Kunstmatige inseminatie met donorsemen

Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden KID-behandelingen alleen vergoed als er een medische indicatie aanwezig is. Daarom vergoeden zorgverzekeraars sinds 2018 geen KID-behandelingen meer als er geen medische indicatie voor is. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat KID-behandelingen ook toegankelijk blijven voor degenen voor wie de behandeling niet (meer) vergoed wordt op grond van de Zvw. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrouwen zonder mannelijke partner en vrouwen met een mannelijke partner die als vrouw is geboren.

Aanvraagronde subsidiejaar 2022

Bij ons bekende instellingen ontvingen begin september 2021 een e-mail met een link naar het online aanvraagformulier. 

Het te verlenen subsidiebedrag wordt berekend door het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 te vermenigvuldigen met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betaling wordt hier vanaf getrokken.

De tarieven bedragen per behandeling:

  • KID-behandeling: €903,21
  • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: €343,76 - eigen bijdrage €192,50 = €151,26
  • Verplichte eigen bijdrage: €192,50

Ontvangt u tussen 1 januari 2019 en het moment van aanvragen minder dan €500.000 subsidie? Dan moet een ondertekende de-minimisverklaring meesturen bij uw subsidieaanvraag.

Meldplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons doorgeven. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld.

Let op: na afloop van het subsidiejaar (1 januari 2023) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Voldoe aan uw meldplicht en meldt uw wijzigingen op tijd. Zie voor meer informatie de Kaderregeling.

Wijziging regeling

Op 3 maart 2021 is de subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen gewijzigd. Deze wijziging is met terugwerkende kracht en heeft ook betrekking op de manier van verantwoorden over subsidiejaar 2020.

Aanvraagronde subsidiejaar 2022

Bij ons bekende instellingen ontvingen in september 2021 een e-mail met een link naar het online aanvraagformulier. 
Het te verlenen subsidiebedrag wordt berekend door het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 te vermenigvuldigen met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betaling wordt hier vanaf getrokken.
De tarieven bedragen per behandeling:

  • KID-behandeling: €903,21
  • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: €343,76 - eigen bijdrage €192,50 = €151,26
  • Verplichte eigen bijdrage: €192,50

Ontvangt u tussen 1 januari 2019 en het moment van aanvragen minder dan €500.000 subsidie? Dan moet een ondertekende de-minimisverklaring meesturen bij uw subsidieaanvraag.

Meldplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons doorgeven. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld.
Let op: na afloop van het subsidiejaar (1 januari 2023) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Voldoe aan uw meldplicht en meldt uw wijzigingen op tijd. Zie voor meer informatie de Kaderregeling.

Wijziging regeling

Op 3 maart 2021 is de subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen gewijzigd. Deze wijziging is met terugwerkende kracht en heeft ook betrekking op de manier van verantwoorden over subsidiejaar 2020.

Verantwoorden subsidiejaar 2021

Normaal gesproken moet u binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar de eindverantwoording over de subsidie indienen. De opgegeven contactpersoon bij de subsidieverlening heeft in een e-mail informatie ontvangen over de verantwoording voor het subsidiejaar 2021. Hierin is vermeld dat de taak voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling 2021 gereed staat in het Subsidieplatform. Heeft u deze e-mail niet heeft ontvangen? Neem dan contact met ons op via VWSsubsidies@minvws.nl onder vermelding van het zaaknummer. Zie alvast het accountantsprotocol dat bij deze subsidie hoort.

Meer informatie

Meer informatie over de huidige regeling kunt u vinden in de subsidieregeling. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.