Opleidingsactiviteiten arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde

Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het buitenland hoge kosten met zich mee. De subsidie Opleidingsactiviteiten AIGT 2021-2026 compenseert deze kosten. 

De subsidie is een eenmalige vaste bijdrage voor de kosten die de artsen maken tijdens het opleidingsonderdeel Buitenland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reis- en verblijfkosten, visa, werkvergunning, inentingen, verzekeringen en communicatiemiddelen.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen voor het opleidingsonderdeel Buitenland van de opleiding Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde.

Belangrijke voorwaarden

 • Alleen onderdeel Buitenland van AIGT komt in aanmerking
  Alleen het opleidingsonderdeel Buitenland van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde komt in aanmerking voor deze subsidie. Andere (medische vervolg)opleidingen met soortgelijke opleidingsactiviteiten komen niet in aanmerking.
 • Bewijs van opleidingsregister en van opleidingsinstituut nodig
  Bij de aanvraag levert u de volgende documenten in:
  • bewijs van inschrijving in het opleidingsregister
  • bewijs dat u de opleiding volgt of heeft gevolgd

Bij uw aanvraag moet u ook een kopie van een bankafschrift meesturen. De kopie mag niet ouders zijn dan drie maanden. Zie het voorbeeld.

Meer weten? Alle voorwaarden van deze subsidie staan in de regeling.

Hoogte subsidie

U ontvangt eenmalig een vast bedrag van €17.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt subsidie aan uiterlijk 1 november van het kalenderjaar waarin u start of bent gestart met het onderdeel ‘Buitenland’ van de opleiding Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag krijgt u van ons een zogenaamde beschikking. Dit is een goedkeuring of afwijzing van de aanvraag, waarna u het subsidiebedrag wel of niet op uw rekening ontvangt. 
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, betalen we de subsidie in één keer uit en maken het bedrag over naar uw bankrekening.
 • Binnen 22 weken nadat u het opleidingsonderdeel Buitenland heeft afgerond, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. U krijgt daarover van DUS-I een brief.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Besluit u het opleidingsonderdeel Buitenland na de subsidieaanvraag toch niet te volgen? Dan moet u dit direct aan ons melden. Het eventueel ontvangen subsidiebedrag moet u dan terugbetalen.

Ook wanneer u het opleidingsonderdeel Buitenland onderbreekt, moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het recht op subsidie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.