Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Deze zwembaden zijn van groot belang voor de sportinfrastructuur. Om de openbare zwembaden te behouden, kunnen gemeenten voor een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden.

Voor wie

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 van openbare zwembaden.

Belangrijke voorwaarden

  • Een openbaar zwembad dat een subsidie via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) ontvangt of zal aanvragen, komt niet in aanmerking voor deze specifieke uitkering.   
  • De meerkosten voor het vierde kwartaal van 2023 komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als uiterlijk op 1 april 2024, maar in ieder geval op tijd voor de SiSa-verantwoording over het jaar 2023, een verduurzamingsplan is opgesteld voor het openbare zwembad. Binnenkort vindt u op deze pagina een voorbeeld van zo'n plan.

Let op: Gazprom-contracten die door de overheid zijn of worden gecompenseerd komen niet in aanmerking voor deze uitkering.

Hoogte uitkering en budget

De specifieke uitkering bestaat maximaal uit het voorschot meerkosten 2022 en 2023. De meerkosten zijn het verschil tussen de energiekosten in 2022 en 2023 en een doorberekening van de energiekosten gebaseerd op een in de regeling vastgesteld referentietarief van vóór de prijsstijgingen. Het percentage meerkosten dat vergoed wordt, loopt af per kwartaal. In de voorbeeldberekening leest u hoe de meerkosten worden berekend. Het aanvraagformulier berekent automatisch de hoogte van de uitkering.

Let op: Blijken de daadwerkelijke meerkosten over 2023 gelijk aan of hoger te zijn dan het te ontvangen voorschot meerkosten 2023? Dan blijft het vastgestelde bedrag gelijk aan het voorschot meerkosten 2023.

Voor deze regeling is een budget van €205,5 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen wij het budget evenredig over alle complete aanvragen.

Uitkering aanvragen

U kunt deze specifieke uitkering aanvragen van 22 mei tot en met 23 juni 2023. U kunt de uitkering één keer aanvragen.

Welke documenten stuurt u mee met uw aanvraag?

Voor ieder openbaar zwembad in uw aanvraag, stuurt u de volgende documenten mee:

  • Een document waar het energieverbruik in 2022 uit blijkt.
  • Een document waar de energiekosten 2022 uit blijken.

Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagtermijn ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Verandert er iets aan uw situatie dat de hoogte van uw specifieke uitkering kan beïnvloeden? Dan moet de gemeente dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Verantwoorden en vaststellen

Gemeenten moeten de uitkering uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden.

De verantwoording verloopt volgens artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente en de systematiek van ‘Single information, Single audit’ (SiSa-systematiek). Daarnaast levert u documenten aan waar het energieverbruik 2023 en de energiekosten 2023 uit blijken. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.