Landelijke en internationale sportevenementen

Er is subsidie beschikbaar voor het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en aansprekende internationale sportevenementen. En om deze maatschappelijk zo goed mogelijk te benutten.

In het Beleidskader sportevenementen wordt het evenementenbeleid voor de komende jaren beschreven.  De zogeheten aansprekende internationale sportevenementen én de verdere vergroting van de maatschappelijke spin off spelen daarin een belangrijke rol. In het beleidskader zijn ook de criteria en voorwaarden opgenomen waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.

De Nederlandse Sportraad adviseert over een subsidieaanvraag. Op hun website staat meer informatie over de procedure en de criteria.

Het Beleidskader sportevenementen liep tot 31 december 2020. In de loop van januari komt er een gewijzigde subsidieregeling beschikbaar die aansluit bij het nieuwe evenementenbeleid, dat op 25 november 2020 aan de Kamer is gestuurd.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via de kaderregeling. U moet ook een inhoudelijke vragenlijst en een specifiek begrotingsmodel invullen.

Daarnaast moet u de overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) invullen en ondertekenen. Een persoon die daartoe bevoegd is (zoals bijvoorbeeld vastgelegd bij de Kamer van Koophandel), moet de verschillende documenten ondertekenen.

In aanvulling op de gebruikelijke wijze waarop u de aanvraag subsidievaststelling indient, moet u ook het inhoudelijke verantwoordingsformulier en het begrotingsmodel voor de eindafrekening invullen.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling.

Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.