Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

Deze regeling financieert opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

Deze opleidingen worden gefinancierd:

 • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
 • Klinisch psycholoog in ggz
 • Psychiater in ggz
 • Psychotherapeut in ggz
 • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
 • Verpleegkundig specialist ggz

Hoogte subsidiebudget en tarieven

Het subsidiebudget en de tarieven voor de medische vervolgopleidingen in de jeugd ggz verschillen per jaar. De Staatscourant maakt jaarlijks de nieuwe bedragen bekend. Hierover informeren we u dan ook op deze pagina.

De laatste tariefswijziging was op 7 juli 2021. We pasten de bedragen aan op basis van onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de kostprijs. Daarnaast hielden we rekening met de ontwikkeling van arbeidskosten en materiële kosten van opleidingen in 2021.

Meer weten? Bekijk de tarieven in de Staatscourant. 

Aanvragen

U kunt deze subsidie ieder jaar vóór 1 oktober aanvragen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn ingediend.

Goed om te weten

 • In het aanvraagformulier wordt het relatie-/objectnummer gevraagd. Vraagt uw opleidingsinrichting voor de eerste keer subsidie aan? Dan heeft u nog geen relatie-/objectnummer en kunt u dit veld leeg laten.
 • Een instromer is een opleideling die in het subsidiejaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend met een zorgopleiding zal starten. U kunt voor de instroom maximaal het aantal personen en fte aanvragen die vermeld staan in het verdeelplan.
 • Een doorstromer is een opleideling die al met een zorgopleiding is gestart en waarvan de opleiding doorloopt in het betreffende subsidiejaar.

Aanvraagformulier

Stuur het ingevulde formulier naar vwssubsidies@minvws.nl. U ontvangt binnen 13 weken een beschikking.

Verantwoording

Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar wordt ambtshalve een beschikking tot vaststelling afgegeven. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Meldingsplicht

Zijn er wijzigingen in de opleidingsschema’s? Dan moet u deze melden. Het gaat om wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de subsidie, zoals:

 • Gewijzigde dienstverbanden (bv een startdatum voor een instromer later dan 1 januari)
 • Tijdelijke onderbrekingen van de opleiding (bv zwangerschapsverlof en bevallingsverlof)
 • Wisseling van opleidingsinrichting
 • Voortijdig stoppen met de opleiding

Als u een wijziging van 15% of meer ten opzichte van de verleende subsidie niet meldt, dan kan de subsidie worden gekort.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.