Vrijgevestigde medisch specialisten die in de eerste 6 maanden van 2017, 2018 of 2019 (de overstapperiode) in loondienst gaan werken kunnen een eenmalige subsidie ontvangen. De subsidie dekt gedeeltelijk de kosten van de overstap van vrij beroep naar loondienst. Het ziekenhuis vraagt de subsidie aan namens de medisch specialist.

De subsidie is voor medisch specialisten die in het gehele jaar voorafgaand aan de overstapperiode werkten als vrijgevestigd specialist. Wanneer zij in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017, 2018 of 2019 de overstap naar loondienst maken, kunnen zij een eenmalige subsidie ontvangen. De voorwaarden staan in de subsidieregeling.

Overzicht wijzigingen ten opzichte van vorige subsidieregeling

 • De regeling 2017-2019 geldt langer dan 1 jaar. Daardoor kunnen medisch specialisten ook in 2017, 2018 of 2019 een gesubsidieerde overstap maken naar loondienst. Binnen elk van deze jaren gelden dezelfde termijnen voor de overstapperiode, het beslissen op een aanvraag tot subsidieverlening en de latere aanvraag tot subsidievaststelling.
 • De regeling 2017-2019 heeft een subsidieplafond van in totaal € 10 miljoen. In de vorige subsidieregelingen was er geen subsidieplafond.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 100.000. Het bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de beëindiging van de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. Bij verlening krijgt de specialist een voorschot van € 80.000.

De specialist moet wel voldoen aan de verplichtingen in de regeling, anders kan de subsidie worden verlaagd. Het kan zelfs betekenen dat er helemaal geen subsidie meer wordt gegeven.

Meldplicht

Bij de subsidie geldt een meldplicht als:

 • de specialist gaat weer werken als vrijgevestigd medisch specialist;
 • de specialist heeft een vergoeding heeft ontvangen. Een geldsom van de instelling waarmee de specialist een arbeidscontract heeft gesloten, valt hier buiten.

De meldplicht geldt bij een subsidie aanvraagd in:

 • 2015 tot 1 juni 2019;
 • 2016 tot 1 juni 2020;
 • 2017 tot 1 juni 2021;
 • 2018 tot 1 juni 2022;
 • 2019 tot 1 juni 2023.

De melding kunt u doen per mail: soit@minvws.nl of per post.

Subsidie aanvragen

Het ziekenhuis waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten vraagt de subsidie aan namens de specialist. Dit kan van 1 januari tot 1 maart 2017, 2018 of 2019 (het overstapjaar). Dat betekent dat de aanvraag uiterlijk op 1 maart van het overstapjaar binnen moet zijn. Het ziekenhuis kan de subsidie alleen aanvragen in het jaar van de overstap. Het is niet mogelijk om dat in het voorafgaande jaar te doen.

Gebruik het aanvraagformulier. Incomplete aanvragen kunt u tot en met 30 juni van het overstapjaar aanvullen.

Specialist heeft meer dan 1 arbeidsovereenkomst

Bij meerdere arbeidsovereenkomsten vraagt 1 van de zorgaanbieders/ziekenhuizen de subsidie aan.

Aanvraag tot subsidievaststelling

De aanvraag tot vaststelling moet voor een bepaalde datum worden ingediend. Voor een subsidie aangevraagd in:

 • 2015 voor 1 juli 2019;
 • 2016 voor 1 juli 2020;
 • 2017 voor 1 juli 2021;
 • 2018 voor 1 juli 2022;
 • 2019 voor 1 juli 2023.

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling nemen wij binnen 22 weken een besluit. Het resterende subsidiebedrag wordt daarna in één keer aan de zorgaanbieder uitbetaald. Als de subsidieontvanger niet langer als medisch specialist werkzaam is, wordt het resterende bedrag aan de subsidieontvanger uitbetaald. Als het voorschot ten onrechte is betaald, dan moet dit terugbetaald worden.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over de regeling, de aanvraag of vaststelling van de subsidie? Neem dan contact met ons op.