Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Publieke en private mbo-instellingen worden gestimuleerd om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden.

Over Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Werkenden en werkzoekenden worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze subsidieregeling is gericht op publieke en private mbo-instellingen. Ze heeft als doel om flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Resultaten tot nu toe

Bekijk de resultaten van de regeling tot nu toe in de infographic (download als pdf) en de samenvattingen van de projecten.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen kunnen samen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkings­verband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld over netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal 125.000 euro en maximaal 500.000 euro. Er is 20 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dit kon tot en met 1 juni 2022.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De aanvragen worden getoetst door een panel van externe deskundigen. Uiterlijk 22 weken na de indiening ontvangt u de beschikking. Uiterlijk zes weken na een toekenning van de subsidie wordt 60% van het bedrag uitbetaald. Na een beoordeling van de tussenrapportage wordt de resterende 40% uitbetaald.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling, de eerste en de tweede wijzigingsregeling.

Heeft u een vraag? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op.