Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelingen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW is daarom bezig met het ontwerpen en verfijnen van de subsidieregeling.

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Wanneer?

De subsidieregeling wordt naar verwachting begin september 2019 gepubliceerd. De regeling loopt tot en met 2024.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkingsverband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten?

Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld omtrent netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie zal naar verwachting minimaal 125.000 euro en maximaal 500.000 euro bedragen. De aanvragen worden door een panel van externe deskundigen getoetst op de beoordelingscriteria van de subsidieregeling.

Startsubsidie (optioneel)

Voor samenwerkingsverbanden die nog in de startfase zitten wordt het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (kleine) startsubsidie van 10.000 euro. Het doel ervan is een samenwerkingsverband te vormen tussen publieke en private onderwijsinstellingen en om te beginnen met de planvorming. De startsubsidies zullen worden toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Het subsidieplafond voor de startsubsidie zal 100.000 euro per jaar bedragen.

Hoe aan te vragen?

Startsubsidie

De aanvraag voor de startsubsidie zal bestaan uit een formulier met daarin gegevens van de aanvrager, een verklaring en een ondertekening. Daarnaast wordt u gevraagd om kort te omschrijven hoe u van plan bent om een samenwerkingspartner te gaan zoeken en wat op dit moment uw (globale) ambities zijn voor een flexibele beroepsopleiding voor de derde leerweg (de tekst mag maximaal twee A4’tjes beslaan).

Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De aanvraag voor deze subsidie zal bestaan uit een formulier met daarin gegevens van de aanvrager, diverse verklaringen en een ondertekening. Daarnaast wordt u gevraagd om als bijlage een ontwikkelplan in te sturen. Een voorbeeldformat voor zo’n ontwikkelplan vindt u hier en ook een format voor de begroting kunt u op deze website bekijken. Deze vorbeeldformats voldoen aan de eisen van het beoordelingskader van deze subsidie.

Het beoordelingskader en de exacte data van de aanvraagronden worden in de nog te publiceren regeling bekendgemaakt.

Voorschouw

Vlak na publicatie van de regeling zal er een korte periode zijn waarin u uw ontwikkelplan (zie het voorbeeldformat) kunt mailen voor een voorschouw. DUS-I geeft dan feedback op uw conceptaanvraag op basis van de criteria uit het beoordelingskader. DUS-I zal een terugkoppeling geven in enkele spreekuren. De data, tijden en locatie van de spreekuren worden bekendgemaakt na de publicatie van de regeling.

Meer informatie

Op dit moment is er niet meer informatie over de regeling beschikbaar. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.