Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Vrijgevestigde medisch specialisten die in het tweede of derde kwartaal van 2020 of 2021 (de overstapperiode) in loondienst zijn gaan werken, konden een eenmalige subsidie ontvangen. De subsidie dekt gedeeltelijk de kosten van de overstap van vrij beroep naar loondienst.

De subsidie is voor medisch specialisten die in het gehele jaar voorafgaand aan de overstapperiode werkten als vrijgevestigd specialist. Wanneer zij in de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 de overstap naar loondienst maakten, konden zij een eenmalige subsidie ontvangen. De voorwaarden staan in de subsidieregeling.

Overzicht wijzigingen ten opzichte van vorige subsidieregeling

  • De regeling 2020-2021 geldt voor 2 jaar. De termijnen voor de overstapperiode, het beslissen op een aanvraag en de latere aanvraag tot subsidievaststelling zijn met drie maanden naar achteren verplaatst.
  • Het subsidieplafond is in totaal €8 miljoen. In de vorige subsidieregelingen was er een subsidieplafond van €10 miljoen.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt €100.000. Het bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de beëindiging van de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. Bij verlening krijgt de specialist een voorschot van €80.000.

De specialist moet wel voldoen aan de verplichtingen in de regeling, anders kan de subsidie worden verlaagd. Het kan zelfs betekenen dat er helemaal geen subsidie meer wordt gegeven.

Meldplicht

Bij de subsidie geldt een meldplicht als:

  • de specialist gaat weer werken als vrijgevestigd medisch specialist;
  • de specialist een vergoeding heeft ontvangen. Een geldsom van de instelling waarmee de specialist een arbeidscontract heeft gesloten, valt hier buiten.

De meldplicht geldt bij een subsidie aanvraagd in:

  • 2019 tot 1 juni 2023
  • 2020 tot 1 juni 2024
  • 2021 tot 1 juni 2025

De melding kunt u doen via het contactformulier of per post.

Subsidie aanvragen

De subsidieperiode is inmiddels afgelopen. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

De medisch specialist had tot en met 30 september 2021 om de overstap naar loondienst te maken.

Aanvraag subsidievaststelling

In het vierde jaar na de subsidieaanvraag moet tussen 31 mei en 1 juli een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Dus als u in 2017 in loondienst bent gaan werken, was de aanvraag tot subsidievaststelling in 2021. In april 2021 is hierover naar uw zorgaanbieder een herinnering gestuurd met verdere instructies.

Als u niet meer in Nederland in loondienst werkzaam bent als medisch specialist, neem dan contact met ons op.

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling nemen wij binnen 22 weken een besluit. Het resterende subsidiebedrag wordt daarna in één keer aan de zorgaanbieder of subsidieontvanger uitbetaald. Als het voorschot ten onrechte is betaald, dan moet dit terugbetaald worden.

Nacontrole

Op het moment dat u de aanvraag tot vaststelling indient, zijn nog niet alle belastingaangiften en aanslagen ingediend. Bij deze aanvraag zendt u de stukken die u al wel in uw bezit heeft.

Op een later tijdstip kunnen wij de nog niet ingediende belastingaangiften en vastgestelde aanslagen opvragen. Het gaat hierbij om een extra controle op uw subsidievaststelling. Wanneer u in deze controle valt, ontvangt u of de zorgaanbieder hiervan bericht.

Vragen over de nacontrole kunt u stellen via het contactformulier.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling 2020-2021. Zie ook de vorige subsidieregeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.