Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen. Dit zijn de kosten die gemaakt worden door de zorgwerkgever in het kader van de opleidingen.

Voor wie

Hogescholen die van het ministerie van OCW een goedkeuring hebben om een opleiding tot advanced nurse practitioner of een opleiding tot physician assistant aan te bieden kunnen subsidie aanvragen. De subsidie wordt door de hogescholen doorbetaald aan de zorgwerkgever.

Hogescholen krijgen elk jaar een aantal bekostigde en een aantal niet-bekostigde plekken toegewezen door de Vereniging Hogescholen. De subsidie geldt alleen voor de bekostigde plekken. Daarom kan deze niet worden aangevraagd voor studenten die al een masteropleiding hebben voltooid.

Verlenging van de regeling

De duur van de subsidieregeling is met 5 jaar verlengd tot 1 juli 2028.

Het maandbedrag is geïndexeerd. Het maandbedrag is sinds 1 september 2023 verhoogd van €1.875 naar €1.964.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van €1.875 per maand. Sinds 1 september 2023 is dit bedrag verhoogd naar €1.964  voor maximaal de duur van de opleiding:

  • Opleiding tot Advanced nurse practitioner: maximaal 24 maanden
  • Opleiding tot Physician assistant: maximaal 30 maanden.

Subsidie aanvragen

U vraagt subsidie aan vóór 1 november van het betreffende studiejaar door een een brief te sturen waarin het aantal studenten per opleiding is vermeld. Stuur uw brief via e-mail naar anppa@minvws.nl of per post naar:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Verantwoording

Uiterlijk 1 juli na afloop van de verleende subsidieperiode moet u de subsidie verantwoorden.

De aanvraag voor de subsidievaststelling bestaat uit een opgave van het totaal aantal maanden opleiding per student. Ook meld u hierin het totaal aantal afgegeven diploma’s. De opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant.

In het accountantsprotocol staat de verplichte modelverklaring en een beschrijving voor de onderzoeksaanpak.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. De duur van de subsidieregeling is verlengd tot 1 juli 2028.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.