Open en online hoger onderwijs

De regeling Open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelde hogescholen en universiteiten in staat actief te experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermaterialen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

De regeling heeft 2 doelstellingen (pijlers):

  • De onderwijskwaliteit verbeteren door kennis en ervaring op te doen met online onderwijs.
  • De kwaliteit van open leermateriaal verhogen en collecties van open leermaterialen opbouwen. Door samenwerken binnen vakcommunity’s een cultuurverandering in gang zetten en hergebruik stimuleren.

Voor wie

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen (hbo en wo) kwamen in aanmerking voor deze subsidie.

Hoogte subsidiebedrag

In 2022 was voor elke pijler €700.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal €100.000 voor een project in de pijler Online onderwijs. Goedgekeurde projecten in de pijler Open leermateriaal ontvingen maximaal €175.000. De aanvrager investeert minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen in het project.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.