Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

Voor wie

Hogescholen die van het ministerie van OCW een goedkeuring hebben verkregen om een opleiding tot advanced nurse practitioner of een opleiding tot physician assistant aan te bieden en die door het ministerie hiervoor worden bekostigd, kunnen subsidie aanvragen.

Verlenging van de regeling

Het ministerie van VWS verlengt de duur van de subsidieregeling met 5 jaar vanaf 1 juli 2023.

Hierbij zal ook het maandbedrag worden geïndexeerd. Lopende subsidies worden dan aangepast op het nieuwe maandbedrag.

De publicatie in de Staatscourant van de gewijzigde subsidieregeling wordt binnenkort op deze webpagina aangegeven.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van € 1.875 per maand voor de maximaal de duur van de opleiding:

  • Opleiding tot Advanced nurse practitioner, maximaal 24 maanden
  • Opleiding tot Physician assistant, maximaal 30 maanden.

Subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag dient u vóór 1 november van het betreffende studiejaar in. Uw aanvraag kunt u doen door het sturen van een brief waarin het aantal studenten per opleiding is vermeld. Stuur uw brief via e-mail naar anppa@minvws.nl of per post naar:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Verantwoording

Uiterlijk 1 juli na afloop van de verleende subsidieperiode moet de subsidie worden verantwoord.

De aanvraag voor de subsidievaststelling bestaat uit een opgave met het totaal aantal maanden opleiding per student. Ook meld u hierin het totaal aantal afgegeven diploma’s. De opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant.

In het accountantsprotocol is de verplichte modelverklaring en een beschrijving voor de onderzoeksaanpak opgenomen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Subsidieregeling Opleiding tot Advanced Nurse Practitioner en Physician Assistant. De duur van de subsidieregeling is verlengd tot 1 juli 2023.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure of subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.