Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur bewegingsonderwijs per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. 

Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer bewegingsonderwijs of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag. 

Belangrijke voorwaarden

  1. U ontvangt als bestuur voor de eerste school die meedoet maximaal € 25.000.
  2. Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt u een extra subsidie van maximaal € 15.000 tot een maximum van € 85.000 per bestuur. 
  3. Uw aanvraag bevat een activiteitenplan met een:
    • omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
    • omschrijving van de doelen van de activiteiten;
    • inschatting van het aantal uren per activiteit.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling en in de gewijzigde regeling voor de tweede aanvraagronde.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Subsidiebudget

Het subsidiebudget is verhoogd. Daarmee kunnen alle afgewezen aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria alsnog worden toegekend.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. U moet in dat geval een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode. 

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Verantwoorden subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn verricht en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

Subsidies tot € 25.000

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Subsidies van €25.000 of hoger

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en er aan alle verplichtingen is voldaan, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die bewegen in algemene zin stimuleren.

Meer informatie

De KVLO heeft een landelijk ondersteuningsteam opgezet dat u kan helpen en ondersteunen. Het team bestaat uit experts uit het werkveld met ervaring op alle beleidsmatige en praktische terreinen die het bewegingsonderwijs betreffen. Zie hiervoor: www.impulsbewegingsonderwijs.nl.

Alle informatie vindt u in de regeling, de eerste gewijzigde regeling en de tweede gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.