Opleidingsmodule Basis Acute Zorg

De subsidieregeling Opleidingsmodule Basis Acute Zorg (BAZ) richt zich op het breed en flexibel opleiden van mensen die al in de zorg werkzaam zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om deze mensen flexibel in te zetten, zodat zorgprofessionals voorbereid zijn op volgende crises en de hiermee gepaard gaande veranderende zorgvraag.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor zorgorganisaties met een erkenning van de Stichting College Zorgopleidingen (CZO). Zij kunnen subsidie aanvragen voor deelnemers die een certificaat voor de opleidingsmodule BAZ hebben behaald.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen om de opleidingsmodule BAZ te betalen voor BIG-verpleegkundigen die bij uw zorgorganisatie werken.

Belangrijke voorwaarden

 1. Alleen zorgorganisaties met een erkenning van het CZO voor het aanbieden van de opleidingsmodule BAZ komen in aanmerking voor subsidie.
 2. Subsidie is alleen beschikbaar voor zorgorganisaties om de opleidingsmodule BAZ te betalen voor binnen de organisatie werkende BIG-verpleegkundigen die:
  1. de opleidingsmodule BAZ volgen als onderdeel van één van de volgende CZO-uitstroomprofielen die hiervoor een CZO-certificaat hebben ontvangen:
   1. mediumcare verpleegkundige, of
   2. cardiaccare verpleegkundige, of
   3. recovery verpleegkundige
  2. óf die een losstaande opleidingsmodule BAZ volgen die geen onderdeel is van de 3 bovengenoemde uitstroomprofielen en hiervoor een CZO-certificaat hebben ontvangen.
 3. De deelnemer moet de BAZ-opleiding op of na 1 juli 2022 zijn gestart en de opleiding moet uiterlijk op 30 september 2023 met een CZO-certificaat zijn afgerond.

Hoogte subsidie en budget

Voor iedere opleidingsmodule BAZ die binnen uw organisatie is afgerond kunt u €18.675 subsidie aanvragen.

Voor deze regeling is in 2023 een budget van €20 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kunt van 15 juni tot en met 15 juli 2023 subsidie aanvragen. U doet dit via een online aanvraagformulier. De link naar dit formulier staat vanaf donderdag 15 juni om 9.00 uur op deze pagina.

We beoordelen complete aanvragen op volgorde van ontvangst: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u één keer het verzoek om uw gegevens aan te vullen. De dag waarop de aanvraag compleet is geldt dan als datum van ontvangst.

Voor de BAZ subsidie geldt een subsidieplafond. Dat betekent dat net zo lang subsidie wordt verleend totdat het gehele beschikbare bedrag is verdeeld. Als na 15 juli het subsidieplafond niet is bereikt, dan volgt er in september 2023 een tweede aanvraagronde. 

Welke documenten stuurt u mee bij uw aanvraag?

Bij uw aanvraag stuurt u een lijst mee van alle behaalde CZO-certificaten voor de opleidingsmodule BAZ van de medewerkers binnen uw organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt. Deze medewerkers moeten de module zijn gestart op of na 1 juli 2022 en moeten deze uiterlijk 30 september 2023 hebben afgerond.

Ondertekent u uw aanvraag via een machtiging? Gebruik dan het machtigingsformulier.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 13 weken een besluit waarin staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

Meer informatie

Het is nog niet bekend wanneer de regeling wordt gepubliceerd. Zodra dit is gebeurd plaatsen wij op deze pagina een link naar de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.