Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

Deze regeling financieert opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

Deze opleidingen worden gefinancierd:

  • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
  • Klinisch psycholoog in ggz
  • Psychiater in ggz
  • Psychotherapeut in ggz
  • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
  • Verpleegkundig specialist ggz

Gewijzigde regeling

Update 7 juli 2020: Nieuwe tarieven

Vandaag zijn de nieuwe tarieven voor de medische vervolgopleidingen in de jeugd ggz bekendgemaakt.

De tarieven zijn bijgewerkt in verband met een aanpassing van de vergoedingen voor (medische) vervolgopleidingen in de ggz per 2020. Dit is gedaan op basis van onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de kostprijs. Daarnaast is ook rekening gehouden met de ontwikkeling van arbeidskosten en materiële kosten van opleidingen in 2020.

Bekijk voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidiebedragen voor een voltijdse opleidingsplaats zijn per opleiding opgenomen in de bijlage van de subsidieregeling.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet ieder jaar vóór 1 oktober worden ingediend. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn ingediend.

In het aanvraagformulier wordt het relatie-/objectnummer gevraagd. Vraagt uw opleidingsinrichting voor de eerste keer subsidie aan? Dan heeft u nog geen relatie-/objectnummer en kunt u dit veld leeg laten.

Een instromer is een opleideling die in het subsidiejaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend met een zorgopleiding zal starten. U kunt voor de instroom maximaal het aantal personen en fte aanvragen die vermeld staan in het verdeelplan. Een doorstromer is een opleideling die al met een zorgopleiding is gestart en waarvan de opleiding doorloopt in het betreffende subsidiejaar.

Aanvraagformulier

Stuur het ingevulde formulier naar vwssubsidies@minvws.nl. U ontvangt binnen 13 weken een beschikking.

Verantwoording

Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar wordt ambtshalve een beschikking tot vaststelling afgegeven. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Meldplicht

Wijzigingen in de opleidingsschema’s moeten worden gemeld bij DUS-I. Dit zijn wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de subsidie zoals:

  • Gewijzigde dienstverbanden (bv een startdatum voor een instromer later dan 1 januari)
  • Tijdelijke onderbrekingen van de opleiding (bv zwangerschapsverlof en bevallingsverlof)
  • Wisseling van opleidingsinrichting
  • Voortijdig stoppen met de opleiding

Als u een wijziging van 15% of meer ten opzichte van de verleende subsidie niet meldt, dan kan de subsidie worden gekort.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure of subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.