Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

Deze regeling financiert opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar.

De volgende opleidingen worden gefinancierd:

 • Gezondheidszorgpsycholoog in ggz
 • Klinisch psycholoog in ggz
 • Psychiater in ggz
 • Psychotherapeut in ggz
 • Klinisch Neuropsycholoog in ggz
 • Verpleegkundig specialist ggz

Budget en tarieven

Het budget en de tarieven voor de medische vervolgopleidingen in de jeugd ggz verschillen per jaar. De Staatscourant maakt jaarlijks de nieuwe bedragen bekend. Hierover informeren we u op deze pagina.

De laatste tariefswijziging was op 26 juli 2022. We pasten de bedragen aan op basis van onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de kostprijs. Daarnaast hielden we rekening met de ontwikkeling van arbeidskosten en materiële kosten van opleidingen in 2022.

Meer weten? Bekijk de tarieven

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie ieder jaar vóór 1 oktober aanvragen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die op tijd zijn ingediend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt jaarlijks het verdeelplan bekend.

Goed om te weten

 • In het aanvraagformulier wordt het relatienummer gevraagd. Vraagt uw opleidingsinrichting voor de eerste keer subsidie aan? Dan heeft u nog geen relatienummer en kunt u dit veld leeg laten.
 • Een instromer is een opleideling die in het subsidiejaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend met een zorgopleiding zal starten. U kunt voor de instroom maximaal het aantal personen en fte aanvragen die vermeld staan in het verdeelplan.
 • Een doorstromer is een opleideling die al met een zorgopleiding is gestart en waarvan de opleiding doorloopt in het betreffende subsidiejaar.

Stuur het ingevulde formulier naar jeugd-ggz@minvws.nl. U ontvangt binnen 13 weken een beschikking.

Subsidie verantwoorden

Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar wordt ambtshalve een beschikking tot vaststelling afgegeven. U hoeft dus geen aanvraag tot vaststelling in te dienen.

Meldingsplicht

Zijn er wijzigingen in de opleidingsschema’s? Dan moet u deze aan ons melden. Het gaat om wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de subsidie, zoals:

 • Gewijzigde dienstverbanden (bv een startdatum voor een instromer later dan 1 januari)
 • Tijdelijke onderbrekingen van de opleiding (bv zwangerschapsverlof en bevallingsverlof)
 • Wisseling van opleidingsinrichting
 • Voortijdig stoppen met de opleiding

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.