Topsportevenementen 2024-2028

Er is subsidie beschikbaar voor het organiseren van niet-jaarlijkse terugkerende internationale topsportevenementen in Nederland. Het ministerie van VWS wil op die manier de sportsector stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde internationale topsportevenementen. Met als doel het verder vergroten van de maatschappelijke waarde en het bereik van topsport.

De subsidieregeling Topsportevenementen 2024-2028 is onderdeel van het Strategisch kader topsport 2023 dat is ontwikkeld door NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van VWS.

Voor wie

Sportbonden en/of organisatoren van evenementen kunnen deze subsidie aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de voorwaarden in de regeling.

Regeling gewijzigd

In vergelijking met de vorige subsidieregeling (Topsportevenementen 2021-2023) is het volgende gewijzigd:

 1. U moet een plan van aanpak maken over de organisatorische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het evenement.
 2. Een hogere maximale subsidie voor de organisatie van een éénmalig topsportevenement gericht op sporters met een handicap.
 3. Er is subsidie beschikbaar voor een éénmalig internationaal topsportevenement gericht op sporters met handicap en sporters zonder handicap.

Budget

Voor kalenderjaar 2024 is een budget van €4,7 miljoen beschikbaar. Voor de kalenderjaren 2025 tot en met 2028 is jaarlijks €9,1 miljoen beschikbaar.

Zet uw evenement in de kalender

Bent u van plan subsidie aan te vragen? Dan moet u uw topsportevenement in de kalender van het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) zetten. Na het invullen van de gevraagde gegevens kunt u een document downloaden. Dit document heeft u nodig bij zowel uw aanvraag als de verantwoording van uw subsidie.

Bij uw subsidieaanvraag stuurt u mee:

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Na afloop van de projectperiode moet u de ontvangen subsidie verantwoorden. Dit gaat via het Subsidieplatform.

Bij uw subsidievastelling stuurt u mee:

 • Een volledig ingevuld inhoudelijk verantwoordingsformulier.
  • Heeft u subsidie ontvangen via de regeling Topsportevenementen 2021-2023? Gebruik dan het format.
  • Heeft u subsidie ontvangen via de regeling Topsportevenementen 2024-2028? Gebruik dan het document dat u heeft gedownload na het invullen van de evenementenkalender van het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT).
 • Een ingevuld begrotingsmodel (het relevante deel) voor de eindafrekening:
  • Verplicht format voor subsidie ontvangen via de regeling Topsportevenementen 2021-2023.
  • Verplicht format voor subsidie ontvangen via de regeling Topsportevenementen 2024-2028.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.