Regionale aanpak lerarentekort

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot een oplossing. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Aanvragen was mogelijk tot en met 31 augustus 2019. Schoolbesturen konden samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen waarin staat beschreven wat zij in hun regio in 2019 gaan doen om het lerarentekort aan te pakken.

De subsidieaanvragen worden op dit moment beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Niet volledige aanvragen konden binnen 10 dagen worden aangevuld. De datum van ontvangst van de volledige aanvraag geldt dan als datum van binnenkomst.

Er kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.