Opleidingsmodule Basis Acute Zorg

De subsidieregeling Opleidingsmodule Basis Acute Zorg (BAZ) richt zich op het breed en flexibel opleiden van mensen die al in de zorg werkzaam zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om deze mensen flexibel in te zetten, zodat zorgprofessionals voorbereid zijn op volgende crises en de hiermee gepaard gaande veranderende zorgvraag.

Voor wie

Subsidie is beschikbaar voor zorgorganisaties die de opleidingsmodule BAZ aanbieden én erkend zijn door de Stichting College Zorgopleidingen (CZO).

Regeling verlengd

De BAZ is verlengd. Specifieke zorgorganisaties kunnen in 2024 subsidie aanvragen voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen die tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024 de BAZ-opleidingsmodule hebben afgerond en een certificaat hebben behaald.

De regeling is op de volgende punten aangepast:

 • Subsidie is beschikbaar voor BAZ-opleidingsmodules die zijn afgerond in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024.
 • Het subsidiebedrag per afgeronde opleidingsmodule is verhoogd naar €21.000.
 • Voor de nieuwe aanvraagronde is een budget van €10 miljoen beschikbaar.
 • Bij uw subsidieaanvraag levert u andere gegevens aan dan in de vorige ronde. Per behaald certificaat vult u in het aanvraagformulier een certificeringsdatum, een uitstroomprofiel en het registratienummer in.
 • Er is 1 aanvraagronde.

Bekostiging ziekenhuisopleidingen vanaf 1 januari 2025

Het ministerie van VWS streeft ernaar om vanaf 1 januari 2025 de losse modules van de ziekenhuisopleidingen te bekostigen via de beschikbaarheidbijdrage. Dit zal ook gelden voor de opleidingsmodule BAZ. De subsidieregeling vervalt dan.

Belangrijke voorwaarden

 • Alleen zorgorganisaties met een CZO-erkenning voor het verzorgen van de opleidingsmodule BAZ kunnen deze subsidie aanvragen.
 • Tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024 hebben de verpleegkundigen binnen uw zorgorganisatie een opleidingsmodule BAZ gevolgd en een BAZ-certificaat behaald dat is uitgegeven door het CZO.
 • Subsidie is alleen beschikbaar voor 2 categorieën uitstroomprofielen:
  • Verpleegkundigen die de opleidingsmodule BAZ volgen als onderdeel van de volgende uitstroomprofielen: Mediumcareverpleegkundige, Cardiaccareverpleegkundige of Recoveryverpleegkundige.  
  • Verpleegkundigen die een losse opleidingsmodule BAZ volgen die geen onderdeel is van de bovengenoemde 3 uitstroomprofielen.
 • Heeft de verpleegkundige een opleiding gevolgd binnen de uitstroomprofielen Spoedeisende hulp (SEH)-verpleegkundige, Intensive Care (IC)-verpleegkundige of Ambulanceverpleegkundige? Dan kunt u geen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 15 september om 9.00 uur tot en met 15 oktober 2024. U vraagt subsidie aan via een online aanvraagformulier. Tijdens de aanvraagperiode staat op deze pagina een link naar het formulier.

Voor elke afgeronde opleidingsmodule BAZ binnen uw organisatie kunt u €21.000 subsidie aanvragen.

Let op! U kunt alleen subsidie aanvragen voor certificaten die binnen de aangegeven periode zijn behaald. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het daarom belangrijk dat verpleegkundigen binnen uw organisatie op tijd beginnen met de opleiding en dat certificaten op tijd worden aangevraagd.

In het aanvraagformulier vult u de volgende gegevens in:

 • Registratienummer: Vul voor elk behaalde certificaat het bijbehorende CZO-registratienummer in. Dit nummer is een unieke identificatie van het certificaat en laat zien of het certificaat geldig is. We gebruiken dit nummer om uw aanvraag te controleren.
 • Certificaatdatum: Vul de datum in waarop het certificaat voor de opleidingsmodule BAZ is behaald. Zo kunnen we controleren of het certificaat binnen de aangegeven periode is behaald en in aanmerking komt voor subsidie.
 • Uitstroomprofiel: Vul het bijbehorende uitstroomprofiel van het behaalde certificaat in. Daarmee controleren we of het certificaat voldoet aan de voorwaarden van deze subsidieregeling.

Na ontvangst van deze gegevens controleren we ze aan de hand van de lijst die door CZO is verstrekt. We controleren het aantal certificaten en kijken of de opleidingsmodule BAZ onderdeel is van bepaalde opleidingstrajecten, zoals Spoedeisende hulp-verpleegkundige, Intensive Care-verpleegkundige of ambulanceverpleegkundige. Als dit het geval is, komt de opleidingsmodule BAZ niet in aanmerking voor subsidie. Om dubbele financiering te voorkomen controleren we ook of u eerder een BAZ-subsidie heeft ontvangen.

Wat als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is?

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het budget evenredig over alle aanvragen. Dit betekent dat het subsidiebedrag per certificaat lager zal zijn. Als er geen budget meer over is, informeren we u hierover op deze pagina.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 13 weken een besluit waarin staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Als we een vraag hebben over uw aanvraag, dan nemen we contact met u op.

Is uw aanvraag toegekend? Dan ontvangt u het subsidiebedrag na ontvangst van het besluit.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.