Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

De regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) is bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten.

Aanvragen

U kunt deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Deze regeling is alleen bedoeld voor amateursportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten).

Belangrijke voorwaarden

  • Gemeenten kunnen de specifieke uitkering niet aanvragen voor amateursportverengingen waarvoor een TEK-aanvraag is gedaan of zal worden gedaan.
  • Een gemeente kan de specifieke uitkering maar één keer aanvragen.
  • Er wordt géén uitkering verstrekt over de btw.

Hoogte uitkering en budget

Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019 exclusief omzetbelasting (btw).

Voor deze specifieke uitkering is een budget van €6 miljoen beschikbaar. Is het totaal aangevraagde bedrag hoger dan het budget? Dan verdelen wij het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Meldingsplicht en informatieplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitkering direct aan ons melden. Daarvan is in ieder geval sprake als niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

De uitkering voor 2023 moet u uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.