Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Deze zwembaden zijn van groot belang voor de sportinfrastructuur. Om de openbare zwembaden te behouden, kunnen gemeenten voor een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden.

U kunt deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Voor wie

Gemeenten konden een aanvraag indienen voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 van openbare zwembaden.

Belangrijke voorwaarden

  • Een openbaar zwembad dat een subsidie via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) ontvangt of zal aanvragen, komt niet in aanmerking voor deze specifieke uitkering.   
  • De meerkosten voor het vierde kwartaal van 2023 komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als uiterlijk op 1 april 2024, maar in ieder geval op tijd voor de SiSa-verantwoording over het jaar 2023, een verduurzamingsplan is opgesteld voor het openbare zwembad. Het verduurzamingsplan is vormvrij. Meer informatie over het verduurzamingsplan vindt u in de toelichting van de regeling bij artikel 2.3.

Hoogte uitkering en budget

De specifieke uitkering bestaat maximaal uit het voorschot meerkosten 2022 en 2023. De meerkosten zijn het verschil tussen de energiekosten in 2022 en 2023 en een doorberekening van de energiekosten gebaseerd op een in de regeling vastgesteld referentietarief van vóór de prijsstijgingen. Het percentage meerkosten dat vergoed wordt, loopt af per kwartaal. In de voorbeeldberekening leest u hoe de meerkosten worden berekend. Het aanvraagformulier berekende automatisch de hoogte van de uitkering.

Let op: Blijken de daadwerkelijke meerkosten over 2023 gelijk aan of hoger te zijn dan het te ontvangen voorschot meerkosten 2023? Dan blijft het vastgestelde bedrag gelijk aan het voorschot meerkosten 2023.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Verandert er iets aan uw situatie dat de hoogte van uw specifieke uitkering kan beïnvloeden? Dan moet de gemeente dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Verantwoorden en vaststellen

Om uw uitkering te kunnen vaststellen moet u deze verantwoorden. Dit doet u met de energiejaarafrekening of energiefacturen voor het jaar 2023 en de SiSa-verantwoording.

Energiejaarafrekening of energiefacturen voor het jaar 2023
U moet de energiejaarafrekening of facturen voor 2023 van de openbare zwembaden met ons delen. Naar verwachting ontvangt u begin april 2024 per e-mail een link van ons. Via deze link kunt u de jaarafrekening of facturen binnen 6 weken naar ons opsturen. Aan de hand van deze energienota’s en de SiSa-verantwoording bepalen wij op welk bedrag u recht had.

De SiSa-verantwoording
De SiSa-verantwoording verloopt volgens artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente en de systematiek van ‘Single information, Single audit’ (SiSa-systematiek). Gemeenten moeten de SiSa uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. Meer informatie vindt u in de Invulwijzer SiSa 2023 (pagina's 420 en 421).

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.