Ontwikkelkracht 2024/2025

De subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 is bedoeld om de kwaliteit van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs duurzaam te verbeteren. Met deze subsidie voor schooljaar 2024/2025 kunnen leraren en schoolleiders de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap versterken. Dit gebeurt via het programma Ontwikkelkracht, dat de kracht van de onderwijspraktijk verbindt met inzichten uit onderzoek.

Deze regeling is een vervolg van Ontwikkelkracht 2023/2024.

Programma Ontwikkelkracht

Het programma Ontwikkelkracht bestaat uit 4 pijlers:

 • Het opzetten en versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.
 • Kennisdeling door wat uit onderwijsonderzoek al bekend is beter vindbaar te maken en beter te benutten.
 • Het ontwikkelen van kansrijke werkwijzen voor de grote onderwijsknelpunten in co-creatielabs samen met onderzoekers en onderwijsprofessionals.
 • De ontwikkeling van een netwerk van expertscholen met expertschoolleiders en expertleraren. Expertscholen helpen andere scholen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in het onderwijs door evidence-informed te werken.

Voor wie

Een bevoegd gezag kan voor een of meerdere vestigingen subsidie aanvragen voor deelname aan een of meerdere activiteiten van het programma Ontwikkelkracht.

Activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

U kunt voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen:

Eén en dezelfde vestiging kan geen subsidie aanvragen voor:

 • Deelname aan zowel een onderzoeks- en verbetercultuurtraject als deelname aan het aspirant-traject expertscholen of het als expertschool aanbieden van leertrajecten aan ontwikkelscholen.
 • Deelname aan zowel een onderzoeks- en verbetercultuurtraject als deelname als een co-creërende vestiging aan een co-creatielab.
 • Deelname aan zowel het aspirant-traject expertscholen als het als expertschool aanbieden van leertrajecten aan ontwikkelscholen.

Belangrijke voorwaarden

 • Voordat een bevoegd gezag subsidie kan aanvragen, moeten eerst één of meerdere gesprekken zijn gevoerd. Meer informatie vindt u bij de toelichting onder elke activiteit waar u subsidie voor kunt aanvragen.
 • De activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt, moeten worden uitgevoerd tijdens schooljaar 2024/2025.
 • U deelt actief uw kennis met andere vestigingen.

Hoogte subsidie

Voor de activiteiten kunt u per vestiging de volgende subsidiebedragen aanvragen:

Budget

Voor deze subsidieregeling is een budget beschikbaar van in totaal €13.248.770. Voor de activiteiten zijn de volgende budgetten beschikbaar:

 • Deelname aan het aspirant-traject expertscholen: €711.260 voor maximaal 5 po-vestigingen en 5 vo-vestigingen.
 • Deelname aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject: €10.260.800 voor maximaal 80 po-vestigingen en 80 vo-vestigingen.
 • Als ontwikkelschool deelnemen aan het leertraject van een expertschool: €636.000 voor maximaal po-12 vestigingen en 18 vo-vestigingen.
 • Als co-creërende vestiging deelnemen aan een co-creatielab: €833.290 voor maximaal 5 vestigingen per co-creatielab en in totaal voor maximaal 10 vestigingen.
 • Als deelnemende vestiging deelnemen aan een co-creatielab: €374.940 voor in totaal maximaal 90 vestigingen.
 • Als expertschool leertrajecten aanbieden aan ontwikkelscholen: €432.480 voor in totaal maximaal 5 vestigingen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 25 april 2024 9.00 uur tot en met 28 juni 2024 16.00 uur. U vraagt subsidie aan via een online aanvraagformulier. In het formulier legt u uit hoe u de activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt van plan bent uit te voeren.

Let op! Voordat u subsidie kunt aanvragen moet u één of meerdere gesprekken voeren. U kunt geen subsidie aanvragen als dit nog niet is gebeurd.

Van 1 oktober 2024 9.00 uur tot en met 29 november 2024 16.00 uur is een extra aanvraagronde voor de volgende activiteiten:

 • Als ontwikkelschool deelnemen aan het leertraject van een expertschool
 • Als expertschool leertrajecten aanbieden aan ontwikkelscholen

Wij kennen de subsidie toe op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u maximaal 2 weken de tijd om uw aanvraag alsnog compleet te maken. Is uw aanvraag dan nog steeds niet compleet? Dan wordt uw aanvraag afgewezen.

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de situatie? Bijvoorbeeld als in uw vestiging 2 of meer onderwijsprofessionals door onvoorziene omstandigheden niet deelnemen aan de activiteiten. Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u na afloop laten zien dat u aan alle voorwaarden van de regeling hebt voldaan. Voor de verantwoording is het volgende goed om te weten:

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.
 • We doen een steekproef om te controleren of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd. En of is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Het bevoegd gezag werkt mee aan monitoring en evaluatie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.