Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Vrijgevestigde medisch specialisten die in de eerste 6 maanden van 2017, 2018 of 2019 (de overstapperiode) in loondienst zijn gaan werken, kunnen een eenmalige subsidie ontvangen. De subsidie dekt gedeeltelijk de kosten van de overstap van vrij beroep naar loondienst. Het ziekenhuis vraagt de subsidie aan namens de medisch specialist.

De subsidie is voor medisch specialisten die in het gehele jaar voorafgaand aan de overstapperiode werkten als vrijgevestigd specialist. Wanneer zij in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017, 2018 of 2019 de overstap naar loondienst maakten, konden zij een eenmalige subsidie ontvangen. De voorwaarden staan in de subsidieregeling.

Overzicht wijzigingen ten opzichte van vorige subsidieregeling

  • De regeling 2017-2019 geldt langer dan 1 jaar. Daardoor konden medisch specialisten ook in 2017, 2018 of 2019 een gesubsidieerde overstap maken naar loondienst. Binnen elk van deze jaren golden dezelfde termijnen voor de overstapperiode, het beslissen op een aanvraag tot subsidieverlening en de latere aanvraag tot subsidievaststelling.
  • De regeling 2017-2019 heeft een subsidieplafond van in totaal € 10 miljoen. In de vorige subsidieregelingen was er geen subsidieplafond.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 100.000. Het bedrag is een tegemoetkoming in de kosten van de beëindiging van de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist. Bij verlening krijgt de specialist een voorschot van € 80.000.

De specialist moet wel voldoen aan de verplichtingen in de regeling, anders kan de subsidie worden verlaagd. Het kan zelfs betekenen dat er helemaal geen subsidie meer wordt gegeven.

Meldplicht

Bij de subsidie geldt een meldplicht als:

  • de specialist gaat weer werken als vrijgevestigd medisch specialist;
  • de specialist een vergoeding heeft ontvangen. Een geldsom van de instelling waarmee de specialist een arbeidscontract heeft gesloten, valt hier buiten.

De meldplicht geldt bij een subsidie aanvraagd in:

  • 2015 tot 1 juni 2019
  • 2016 tot 1 juni 2020
  • 2017 tot 1 juni 2021
  • 2018 tot 1 juni 2022
  • 2019 tot 1 juni 2023

De melding kunt u doen per mail: soit@minvws.nl of per post.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperdiode was van 1 januari tot 1 maart 2019. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Een incomplete aanvraag kon u tot en met 30 juni 2019 aanvullen.

Aanvraag tot subsidievaststelling

In het vierde jaar na de subsidieaanvraag moet tussen 31 mei en 1 juli een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. Bijvoorbeeld: Als u in 2015 in loondienst bent gaan werken, is de aanvraag tot subsidievaststelling in 2019. In april is hierover naar uw zorgaanbieder een herinnering gestuurd met verdere instructies.

Als u tot en met 31 mei 2019 in Nederland in loondienst werkzaam was als medisch specialist, dient uw zorgaanbieder namens u de aanvraag tot vaststelling in.

Als u niet meer in Nederland in loondienst werkzaam bent als medisch specialist, neem dan contact op met soit@minvws.nl.

Na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling nemen wij binnen 22 weken een besluit. Het resterende subsidiebedrag wordt daarna in één keer aan de zorgaanbieder of subsidieontvanger uitbetaald. Als het voorschot ten onrechte is betaald, dan moet dit terugbetaald worden.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heeft u vragen over de regeling, de aanvraag of vaststelling van de subsidie? Neem dan contact met ons op.