De regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelt hogescholen en universiteiten (HO-instellingen) in staat actief te experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermaterialen.

De regeling heeft twee doelstellingen (pijlers):

  • De onderwijskwaliteit verbeteren door kennis en ervaring op te doen met online onderwijs.
  • Door samenwerking de kwaliteit van open leermateriaal verhogen, en docenten efficiënter hun tijd laten gebruiken door het delen en hergebruiken van dit materiaal.

Meer informatie op de website van SURF:

Subsidiebedrag

In 2019 is voor elke pijler 700.000 euro beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro voor een project in de pijler Online onderwijs. Projecten in de pijler Open leermateriaal ontvangen maximaal 175.000 euro. De aanvrager investeert minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen in het project.

Aanvragen

Een HO-instelling kan tussen 1 september 9:00 uur en 17 december 12:00 uur een subsidie voor Online onderwijs en/of voor Open leermateriaal aanvragen.

SURF is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen. De beoordelingscommissie maakt een voorselectie. Op 30 & 31 januari en op 1 februari 2019 kunnen de indieners van de 23 best beoordeelde aanvragen hun voorstel persoonlijk toelichten. Uiterlijk 1 mei 2019 wordt u formeel geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling.

DUS-I verzorgt de beschikkingen en de eventuele betaling van de subsidie.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling staat op officielebekendmakingen.nl. Voor vragen over de beoordeling van de aanvragen kunt u contact opnemen met SURF:

Voor vragen over de beschikking en uitbetaling kunt u contact met ons opnemen.