane doorstroomtoetsen.

De school kiest voor alle locaties van de school één toetsaanbieder. Alle leerlingen van de school maken dezelfde doorstroomtoets. De keuze is aan de school en kan verschillen van andere scholen in hetzelfde bestuur.

Scholen kunnen een keuze maken uit de volgende 5 doorstroomtoetsen:

Belangrijke voorwaarden

De doorstroomtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom gelden voorwaarden voor bijvoorbeeld de inhoud en de afname van de doorstroomtoets.

In het algemene deel van de Toetswijzer eindtoets PO staan inhoudelijke kwaliteitseisen.

In het Toetsbesluit PO staan de inhoudelijke voorwaarden en de procedure voor toelating van andere doorstroomtoetsen. De onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO adviseert de minister, die besluit welke andere doorstroomtoetsen in het kader van de Wet op het primair onderwijs worden toegelaten.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag.

Het vaste bedrag bedraagt €500.000 per jaar. Biedt de subsidieontvanger in een bepaald jaar zowel een papieren als digitale versie van een doorstroomtoets aan? Dan wordt het vaste bedrag van €500.000 in dat jaar met €315.000 verhoogd naar €815.000.

Het variabele bedrag wordt berekend door het aantal leerlingen dat de doorstroomtoets heeft gemaakt te vermenigvuldigden met een bedrag per leerling.

Het bedrag per leerling daalt naarmate het aantal leerlingen toeneemt:

  • 1 tot en met 5.000 leerlingen: €45 per leerling
  • 5.001 tot en met 10.000 leerlingen: €35 per leerling
  • 10.001 leerlingen of meer: €27 per leerling

Per schooljaar is er een budget van €6 miljoen beschikbaar. De regeling loopt af in 2025.

Subsidie aanvragen

Bij goedkeuring tot toelating kan de toetsaanbieder subsidie aanvragen. DUS-I neemt dan via e-mail contact met u op. Toegelaten toetsaanbieders kunnen jaarlijks tot en met 15 december subsidie aanvragen via aepo@minvws.nl. Er is geen aanvraagformulier beschikbaar.

In uw e-mail geeft u de volgende gegevens aan ons door:

  • Het aantal leerlingen dat in het betreffende schooljaar naar verwachting de doorstroomtoets zal maken.
  • De instellingscodes van de scholen waar de doorstroomtoets zal worden afgenomen.

Op basis van deze gegevens ontvangt u vóór 1 maart van het betreffende schooljaar een voorschot van de subsidie.

Subsidie vaststellen

Vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar stuurt u naar DUS-I  het aantal leerlingen dat daadwerkelijk de doorstroomtoets heeft gemaakt. Wij vergelijken deze gegevens met die in het Basisregister Onderwijs (BRON) van DUO. Daarna wordt de subsidie over het schooljaar vastgesteld.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.