Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Vrijgevestigde medisch specialisten die in het tweede of derde kwartaal van 2020 of 2021 (de overstapperiode) in loondienst zijn gaan werken, konden een eenmalige subsidie ontvangen. De subsidie dekt gedeeltelijk de kosten van de overstap van vrij beroep naar loondienst.

De subsidie is voor medisch specialisten die in het gehele jaar voorafgaand aan de overstapperiode werkten als vrijgevestigd specialist. Wanneer zij in de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 de overstap naar loondienst maakten, konden zij een eenmalige subsidie ontvangen. De voorwaarden staan in de subsidieregeling.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Overzicht wijzigingen ten opzichte van vorige subsidieregeling

  • De regeling 2020-2021 geldt voor 2 jaar. De termijnen voor de overstapperiode, het beslissen op een aanvraag en de latere aanvraag tot subsidievaststelling zijn met drie maanden naar achteren verplaatst.
  • Het subsidieplafond is in totaal €8 miljoen. In de vorige subsidieregelingen was er een subsidieplafond van €10 miljoen.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt €100.000. Het bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de beëindiging van de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. Bij verlening krijgt de specialist een voorschot van €80.000.

De specialist moet wel voldoen aan de verplichtingen in de regeling, anders kan de subsidie worden verlaagd. Het kan zelfs betekenen dat er helemaal geen subsidie meer wordt gegeven.

Meldplicht

Bij de subsidie geldt een meldplicht als:

  • de specialist gaat weer werken als vrijgevestigd medisch specialist;
  • de specialist een vergoeding heeft ontvangen. Een geldsom van de instelling waarmee de specialist een arbeidscontract heeft gesloten, valt hier buiten.

De meldplicht geldt bij een subsidie aanvraagd in:

  • 2019 tot 1 juni 2023
  • 2020 tot 1 juni 2024
  • 2021 tot 1 juni 2025

De melding doet u via het contactformulier of per post.

Aanvraag subsidievaststelling

In de oude regeling moest u in het vierde jaar na de subsidieaanvraag tussen 31 mei en 1 juli een aanvraag tot vaststelling doen. Met deze aanvraag verantwoordt u de subsidie.

Op 1 april 2023 is de regeling gewijzigd. De periode waarvoor u moet verantwoorden is met 2 jaar en 7 maanden opgeschoven.

Dit betekent:

  • Wanneer u in 2019 bent overgestapt, doet u de aanvraag tussen 5 januari 2026 en 31 januari 2026.
  • Wanneer u in 2020 bent overgestapt, doet u de aanvraag tussen 5 januari 2027 en 31 januari 2027.
  • Wanneer u in 2021 bent overgestapt, doet u de aanvraag tussen 5 januari 2028 en 31 januari 2028.

U ontvangt ongeveer een maand voordat u de aanvraag moet doen een herinnering.

Als u niet meer in Nederland in loondienst werkzaam bent als medisch specialist, neem dan contact met ons op.

Na ontvangst van uw verantwoording nemen wij binnen 22 weken een besluit. Het resterende subsidiebedrag wordt daarna in één keer aan de zorgaanbieder of subsidieontvanger uitbetaald. Als het voorschot ten onrechte is betaald, dan moet u dit terugbetalen.

Nacontrole

Als gevolg van de oude regeling waren niet altijd alle belastingstukken beschikbaar na 4 jaar. Dan werden deze achteraf gecontroleerd. Met de wijzigingsregeling is dit probleem nu vervallen. Als u in 2019 of later een aanvraag heeft gedaan, wordt uw subsidie bij de vaststelling definitief toegekend.  

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Zie ook de vorige regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.