Subsidieregeling publieke gezondheid

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten uitvoeren voor de publieke gezondheid. Zij hebben hier een vergunning voor gekregen op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo).

Er zijn in Nederland vijf screeningsorganisaties die deze subsidie ontvangen. Het gaat om drie bevolkingsonderzoeken: baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.

De subsidie wordt ook gegeven aan de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG), voor het toedienen van griepvaccinaties door (huis)artsen.

Hoogte subsidie

De subsidie is jaarlijks ongeveer:

  • € 32 miljoen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker;
  • € 68 miljoen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker;
  • € 28 miljoen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker;
  • € 37 miljoen voor griepvaccinaties.

Aanvragen

De screeningorganisaties vragen voor 1 oktober van elk jaar subsidie aan voor het volgende jaar. De SNPG vraagt voor 1 februari van elk jaar subsidie aan voor het komende griepseizoen.

Na ontvangst wordt binnen 13 weken een beslissing over de subsidieaanvraag genomen.

Verantwoorden

Elk jaar verantwoorden de screeningsorganisaties zich over het geld dat ze hebben uitgegeven. Ze dienen binnen 22 weken na afloop van het jaar een aanvraag in voor vaststelling van de subsidie.

De SNPG verantwoordt zich over het geld dat zij het afgelopen griepseizoen heeft uitgegeven. De SNPG dient vanaf 1 mei binnen 22 weken een aanvraag in voor vaststelling van de subsidie.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling. U kunt ook contact met ons opnemen.