Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek) primair onderwijs

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair of het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

Informatie over deze regeling voor het voortgezet onderwijs vindt u op deze pagina.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding Dans en Muziek.

Belangrijke voorwaarden

  1. De leerling moet ingeschreven staan op een DAMU-school.
  2. De leerling moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans en Muziek.
  3. De reisafstand tussen het woonadres en de DAMU-school is minimaal 25 kilometer, enkele reis.
  4. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan €65.000.

Hoogte tegemoetkoming en budget

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het gezamenlijke jaarinkomen:

  • Minder dan €35.000: maximaal €0,12 per kilometer.
  • Tussen €35.000 en €50.000: maximaal €0,10 per kilometer.
  • Tussen €50.001 en €65.000: maximaal €0,09 per kilometer.

Voor het primair onderwijs is het budget €40.000. Wordt er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het beschikbare bedrag evenredig onder de aanvragers.

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 15 augustus tot en met 15 oktober 2024.

Let op! U vraagt de tegemoetkoming aan door met DigiD in te loggen bij Mijn DUS-I. Dit is anders dan in eerdere jaren.

In de handleiding staat uitgelegd hoe u de tegemoetkoming aanvraagt. Tijdens de aanvraagperiode staat op deze pagina een link naar het aanvraagformulier in Mijn DUS-I.

U heeft de volgende documenten nodig om de tegemoetkoming aan te vragen:

  • Inkomensverklaringen van beide ouders of wettelijk vertegenwoordigders. Let op! U bent ook een tweeoudergezin als u en uw (ex-)partner gescheiden zijn. De inkomensverklaring (IB60 formulier) kunt u downloaden in Mijn Belastingdienst onder het tabblad Inkomstenbelasting. U kunt de verklaring ook gratis aanvragen bij de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 0543. Belt u vanuit het buitenland? Bel dan: +31 555 385 385.
  • Inschrijfbewijs van de DAMU-school voor het schooljaar 2024/2025.
  • Inschrijfbewijs van de hbo-vooropleiding Dans en Muziek voor het schooljaar 2024/2025.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Verandert er iets aan uw situatie? Bijvoorbeeld als een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Mogelijk voldoet de leerling dan namelijk niet meer aan de voorwaarden van deze regeling. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag waar u recht op heeft.

DUS-I kan met een steekproef onderzoek doen naar de verleende tegemoetkoming.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.