Open en online hoger onderwijs

De regeling Open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelde hogescholen en universiteiten in staat actief te experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermaterialen.

De regeling heeft twee doelstellingen (pijlers):

  • De onderwijskwaliteit verbeteren door kennis en ervaring op te doen met online onderwijs.
  • De kwaliteit van open leermateriaal verhogen en collecties van open leermaterialen opbouwen. Door samenwerken binnen vakcommunity’s een cultuurverandering in gang zetten en hergebruik stimuleren.

Meer informatie vindt u op de website van SURF.

Voor wie

Alle bekostigde hoger onderwijsinstellingen (hbo en wo) komen in aanmerking voor deze subsidie. Alleen het bestuur van deze instellingen kan de aanvraag indienen. 

Hoogte subsidiebedrag

In 2022 was voor elke pijler € 700.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 voor een project in de pijler Online onderwijs. Goedgekeurde projecten in de pijler Open leermateriaal ontvingen maximaal € 175.000. De aanvrager investeert minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen in het project.

Laatste aanvraagronde

Van 1 september tot en met 15 december 2021 was de laatste aanvraagronde voor deze regeling. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Sinds 1 mei 2022 voeren de aanvragers hun plannen uit.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling staat op officielebekendmakingen.nl. Voor vragen over de beoordeling van de aanvragen kunt u contact opnemen met SURF.