Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur bewegingsonderwijs per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. 

Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer bewegingsonderwijs of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag. 
 

Belangrijke voorwaarden

 1. U ontvangt als bestuur voor de eerste school die meedoet maximaal € 25.000.
 2. Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt u een extra subsidie van maximaal € 15.000 tot een maximum van € 85.000 per bestuur. 
 3. Uw aanvraag bevat een activiteitenplan met een:
  • omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
  • omschrijving van de doelen van de activiteiten;
  • inschatting van het aantal uren per activiteit.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 1 september tot en met 30 september 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Subsidiebudget

Het budget voor deze subsidieregeling is:

 • Onderdeel A: 2 uur les
  € 9.318.000 om de verplichte 2 uur bewegingsonderwijs per week per groep te geven.
 • Onderdeel B: extra lessen en meer beweging
  € 6.212.000 om extra bewegingsonderwijs te geven of meer beweging te integreren in het onderwijsprogramma.

U kunt als schoolbestuur voor zowel onderdeel A als B een aanvraag indienen. Let op: U kunt voor onderdeel B alleen subsidie aanvragen voor scholen die al 2 uur bewegingsonderwijs per schoolweek per groep geven.

Het budget is tijdens de eerste ronde overvraagd. Er wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Zodra hierover meer bekend is, publiceren we dit op deze pagina. We verwachten dat dit uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 zal zijn.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. U moet in dat geval een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode. 

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Verantwoorden subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn verricht en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

Subsidies tot € 25.000

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Subsidies van €25.000 of hoger

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en er aan alle verplichtingen is voldaan, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die bewegen in algemene zin stimuleren.

Meer informatie

De KVLO heeft een landelijk ondersteuningsteam opgezet dat u kan helpen en ondersteunen. Het team bestaat uit experts uit het werkveld met ervaring op alle beleidsmatige en praktische terreinen die het bewegingsonderwijs betreffen. Zie hiervoor: www.impulsbewegingsonderwijs.nl.

Alle informatie vindt u in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht