Landelijke en internationale sportevenementen

Er is subsidie beschikbaar voor het organiseren van niet-jaarlijkse internationale topsportevenementen in Nederland. Het ministerie wil zo de sportsector stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijke verantwoorde internationale topsportevenementen. Dit heeft als doel de waarde en het bereik van topsport te vergroten.

Deze doelstellingen zijn een onderdeel van het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’. Deze is afkomstig uit het nationaal sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’.

Op grond van deze subsidieregeling kunnen sportbonden en/of organisatoren van evenementen subsidie aanvragen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet u aan verschillende criteria en voorwaarden voldoen. Deze kunt u vinden in de Sportevenementen 2021 – 2023.

Subsidie aanvragen

Het subsidietraject kan gestart worden via het Subsidieportaal van de Kaderregeling.

Een complete subsidieaanvraag bestaat uit:

Daarnaast wordt er bij iedere aanvraag afzonderlijk getoetst of er sprake is van staatssteun.

Subsidie verantwoorden

Na afloop van de projectperiode moet de ontvangen subsidie verantwoord worden. De aanvraag tot subsidievaststelling dient u in via het Subsidieportaal van de Kaderregeling.

Een complete aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit:

Subsidiebudget

Voor de subsidieregeling topsportevenementen 2021 – 2023 is voor 2023 een budget van € 4.100.000 beschikbaar. Daarvan is al € 1.500.000,- aan subsidies verleend. Er zijn nog aanvragen in behandeling voor deze jaren.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.