Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

Deze regeling financieert opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

Deze opleidingen worden gefinancierd:

 • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
 • Klinisch psycholoog in ggz
 • Psychiater in ggz
 • Psychotherapeut in ggz
 • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
 • Verpleegkundig specialist ggz

Gewijzigde regeling

Update 22 mei 2020: Extra opleidingsplaatsen voor de opleiding gz-psycholoog

Op 30 april 2020 is de directie MEVA akkoord gegaan met het voorstel van TOP Opleidingsplaatsen om 100 extra opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog toe te wijzen. Dit heeft geleid tot een verdeelplan. Van de honderd extra opleidingsplaatsen voor de gz-psycholoog komen er drie beschikbaar voor de sector 'jeugd ggz'.

In de onderstaande tabel ziet u welke instellingen dat zijn. Deze instellingen krijgen van DUS-I een uitnodiging om de extra plaats aan te vragen.

Instelling Plaats Specialisatie Instroom in personen en fte
Aanvullend verdeelplan 2020 zorgopleidingen (jeugd ggz)
Basic Trust Dordrecht Gezondheidszorgpsycholoog 1
Braams & Partners Deventer Gezondheidszorgpsycholoog 1
DZNN (Dyslexie Noord-Nederland DZNN) Joure Gezondheidszorgpsycholoog 1

Let op! Voor andere instellingen is het niet mogelijk extra plaatsen aan te vragen.

Wijzigingen per 1 september 2018

De subsidieregeling is per 1 september 2018 gewijzigd.

 • Bijlage 1, waarin een beperkte lijst met instellingen was opgenomen, is komen te vervallen.
 • Bijlage 2 is gewijzigd in bijlage 1.
 • Bijlage 3 is vervallen.

De opleidingen Klinisch Neuropsycholoog in ggz en Verpleegkundig specialist ggz zijn toegevoegd aan de nieuwe bijlage 1.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidiebedragen voor een voltijdse opleidingsplaats zijn per opleiding opgenomen in de bijlage van de subsidieregeling.

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag moet ieder jaar vóór 1 oktober worden ingediend. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet ingediend zijn.

Verantwoording

Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar wordt ambtshalve een beschikking tot vaststelling afgegeven. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Meldplicht

Wijzigingen in de opleidingsschema’s moeten worden gemeld bij DUS-I. Dit zijn wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de subsidie zoals:

 • Gewijzigde dienstverbanden
 • Tijdelijke onderbrekingen van de opleiding (bv zwangerschapsverlof en bevallingsverlof)
 • Wisseling van opleidingsinrichting
 • Voortijdig stoppen met de opleiding

Als u een wijziging van 15% of meer ten opzichte van de verleende subsidie niet meldt, dan kan de subsidie worden gekort.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure of subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.