Capaciteitentesten 2021-2023

In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep 8 geen eindtoets. Nu blijkt dat leerlingen gemiddeld een lager schooladvies ontvingen en op een lager niveau instroomden op het voortgezet onderwijs. Met de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen afnemen in het eerste en tweede leerjaar om het best passende onderwijsniveau van deze leerlingen te meten. 

De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma was bedoeld om COVID-19 gerelateerde vertragingen vóór 1 augustus 2023 in te lopen.

Belangrijke voorwaarden

  • De capaciteitentest werd afgenomen tussen 1 januari 2023 en 31 juli 2023. 
  • De capaciteitentest kon klassikaal worden afgenomen.
  • De capaciteitentest is bedoeld om het best passende onderwijsniveau van leerlingen in het eerste en tweede leerjaar te meten.
  • Het resultaat van de capaciteitentest geeft informatie over het best passende onderwijsniveau voor leerlingen voor de scholen die bekostigd voortgezet onderwijs verzorgen.
  • Er wordt geen bijdrage van deelnemende leerlingen, ouders of verzorgers gevraagd voor de test.
  • U moet meewerken aan een onderzoek. Met het indienen van de aanvraag geeft u toestemming om uw gegevens met het onderzoeksbureau te delen.

Hoogte subsidie en budget

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal verwachte capaciteitentesten te vermenigvuldigen met €40.

Voor kalenderjaar 2023 was €5,8 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Resultaten aanvraagrondes 2022

De resultaten van aanvraagrondes 1 en 2 in 2022 vindt u op de resultatenpagina en in de infographic (download als pdf).

Subsidie verantwoorden

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Na afloop van de subsidieperiode verantwoordt u de subsidie uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar als onderdeel van de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1. 

Is het aantal ingekochte testen minder dan 85% van het aantal op basis waarvan de hoogte van de subsidie is vastgesteld? Maak hier dan schriftelijk melding van. In dat geval wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld. 

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de wijziging op de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.