Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning

Om iedereen die hulp nodig heeft passende zorg en ondersteuning te geven, is onafhankelijke cliëntondersteuning heel belangrijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en vindbaarheid van deze ondersteuning bij gemeenten kan worden versterkt. Gemeenten konden de Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning aanvragen om lokaal de functie van cliëntondersteuning te versterken.

U kunt deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Een lokale projectleider kan een gemeente helpen om de cliëntondersteuning te verbeteren. Voor deze projectleider kan het ook nodig zijn om onderzoek te (laten) doen naar de lokale situatie. De projectleider moet de activiteiten (laten) uitvoeren in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2026. De eerdere einddatum van 30 juni 2024 is aangepast in de meest recente wijziging van de regeling.

In het kort

  • Gemeenten konden de Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning aanvragen om lokaal de functie van cliëntondersteuning te versterken.
  • U kunt de specifieke uitkering niet meer aanvragen. De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente.
  • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling en in de gewijzigde regeling.
  • Heeft u vragen? Neem contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566.

Hoogte uitkering en budget

De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente.

Voor de aanvraagronde in 2024 is een budget van €1.250.000 beschikbaar.

Uitkering aanvragen

Voor het jaar 2024 is er geen budget meer beschikbaar, omdat het uitkeringsplafond is bereikt. U kunt de specifieke uitkering daarom niet meer aanvragen. Wij verdelen het budget op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Bij uw aanvraag moest u een projectplan meesturen. Hierin staat welke activiteiten worden uitgevoerd om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Het projectplan is vormvrij. Is in het projectplan sprake van een toegevoegde begroting? Dan moet uit deze begroting blijken dat een specifieke uitkering van minimaal €50.000 nodig is.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd dan wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. Dit is maximaal €50.000.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566.