Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur gymles per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer gym willen geven. 

Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer gymlesuren of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag. 
 

Belangrijke voorwaarden

 1. U ontvangt als bestuur voor de eerste school die meedoet maximaal € 25.000,00 per subsidieperiode. 
 2. Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt u een extra subsidie van maximaal € 15.000,00 tot een maximum van € 85.000,00 per bestuur. 
 3. Uw aanvraag bevat een activiteitenplan met een:
  • omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
  • omschrijving van de doelen van de activiteiten;
  • inschatting van het aantal uren per activiteit.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.
 

Hoogte subsidieplafond

Het budget voor deze subsidieregeling is:

 • Onderdeel A: 2 uur les
  € 9.318.000,00 voor subsidieaanvragen om de verplichte 2 uur gymles per week per groep te geven.
 • Onderdeel B: extra lessen en meer beweging
  € 6.212.000,00 voor subsidieaanvragen om extra gymlessen te geven of meer beweging te integreren in het onderwijsprogramma. 

U kunt als schoolbestuur voor zowel onderdeel A als B een aanvraag indienen. Wel mag u binnen onderdeel B alleen subsidie aanvragen voor scholen die al 2 uur gymles per schoolweek per groep geven.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of veranderd er iets aan uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. U moet in dat geval een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode. 

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Verantwoorden subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn verricht en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

Subsidies tot € 25.000

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Subsidies van €25.000 of hoger

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en er aan alle verplichtingen is voldaan, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die bewegen in algemene zin stimuleren.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht