Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

Voor wie?

De specifieke uitkering verlengt de bijdrage die in 2021 is gegeven aan 3 pilotgemeenten (Dongen, Ede en Hoogeveen) voor experimenten waarbij een centraal persoon voor een cliënt zoekt naar informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen.

Daarnaast kunnen ook andere gemeenten de specifieke uitkering aanvragen voor een bijdrage in de (meer)kosten van vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met begeleiding of zonder begeleiding van een centraal persoon.

Hoogte budget

Voor nieuw aanvragende gemeenten is in 2023 in totaal €8,9 miljoen beschikbaar. Daarnaast zijn in 2023 vaste bedragen beschikbaar voor de 3 pilotgemeenten, zodat ze kunnen doorgaan met de experimenten waarvoor in 2021 een bijdrage is gegeven.

Resterend budget tweede aanvraagronde

Voor de tweede aanvraagronde is een budget over van ongeveer €6 miljoen. Wordt er in de tweede aanvraagronde meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het budget door te loten.

Aanvragen

U kon de specifieke uitkering aanvragen in de tweede aanvraagronde van 27 juni 2023 9.00 uur tot en met 11 juli 2023 18.00 uur. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. U krijgt één keer de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.