Specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie

Sinds 2021 wordt door de regionale GGD’en gevaccineerd in het kader van de bestrijding van COVID-19. Deze opdracht liep tot en met 30 juni 2023. Hoewel veel activiteiten om COVID-19 te bestrijden kunnen worden afgeschaald, zoals het testen op COVID-19-besmettingen en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, zijn er ook taken die nog na 1 juli 2023 moeten worden uitgevoerd.

Voor de financiering van deze COVID-19-vaccinatie activiteiten wordt aan de 25 landelijke GGD’en een specifieke uitkering verleend. Een GGD is een gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.

Ronde 2024

In 2024 is de basiscapaciteit voor COVID-19-vaccinaties ook nodig. Daarom ontvingen de GGD'en uiterlijk 31 januari 2024 een nieuwe uitkering. U hoeft hiervoor niets te doen.

Bij het in stand houden van de basiscapaciteit hoeft u geen officiële melding meer te doen wanneer u de COVID-19 locaties wilt inzetten voor andere infectieziektenbestrijding. U moet dit wel aan ons mededelen.

Budget

Voor de uitkering in 2024 is een budget van €19.761.000 beschikbaar.

Meldplicht en informatieplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitkering direct aan ons melden. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  • de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt, niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden verricht;
  • niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn.

U bent verplicht om te informeren over de voortgang van de activiteiten als daarom wordt gevraagd.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

De eerste twee uitkeringen die aan u verstrekt zijn moet u uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. De derde uitkering van januari 2024 moet u uiterlijk 15 juli 2025 verantwoorden. Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.