Functioneel leeftijdsontslag versterkt ouderdomspensioen (FLO-VOP)

In 2006 is het functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Daarmee konden veel ambulancemedewerkers op 55-jarige leeftijd stoppen met werken met behoud van inkomen. Voor ambulancemedewerkers die op 1 januari 2006 al in dienst waren en dus al FLO-rechten hadden opgebouwd, geldt het FLO-overgangsrecht. Daarmee kunnen zij sparen voor een versterkt ouderdomspensioen (VOP).

Ambulancediensten die medewerkers in dienst hebben die onder het FLO-overgangsrecht vallen, kunnen voor deze medewerkers een (voorschot)aanvraag indienen. 

Subsidie 2023 verantwoorden

Voor de verantwoording van de FLO-VOP 2023 zijn verschillende documenten beschikbaar en een invulinstructie voor het declaratieformulier FLO-VOP 2023.

Voor de accountant zijn er drie controleprotocollen: