Opvang kinderen van ouders met een trekkend / varend bestaan

Deze subsidieregeling is voor het huisvesten, verzorgen en opvoeden van (pleeg-) kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten.

Subsidie aanvragen

Bent u bij ons bekend? Dan kunt u tot 1 november een aanvraag indienen. Gebruik voor de subsidieaanvraag 2022 het aanvraagformulier en accountantsprotocol.

Doet u voor de eerste keer een aanvraag voor deze subsidie? Dan geldt er een afwijkende werkwijze. Neem hiervoor contact met ons op.

Subsidie vaststellen

Gebruik voor de aanvraag subsidievaststelling het formulier aanvraag vaststelling subsidies en het accountantsprotocol.

Meer informatie

Op 13 juli 2021 is de regeling verlengd tot 1 januari 2027.

De volledige subsidieregeling vindt u op wetten.overheid.nl. Voor vragen over de subsidie kunt u contact met ons opnemen.