Subsidieregeling publieke gezondheid

Op grond van de subsidieregeling Publieke gezondheid ontvangen organisaties die daarvoor in aanmerking komen subsidie voor het uitvoeren van activiteiten voor de publieke gezondheid.

In Nederland  voert de screeningsorganisatie Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland onderstaande bevolkingsonderzoeken uit waarvoor zij subsidie kan aanvragen:

  • baarmoederhalskanker
  • borstkanker
  • darmkanker

De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) voert het Nationaal Programma Grieppreventie uit. De subsidie is ook beschikbaar voor griepvaccinaties en de vaccinaties tegen de pneumokokkenziekte.

Aanvragen

DUS-I verstuurt het aanvraagformulier naar de bovengenoemde organisaties. De Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland dient haar aanvraag in vóór 1 oktober van elk jaar voor subsidie in het volgende jaar. De SNPG dient haar aanvraag vóór 1 februari van elk jaar in voor subsidie in het komende griepseizoen.

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag.

Verantwoorden

Bevolkingsonderzoeken

Elk jaar verantwoordt de Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland zich over het geld dat zij heeft uitgegeven. Zij dient binnen 22 weken na afloop van het jaar een aanvraag in voor vaststelling van de subsidie.

Gebruik het accountantsprotocol voor de verantwoording van de subsidie voor de bevolkingsonderzoeken over het jaar 2023.

Vaccinaties

De SNPG verantwoordt zich over het geld dat zij het afgelopen griepseizoen heeft uitgegeven. De SNPG dient vanaf 1 mei binnen 22 weken haar verantwoording van de subsidie in.

Gebruik het accountantsprotocol voor de verantwoording van de subsidie voor de griepvaccinaties en de vaccinaties tegen de pneumokokkenziekte over de periode van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.