Leerlingendaling voortgezet onderwijs

Demografische ontwikkelingen en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingendaling zet de bereikbaarheid van de passende school en de betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs in grote delen van Nederland onder druk.

De grootste leerlingendaling moet nog komen. Om die het hoofd te bieden, moeten besturen anticiperen en de organisatie van hun scholen aanpassen aan die verwachtingen. Besturen in een regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en adequaat onderwijsaanbod en zullen moeten samenwerken om dat te bereiken. In diverse regio’s hebben schoolbesturen al laten zien dat er mooie oplossingen mogelijk zijn door goed samen te werken en elkaars kunde en capaciteit te benutten. Om de samenwerking te stimuleren is gekozen voor een subsidieregeling voor het uitvoeren van een regionaal plan leerlingendaling.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Aanvraagcriteria

Om een aanvraag te kunnen doen voor een subsidie in fase 2 moest een regionaal plan worden opgesteld. De in het plan beschreven activiteiten moeten uiterlijk 30 augustus 2025 zijn uitgevoerd.

Verantwoorden

De subsidie moet worden verantwoord volgens model G2. De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt voor de activiteiten uit het regionaal plan. Niet bestede middelen worden teruggevorderd.

In 2025 stelt DUS-I een format beschikbaar voor de verantwoording.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de wijziging van december 2020. Bekijk ook de factsheet.

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag of over de regeling? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

U kunt ook kijken op rijksoverheid.nl voor meer informatie over de aanpak leerlingendaling. Daarnaast kunt u voor hulp, advies en (in specifieke gevallen) financiële ondersteuning ook terecht bij het kernteam accountmanagers leerlingendaling via LLD@minocw.nl.