Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Sinds 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur bewegingsonderwijs per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer bewegingsonderwijs of voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag.

Belangrijke voorwaarden

 1. U ontvangt als bestuur voor de eerste school die meedoet maximaal €25.000.
 2. Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt u een extra subsidie van maximaal €15.000 tot een maximum van €85.000 per bestuur. 
 3. Uw aanvraag bevatte een activiteitenplan met een:
  • omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
  • omschrijving van de doelen van de activiteiten;
  • inschatting van het aantal uren per activiteit.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling en in de gewijzigde regeling voor de tweede aanvraagronde.

Activiteitenperiode verlengd tot 31 juli 2024

De activiteitenperiode is verlengd. Hierdoor heeft u meer tijd om uw subsidiebedrag uit te geven. Zorg ervoor dat alle activiteiten uiterlijk 31 juli 2024 zijn afgerond.

Budget

Het budget voor deze regeling is verhoogd. Daarmee konden alle afgewezen aanvragen die voldeden aan de subsidiecriteria alsnog worden toegekend.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. U moet in dat geval een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 opties:

 1. U heeft een aanvraag ingediend voor onderdeel A: het behalen van de urennorm. Deze activiteiten moeten vóór de start van schooljaar 2023/2024 zijn afgerond omdat de wet, die 2 (les)uren bewegingsonderwijs verplicht, op 1 augustus 2023 in werking treedt. U kunt het overgebleven subsidiebedrag gebruiken voor het optimaliseren van de urennorm én voor meer bewegen gedurende de dag. Tot uiterlijk 31 juli 2024.  
 2. U heeft een aanvraag ingediend voor onderdeel B: meer bewegen gedurende de dag. In dat geval kunt u het overgebleven subsidiebedrag daarvoor blijven gebruiken. Tot uiterlijk 31 juli 2024.
 3. U heeft een aanvraag ingediend voor onderdeel A of B, maar het lukt niet om de activiteiten uit te voeren. In dat geval moet u dit aan ons melden. Misschien moet u het gekregen bedrag (deels) terugbetalen.

Subsidie verantwoorden

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn verricht en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

Subsidies tot €25.000

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Subsidies van €25.000 of hoger

De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en er aan alle verplichtingen is voldaan, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die bewegen in algemene zin stimuleren.

Meer informatie

De KVLO heeft een landelijk ondersteuningsteam opgezet dat u kan helpen en ondersteunen. Het team bestaat uit experts uit het werkveld met ervaring op alle beleidsmatige en praktische terreinen die het bewegingsonderwijs betreffen. Zie hiervoor: www.impulsbewegingsonderwijs.nl.

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.