Kunstmatige inseminatie met donorsemen

Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden KID-behandelingen alleen vergoed als er een medische indicatie aanwezig is. Bij vrouwen zonder mannelijke partner is hiervan geen sprake. Daarom hebben zorgverzekeraars in 2018 besloten KID-behandelingen voor deze vrouwen niet meer te vergoeden. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat KID-behandelingen ook voor vrouwen zonder mannelijke partner toegankelijk blijven.

Aanvraagronde subsidiejaar 2022

Bij ons bekende instellingen ontvingen begin september 2021 een e-mail met een link naar het online aanvraagformulier. 

Het te verlenen subsidiebedrag wordt berekend door het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 te vermenigvuldigen met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betaling wordt hier vanaf getrokken.

De tarieven bedragen per behandeling:

  • KID-behandeling: € 903,21
  • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: € 343,76 - eigen bijdrage € 192,50 = € 151,26
  • Verplichte eigen bijdrage: € 192,50

Ontvangt u tussen 1 januari 2019 en het moment van aanvragen minder dan €500.000 subsidie? Dan moet een ondertekende de-minimisverklaring meesturen bij uw subsidieaanvraag.

Meldplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons doorgeven. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld.

Let op: na afloop van het subsidiejaar (1 januari 2023) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Voldoe aan uw meldplicht en meldt uw wijzigingen op tijd. Zie voor meer informatie de Kaderregeling.

Wijziging regeling

Op 3 maart 2021 is de subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen gewijzigd. Deze wijziging is met terugwerkende kracht en heeft ook betrekking op de manier van verantwoorden over subsidiejaar 2020.

Verantwoorden subsidiejaar 2020

Normaal gesproken moet u binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar de eindverantwoording over de subsidie indienen. Door het later vaststellen van het accountantsprotocol en wijziging van de regeling, is deze termijn verlengd en had u tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd om de documenten voor verantwoording aan te leveren.

Meer informatie

Meer informatie over de huidige regeling kunt u vinden in de subsidieregeling. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.