Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Publieke en private mbo-instellingen worden gestimuleerd om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Zij worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze subsidieregeling is gericht op publieke en private mbo-instellingen en heeft als doel om flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen konden samen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling diende namens het samenwerkings­verband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld over netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal €125.000 en maximaal €500.000. Er is €20 miljoen beschikbaar.

Resultaten tot nu toe

Bekijk de resultaten van de regeling tot nu toe in de infographic (download als pdf), de samenvattingen van de projecten en het monitorverslag gebaseerd op 19 voortgangsrapportages.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De aanvragen worden getoetst door een panel van externe deskundigen. Uiterlijk 22 weken na de indiening ontvangt u de beschikking. Uiterlijk zes weken na een toekenning van de subsidie wordt 60% van het bedrag uitbetaald. Na een beoordeling van de tussenrapportage wordt de resterende 40% uitbetaald.

Verantwoording

Na de projectperiode moet u de subsidie verantwoorden. Deze procedure bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Inhoudelijke verantwoording door eindrapportage en presentatie.
  2. Ingevuld model G2 in de jaarrekening van uw onderwijsinstelling, voorzien van een verklaring van de accountant.

De inhoudelijke verantwoording bestaat uit een rapportage en een presentatiegesprek. Daarnaast controleert DUS-I de verklaring van de accountant bij de jaarrekening van uw onderwijsinstelling. Nadat de inhoudelijke verantwoording is beoordeeld en de jaarrekening is gecontroleerd, zal DUS-I een beschikking opstellen en de subsidie vaststellen. In de regel gebeurt dit een half tot een heel jaar na afloop van de subsidieduur.

Inhoudelijke verantwoording

De inhoudelijke verantwoording bestaat uit twee onderdelen:

Rapportage basisgegevens

U ontvangt 6 weken voor het indienen van de eindrapportage een verzoek per mail met de benodigde informatie. Deze mail bevat een link naar het online rapportageformulier. In dit formulier vult u met name kwantitatieve informatie in voor de eindrapportage. Deze gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van uw project en voor beleidsonderzoek. Daarnaast vragen we u om de ontwikkelde opleidingsprogramma’s mee te sturen. Met de ondertekening van het formulier verklaart u tevens dat is voldaan aan de eisen van de regeling.

Presentatie

U wordt na het indienen van uw eindrapportage uitgenodigd om een presentatie te houden voor DUS-I en voor de beleidsdirectie mbo van OCW. Deze presentatie zal dan circa 6 weken daarna plaatsvinden. Deze presentatie heeft drie doelen: verantwoording, reflectie en vooruitblik.

Meer informatie

Download het document met meer informatie over de presentatie en een voorbeeld van het online rapportageformulier.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de eerste en de tweede wijzigingsregeling.

Heeft u een vraag? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.