Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Publieke en private mbo-instellingen worden gestimuleerd om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden.

Over Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Werkenden en werkzoekenden worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze subsidieregeling is gericht op publieke en private mbo-instellingen. Ze heeft als doel om flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Bekijk de resultaten van de regeling tot nu toe in de infographic en de samenvattingen van de projecten.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Hoewel het goed gaat met de economie, is het voor veel volwassenen niet zo makkelijk om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen.
Digitalisering...
robotisering...
en globalisering vragen om nieuwe vaardigheden.
De oplossing?
Jezelf blijven ontwikkelen!
Extra scholing kan daarbij helpen.
Maar voor mensen die bepaalde vaardigheden al hebben, is het misschien overbodig om alle onderdelen van een opleiding te volgen.
En wat als de contactmomenten niet in jouw drukke leven passen?
Zo wordt het voor veel mensen moeilijk om deel te nemen.
Het opleidingsaanbod moet flexibeler worden...
en aansluiten bij wat volwassenen willen.
Om deze flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, kunnen MBOinstellingen nu subsidie aanvragen.
Deze subsidie is er alleen voor samenwerkingsverbanden van publieke instellingen en private instellingen met diploma-erkenning.
Zo kunnen deze MBO-instellingen samen flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkelen.
Maar ook kennis met elkaar delen...
docenten professionaliseren...
of een wervingsplan voor volwassen studenten opstellen.
Als het programma eenmaal ontwikkeld is, moet het openbaar gedeeld worden, zodat andere MBO-instellingen hier ook van kunnen leren.
Zo kunnen scholen hun aanbod verbeteren...
hun missie beter uitvoeren...
en hun bereik vergroten.
Én beter reageren op nieuwe opleidingsvragen vanuit de markt.
Meer weten of een subsidie aanvragen?
Ga naar Dus-i.nl

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen kunnen samen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkings­verband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten?

Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld over netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal 125.000 euro en maximaal 500.000 euro. Er is 20 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 15 september tot en met 1 november 2021.

Bij uw aanvraag moest u een ontwikkelplan en begroting meesturen. Zie hiervoor het voorbeeldformat ontwikkelplan en het begrotingsformat. Deze formats voldoen aan de eisen uit de regeling.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De aanvragen worden getoetst door een panel van externe deskundigen. Uiterlijk 22 weken na de indiening ontvangt u de beschikking. Uiterlijk zes weken na een toekenning van de subsidie wordt 60% van het bedrag uitbetaald. Na een beoordeling van de tussenrapportage wordt de resterende 40% uitbetaald.

Welke projecten zijn eerder toegekend?

Op de pagina 'Overzicht projecten' kunt u meer informatie vinden over de toegekende projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken in de regeling of de wijzigingsregeling. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.