Opvang kinderen van ouders met een trekkend / varend bestaan

Deze subsidieregeling is voor het huisvesten, verzorgen en opvoeden van (pleeg-) kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten.

Subsidie aanvragen

Gebruik voor de subsidieaanvraag 2021 het aanvraagformulier en accountantsprotocol.

Doet u voor de eerste keer een aanvraag? Dan geldt er een afwijkende werkwijze. Neem hiervoor contact met ons op.

Subsidie vaststellen

Gebruik voor de aanvraag subsidievaststelling het formulier aanvraag vaststelling subsidies en het accountantsprotocol.

Meer informatie

Op 4 juli 2018 is de regeling verlengd tot 1 januari 2022.

De volledige subsidieregeling is terug te vinden op wetten.overheid.nl. Voor vragen over de subsidie kunt u contact met ons opnemen.