Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek) voortgezet onderwijs

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair of het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

Informatie over deze regeling voor het primair onderwijs vindt u op deze pagina.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

U kon de tegemoetkoming aanvragen tot en met 15 oktober 2023.

Belangrijke voorwaarden

Sommige voorwaarden zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming:

  • De scholier moet ingeschreven staan op een DAMU-school.
  • De scholier moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans of Muziek.
  • De reisafstand tussen het woonadres en de DAMU-school is minimaal 20 kilometer, enkele reis.
  • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan €65.000.

Hoogte tegemoetkoming en budget

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het jaarinkomen:

  • Minder dan €35.000: maximaal €0,13 per kilometer.
  • Tussen €35.000 en €50.000: maximaal €0,11 per kilometer.
  • Tussen €50.001 en €65.000: maximaal €0,10 per kilometer.

Voor het voortgezet onderwijs is het budget €200.000. Wordt er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het beschikbare subsidiebedrag evenredig onder de aanvragers.

Tegemoetkoming aanvragen

U kon de tegemoetkoming aanvragen van 15 augustus tot en met 15 oktober 2023.

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat u na afloop van het subsidiejaar de subsidie niet hoeft te verantwoorden.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet het bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan met een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.