Nazorg mbo 2023-2025

Met de subsidie Nazorg mbo 2023-2025 kunnen mbo-instellingen gediplomeerden tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. De subsidieregeling is een wijziging van de regeling Nazorg mbo 2022-2024.

Voor wie

Deze subsidie is alleen bedoeld voor bekostigde mbo-instellingen. U kunt de subsidie namens het bevoegd gezag van deze instellingen aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. De activiteiten in het eerste en tweede tijdvak moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond.
 2. De activiteiten in het derde en vierde tijdvak, met uitzondering van de evaluatie, moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond.
 3. De activiteiten in het vijfde en zesde tijdvak, met uitzondering van de evaluatie, moeten uiterlijk 31 juli 2025 zijn afgerond.
 4. Voor deze nazorg mag u geen vergoeding vragen aan de gediplomeerde, de ouders of verzorgers.
 5. De nazorg bestaat in ieder geval uit persoonlijk en direct contact tussen de gediplomeerde en de instelling.
 6. U spant zich er aantoonbaar voor in dat het aantal verwachte gediplomeerden dat u noemt in uw aanvraag daadwerkelijk van de nazorg gebruikmaakt.
 7. U werkt mee aan de evaluatie van de regeling in 2026.
 8. Voor subsidies die zijn aangevraagd in het eerste of tweede tijdvak, stuurt u ons uiterlijk op 28 februari 2024 de volgende informatie:
  1. Hoeveel gediplomeerden van de nazorg gebruik hebben gemaakt.
  2. Op welke manier u met de partners samenwerkte.
  3. Hoe u heeft voldaan aan de inspanningsverplichting.
 9. Voor subsidies die zijn aangevraagd in het derde of vierde tijdvak, stuurt u ons uiterlijk op 28 februari 2025 de volgende informatie:
  1. Hoeveel gediplomeerden  van de nazorg gebruik hebben gemaakt.
  2. Op welke manier u met de partners samenwerkte.
  3. Hoe de nazorg aansloot op de begeleiding in het laatste studiejaar.
  4. De evaluatie, waarin u evalueert in hoeverre de gebruikte nazorginstrumenten effectief waren en hoe de gediplomeerden voor de nazorg zijn benaderd.
 10. Voor subsidies die zijn aangevraagd in het vijfde of zesde tijdvak, stuurt u ons uiterlijk op 31 oktober 2025 de volgende informatie:
  1. Hoeveel gediplomeerden van de nazorg gebruik hebben gemaakt.
  2. Op welke manier u met de partners samenwerkte.
  3. Hoe de nazorg aansloot op de begeleiding in het laatste studiejaar.
  4. De evaluatie, waarin u evalueert in hoeverre de gebruikte nazorginstrumenten effectief waren en hoe de gediplomeerden voor de nazorg zijn benaderd.

Hoogte subsidie en budget

Voor aanvragen in het vijfde en zesde tijdvak is in totaal €10,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen.

Als er na het vijfde tijdvak nog budget over is, kunt u ook subsidie aanvragen van 15 maart tot en met 26 april 2024 (zesde tijdvak).

Resultaten

De resultaten van de vorige twee aanvraagrondes vindt u in de infographic (download als pdf).

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of maakt minder dan het verwachte aantal gediplomeerden gebruik van de nazorg? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u de subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

U verantwoordt deze subsidie in model G, onderdeel 1, in de jaarverslaggeving.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling Nazorg mbo 2022/2023 en de gewijzigde regeling Nazorg mbo 2022-2024.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.