Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken

In 2018 is een Nationaal Preventieakkoord gesloten, samen met onder andere de rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Het akkoord stimuleert gemeenten om de landelijke ambities te vertalen naar een lokale aanpak.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil deze ambities ondersteunen. Gemeenten kunnen daarom voor 2021, 2022 en 2023 een specifieke uitkering aanvragen voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord of de lokale preventieaanpak.

De regeling Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken loopt tot 1 januari 2024.

Aanvragen

Gemeenten konden tot en met 8 november 2022 de specifieke uitkering voor 2023 aanvragen via het Subsidieplatform.

Hoogte uitkering

Het budget hangt af van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

Uitvoeringsbudget
Inwoneraantal Budget
Tot 20.000 €10.000
Tot 40.000 €20.000
Tot 60.000 €30.000
Tot 80.000 €40.000
Tot 100.000 €50.000
Tot 130.000 €60.000
Tot 200.000 €80.000
Tot 225.000 €120.000
Meer dan 225.000 €200.000

Verantwoorden

De verantwoording van de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse, gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-systematiek.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de regeling.

Voor meer informatie over de lokale preventieakkoorden kunt u kijken op de informatiepagina van de VNG.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.