Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Publieke en private mbo-instellingen worden gestimuleerd om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden.

Over Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Werkenden en werkzoekenden worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze subsidieregeling is gericht op publieke en private mbo-instellingen. Ze heeft als doel om flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Resultaten tot nu toe

Bekijk de resultaten van de regeling tot nu toe in de infographic (download als pdf) en de samenvattingen van de projecten.

Extra aanvraagronde 2022

In de laatste aanvraagronde van 2021 is het subsidiebudget niet volledig opgegaan. Daarnaast hebben enkele toegekende projecten minder subsidie nodig. Dat betekent dat er voor kalenderjaar 2022 nog € 1,5 miljoen budget beschikbaar is. Daarom is besloten om een extra aanvraagronde te organiseren van 2 mei tot en met 1 juni 2022. Op die manier krijgen publiek bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen nog een laatste mogelijkheid om vernieuwend onderwijs op maat te ontwikkelen in de derde leerweg. Voor de extra aanvraagronde gelden dezelfde voorwaarden als de vorige rondes.

Feedback op uw conceptaanvraag

Voor de extra aanvraagronde kunt u DUS-I vragen om feedback te geven op uw conceptaanvraag. Stuur hiervoor uw ontwikkelplan en een begroting per e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl. DUS-I geeft vervolgens feedback op basis van de criteria uit het beoordelingskader.

Als we feebdack geven kijken we onder andere naar het volgende:

  • Voldoet een onderdeel van de aanvraag aan de minimale eisen van het beoordelingskader?
  • Is de aanvraag op bepaalde punten gedetailleerd genoeg voor de beoordeling?
  • Zijn de ambities in de aanvraag helder genoeg om te kunnen beoordelen?
  • Is het activiteitenplan voldoende concreet?

U kunt feedback aanvragen tot en met 16 mei 2022. Vervolgens hebben wij enkele dagen nodig om uw conceptaanvraag door te nemen. Wij geven u een terugkoppeling in een videogesprek.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen kunnen samen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkings­verband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten?

Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld over netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal 125.000 euro en maximaal 500.000 euro. Er is 20 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie aanvragen

In de extra aanvraagronde kunt u subsidie aanvragen van 2 mei tot en met 1 juni 2022.

Bij uw aanvraag moet u een ontwikkelplan en begroting meesturen. Zie hiervoor het voorbeeldformat ontwikkelplan en het begrotingsformat. Deze formats voldoen aan de eisen uit de regeling.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De aanvragen worden getoetst door een panel van externe deskundigen. Uiterlijk 22 weken na de indiening ontvangt u de beschikking. Uiterlijk zes weken na een toekenning van de subsidie wordt 60% van het bedrag uitbetaald. Na een beoordeling van de tussenrapportage wordt de resterende 40% uitbetaald.

Welke projecten zijn eerder toegekend?

Op de pagina 'Overzicht projecten' kunt u meer informatie vinden over de toegekende projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken in de regeling of de eerste of de tweede wijzigingsregeling. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.